Bewoners- en natuurorganisaties: autobezit in Den Haag loopt uit de hand

Parkeren
Parkeren © Omroep West
DEN HAAG - Het autoverkeer in Den Haag 'loopt uit de hand'. Auto's nemen te veel ruimte in, ze zorgen voor te veel luchtverontreiniging en te veel uitstoot van stikstof. 'Het is onmogelijk om Den Haag als stad te laten functioneren als er geen maatregelen worden genomen.'
Dat staat in een advies van de vereniging Vrienden van Den Haag die opkomt voor de leefbaarheid van de stad. Die heeft het advies samen met reizigersvereniging Rover, de Fietsersbond, natuurbeschermingsorganisatie AVN en drie bewonersorganisaties (Zorgvliet, Duinoord en Duttendel/Wittebrug) donderdagmiddag aangeboden aan wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit).
Volgens de organisaties is de tijd om mensen te verleiden om uit de auto te stappen voorbij. Er moet 'druk' op hen worden uitgeoefend. 'Anders gaat het in de stad volledig spaak lopen. Er moet echt iets gebeuren', aldus Eveline Blitz van de Vrienden van Den Haag. De groep pleit ervoor om het gebruik van de fiets en openbaar vervoer te stimuleren, maar wil tegelijk stevige maatregelen om het gebruik van de auto af te remmen. In heel Den Haag moet het autobezit en –gebruik 'structureel worden beperkt', stellen ze. Zij wijzen er op dat er de komende tien jaar nog eens 100.000 mensen bij komen in de stad. Als er niets verandert, betekent dit nog eens 25.000 extra auto's.

Scheveningen op drukke dagen afsluiten

Volgens de organisaties moet onder meer het vergunningengebied voor parkeren fors worden uitgebreid (van het centrum tot en met Scheveningen). Verder moeten er veel meer transferia komen en dient Scheveningen op drukke dagen te worden afgesloten voor autoverkeer. Bovendien moeten de parkeertarieven worden aangepast aan de grootte van een auto.
De organisatoren bepleiten ook het beperken van een tweede parkeervergunning. Als de parkeerdruk hoger is dan tachtig procent, moet die niet meer worden afgegeven. Verder moeten in bestaande wijken geen nieuwe parkeerplaatsen meer worden aangelegd. De bewoners vinden wel dat bij het nieuwe beleid hulpdiensten, taxi's en invaliden zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Toeristen en forenzen zijn de eerste groepen die volgens hen iets van de maatregelen moeten gaan merken.

Meer fietsen minder auto's

Van Asten is bezig met het maken van plannen om Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. De stad staat aan de vooravond van een 'mobiliteitstransitie'.
Volgens hem is het daarvoor nodig dat er manieren van vervoer komen die zuinig met ruimte omgaan. Ook moet er een vernieuwende manier van vervoer komen – zoals deelfietsen en –auto's, en mensen moeten anders gaan reizen. Om praktische ideeën op te halen ging de wethouder afgelopen tijd in gesprek met experts, ondernemers, bewoners, organisaties en de regio. Op basis daarvan gaat Van Asten zijn plannen praktisch uitwerken.

Meer mogelijkheden

Volgens Van Asten biedt het nieuwe coalitieakkoord dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA in december sloten meer mogelijkheden dan het oude om de automobilist iets steviger aan te pakken. Zo is het mogelijk om in drukke wijken de uitgifte van parkeervergunningen te beperken. En hij erkent ook dat 'er iets moet gebeuren'. 'We willen meer groen, de stad leefbaarder maken. Dat is wat we hard nodig hebben.' Midden februari wordt duidelijk welke maatregelen hij ook echt overneemt uit het advies.