Remkes: '400 agenten te weinig in de regio'

DEN HAAG - Het tekort aan politiemensen neemt 'zorgwekkende vormen' aan. Binnen de eenheid Den Haag is zelfs sprake van een 'nijpende situatie'. Er is hier sprake van een forse onderbezetting. In de praktijk komt de eenheid 400 politiemensen tekort. 'We bevinden ons nu en volgend jaar op het dieptepunt van de bezetting', aldus de Haagse burgemeester Johan Remkes in een brief aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De situatie bij de politie is nog eens verergerd omdat veertig agenten uit de gewone roosters zijn gehaald. Zij worden sinds de moord op advocaat Derk Wiersum ingezet voor persoonsbeveiliging. 'Hierdoor zijn er nog minder medewerkers beschikbaar voor het werk in basisteams. Dit leidt ertoe dat er te weinig toezicht is op straat, dat aanrijtijden van de politie onaanvaardbaar toenemen en wijkagenten noodgedwongen worden ingezet voor het afhandelen van meldingen in plaats van hun werk in de wijken te kunnen doen', aldus Remkes, mede na overleg met en namens 27 burgemeesters in het gebied van de eenheid Den Haag.

Volgens de waarnemend burgemeester zijn niet alleen onderbezetting en opgeschroefde beveiliging de oorzaken van de problemen. Hij wijst erop dat in Den Haag en omgeving nog bijzondere extra factoren bijdragen aan het tekort. 'Zo hebben de grote protesten van boeren en bouwers de politie in Den Haag de afgelopen maanden veel capaciteit gekost.' Hoewel er ook hulp uit andere regio’s kwam, leidden de demonstraties tot 'een buitensporig grote inzet van de politie om de demonstraties naar vermogen in goede banen te leiden'.

Terrorisme en radicalisering

Daarnaast moet de eenheid veel personeel vrijmaken vanwege terrorisme en radicalisering. Daarvoor worden maar liefst 175 politiemensen fulltime ingezet. Bovendien vraagt de aanpak van ondermijning – de verwevenheid tussen boven- en onderwereld – steeds meer van de politie. Dat gaat ook ten koste van 'blauw op straat', aldus Remkes. Maar dat is niet alles: door het gebrek aan mensen komt ook het opsporen van strafbare feiten in het geding.

De burgemeester schrijft dat het probleem al jaren speelt en ook niet onverwacht komt. De komende jaren worden honderden extra mensen opgeleid om de onderbezetting op te lossen. 'Op korte termijn biedt dit echter weinig soelaas.'

Minder vergunningen voor evenementen

De politie eenheid Den Haag heeft volgens Remkes al veel gedaan om de problemen te verlichten. Zo zijn de openingstijden van politiebureaus aangepast, worden meer vrijwilligers ingezet en worden ook mensen van buiten ingehuurd. Bovendien blijkt nu dat er minder vergunningen voor evenementen worden gegeven, als die een groot beroep doen op de capaciteit van de politie. Ook wordt onderzocht of er minder mensen kunnen worden ingezet bij demonstraties. Al waarschuwt Remkes ook dat er daarbij ook een ondergrens is. 'Zeker omdat in de huidige maatschappelijke context hier niet verantwoord is op dit vlak grote risico’s te nemen.' Bij bestaande evenementen en voetbalwedstrijden is nog slechts 'het minimaal aantal' benodigde agenten aanwezig.

Dit zei burgemeester Remkes in november over het personeelstekort bij de politie:

Ondanks al die maatregelen noemt Remkes de 'situatie rond de bezetting niet langer acceptabel'. Want de dienstverlening aan de burger komt in gevaar en de veiligheid van de agenten zelf is in het geding. Hij roep Grapperhaus dan ook 'met klem' op om maatregelen te nemen, desnoods tijdelijk. Daarbij kan het gaan om het inhuren van extra toezichthouders of het slimmer inzetten van cameratoezicht. Ook wil de burgemeester dat het kabinet gaat onderzoeken of bijvoorbeeld persoonsbeveiliging, beveiliging van ambassades en inzet bij demonstraties wellicht door anderen kan worden uitgevoerd dan de politie.

Zware belasting

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er inderdaad sprake is van een 'zware belasting' van de politie. Vandaar dat een 'structurele versterking van de politiecapaciteit noodzakelijk is'. Maar dat is niet zo maar geregeld, aldus Grapperhaus. 'De realiteit is dat uitbreiding hiervan nu eenmaal tijd vergt.' Vandaar dat het er voorlopig niet echt beter op wordt. 'De komende tijd zal de druk op de politiecapaciteit voelbaar blijven, bijvoorbeeld ook weer in het komende voorjaar, waarin tal van grote evenementen plaatsvinden die relatief veel politiecapaciteit vergen.'

Het zal, aldus de minister, nog tot na 2022 duren voordat er een 'grotere, sterk verjongde en meer diverse politie' in Nederland zal zijn, 'die wezenlijk beter is opgewassen tegen de uitdagingen van de toekomst'.

LEES OOK: Burgemeester Remkes: 'Zonder extra geld voor politie kan niet alles meer doorgaan'

Meer over dit onderwerp:
POLITIE JOHAN REMKES
Deel dit artikel: