Werkloosheid in regio Den Haag daalt sneller dan in rest van Nederland

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen is in de regio Haaglanden vorig jaar sterker gedaald dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het UWV. Volgens arbeidsmarktexpert Jean-Paul Biever van het UWV komt dit vooral omdat Den Haag relatief veel jongeren in de WW heeft en zij over het algemeen sneller een nieuwe baan vinden.

In Haaglanden daalde het aantal WW-uitkeringen in 2019 met 17,6 procent, terwijl landelijk het aantal uitkeringen met 15 procent is afgenomen. Volgens Biever is de samenstelling van de bevolking in de regio een belangrijke factor voor de sterkere daling. 'In Haaglanden hebben werkzoekenden tot 50 jaar en hoger aandeel (62 procent), terwijl landelijk deze groep een aandeel heeft van 54 procent. Jongere werkzoekenden vinden vaak makkelijker een baan dan ouderen.'

Werkloosheidscijfers voor Haaglanden in vergelijking met heel Nederland | Afbeelding: UWV

Volgens het UWV laat de regio Haaglanden in bijna alle beroepsklassen een sterkere daling zien dan landelijk. De sectoren openbaar bestuur en ICT zijn in Haaglanden oververtegenwoordigd ten opzichte van Nederland. Met een daling van 24,2 procent was de daling van het aantal WW-uitkeringen daar het grootst. Met een afname van 542 uitkeringen was de absolute daling het sterkst bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

LEES OOK: Armoede, werkloosheid en schulden: Den Haag Zuidwest kampt met grote problemen

Meer over dit onderwerp:
UWV UITKERINGEN WERKLOOSHEID
Deel dit artikel: