Haagse partijen stellen vragen over slimme deurbel: 'Gemeente werkt mee aan schending privacy'

© Nieuwsuur
DEN HAAG - De Partij voor de Dieren (PvdD) en de Haagse Stadspartij gaan vragen stellen over de stimulering van slimme deurbellen in Den Haag. Deze deurbellen beginnen te filmen zodra er beweging wordt gedetecteerd. Volgens Robert Barker, fractievoorzitter van de PvdD is dit een inbreuk op de privacy. 'Als burger wil je in een vrij land leven en niet permanent worden gefilmd. Als we niet oppassen kijkt Big Brother altijd mee. Ding dong, dag privacy.'
De gemeente Den Haag raadt bewoners in wijken waar veel wordt ingebroken aan om een slimme deurbel met camera aan te schaffen. De aanschaf wordt dan deels vergoed. De financiële steun is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Almere was in 2018 de eerste gemeente die de slimme deurbel beschikbaar stelde. Nadat gebleken was dat in straten met de slimme deurbel het aantal inbraken was afgenomen volgde ook Den Haag met een proefproject.
Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het filmen van de openbare ruimte niet altijd is toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is kritisch over de slimme deurbellen, die behalve de voordeur ook vaak de straat filmen. 'Je mag de openbare ruimte alleen filmen als er concreet iets aan de hand is, als er een gevaar is', legt AP-voorzitter Aleid Wolfsen uit. 'Als gemeenten aanmoedigen tot permanent filmen terwijl er niks aan de hand is, zetten ze aan tot onrechtmatig gedrag.'

Persoonlijke eigendommen beschermen

Een uitzondering op de regel is mogelijk als het onvermijdelijk is om een deel van de stoep in beeld te hebben. Maar uit cijfers van politie-databank 'Camera in Beeld' blijkt dat 87,6 procent van de 230.000 geregistreerde camera's in Nederland de openbare weg filmt. De politie vindt het gebruik van de digitale deurbel geen probleem, als het maar voorzichtig gebeurt. 'Het is toegestaan opnamen te maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en veel inbraken vinden plaats via de voordeur. Daarbij is het onvermijdelijk dat een deel van de stoep in beeld komt. Dat is toegestaan, mits het proportioneel is en het filmen kenbaar wordt gemaakt. Dan zien wij geen bezwaar tegen het gebruik van digitale deurbellen.'
De gemeente Den Haag raadt bewoners aan om de Ring-deurbel te kopen van het Amerikaanse Amazon. Dat betekent dat de beelden op de servers van Amazon in de Verenigde Staten worden opgeslagen. Volgens minister Ferd Grapperhaus moet ook de Amerikaanse webshop aan de Nederlandse wetgeving voldoen. 'Bij opslag van gegevens op servers buiten de EU moet de leverancier aantonen dat aan de Nederlandse en Europese wetgeving wordt voldaan.'

Inloggegevens op darknet

Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat consumenten van alle mobiele apparaten van de deurbel het minst goed weten hoe ze die moeten beveiligen. Zo kwam de Ring-deurbel in opspraak omdat de inloggegevens van 3600 gebruikers op het darknet belandden. Voor Barker een extra reden tegen de pilot te zijn. 'Gegevens van burgers liggen zo voor het oprapen. De gemeente zou hier niet aan mee moeten werken.'