Coffeeshops, huisjesmelkers, armetierige winkels: Remkes pakt Haagse Weimarstraat aan

Blowen
Blowen © ANP
DEN HAAG - Den Haag gaat malafide bedrijven, de grote hoeveelheid coffeeshops en de overlast die ze veroorzaken én het armetierige en eenzijdige winkelaanbod in een deel van de Weimarstraat aanpakken. Dat gebeurt door een nieuwe maatregel: mensen die daar een bedrijf hebben of willen beginnen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de burgemeester.
Die beoordeelt op basis van een flink aantal criteria of de zaak wel open mag (blijven). Daarbij wordt onder meer gekeken of door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast, of de leefbaarheid nadelig wordt beïnvloed, of de eigenaar of medewerkers strafbare feiten op hun naam hebben en of de ondernemer of exploitant 'in enig opzicht van slecht levensgedrag is'.
Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes zou dat een barrière moeten opwerken tegen 'malafide ondernemers', waardoor er juist meer goede bedrijven komen. Ook zouden pandeigenaren meer 'hun verantwoordelijkheid nemen' en hun best gaan doen om huurders te trekken die hun best doen om iets van de straat te maken.

Proeftuin

De Haagse gemeenteraad lijkt de plannen van de burgemeester om van de Weimarstraat een proeftuin te maken voor deze nieuwe maatregel te steunen, zo bleek woensdag tijdens een vergadering. Wel erkende de burgemeester op vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij dat het niet gaat om de hele straat, maar slechts een deel. 'Ik moet inderdaad niet stigmatiseren. Maar in het deel waarover het gaat is wel een groot probleem', aldus Remkes.
Hij was onlangs op werkbezoek geweest in de Weimarstraat en sprak daar met buurtbewoners. Volgens de burgemeester staat de overlast die wordt veroorzaakt door coffeeshops in de buurt 'met stip op nummer 1'. Daarna volgen de horeca en problemen met vastgoed, zoals het splitsen van woningen. Ook is het gevoel van veiligheid te laag. Een groot deel van de gemeenteraad vroeg een jaar geleden al om maatregelen in de straat na een reeks van incidenten.
Met tv-presentator Cees Grimbergen liepen we vorig jaar over de Weimarstraat om te zien wat er is veranderd in Cees' oude buurtje.

Criminele netwerken

Uit een onderzoek naar de vermenging van de boven- en onderwereld dat de gemeente heeft laten doen, blijkt dat in Den Haag tientallen criminele netwerken actief zijn in voornamelijk drugs- en mensenhandel. Remkes constateerde ook dat die vermenging een 'steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag' wordt.
In het rapport worden verschillende plekken genoemd waar verdachte activiteiten plaatsvinden. Een daarvan is de Weimarstraat. Daarom maakt de waarnemend burgemeester hiervan nu een 'focusgebied'. Hier wordt een voor Den Haag compleet nieuw middel ingezet, waarvoor de Algemene plaatselijke verordening (APV) is aangepast. Er komt een 'vergunningsplicht voor bedrijfsmatige activiteiten in voor publiek toegankelijke gebouwen of gebieden', zoals straten of zelfs hele wijken. Zo moet, staat in de nieuwe APV een 'onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemingsklimaat beter worden tegengegaan'.

Kantelgebied

In de raad blijkt steun voor juist deze straat. 'Dit is een kantelgebied', aldus fractievoorzitter Dennis Groenewold van D66. 'Het dreigt hier mis te gaan. Met snel ingrijpen, kan het nog goed komen.'
Dat idee wordt gedeeld door veel andere partijen, al zijn er nog wel meer straten waarover de politiek zich zorgen maakt, zoals de Jan Luykenlaan, Wagenstraat en Van Baerlestraat. En sommige partijen vinden ook dat de aandacht niet alleen moet zijn gericht op drugsoverlast, maar op de uitbuiting van arbeidsmigranten en door huisjesmelkers. 'Daar willen we ook aandacht voor', stelde fractieleider Mikal Tseggai van de PvdA.

De dupe

VVD-fractieleider Frans de Graaf toonde zich zeer tevreden met de plannen van de burgemeester. En hij had ook nog een wens. De liberaal vindt dat de gemeente nog meer gebruik moet gaan maken van data-analyses. De Graaf: 'Ondermijning moeten we tegengaan. Ondernemers en bewoners die er gewoon het beste van willen maken zijn daar de dupe van. Wij willen dat ook data en technologie worden ingezet. De gemeente, politie en andere partners hebben vaak veel data over verdachte gevallen. Door die te koppelen kan eerder ondermijning worden opgespoord.'
Zo kan de gemeente bijvoorbeeld organisaties die met zwart geld vastgoed kopen op het spoor komen. Verder kunnen fraudegevallen die door verschillende instanties worden gesignaleerd, met elkaar worden verbonden. 'Dat is van belang omdat meerdere fraudegevallen op een adres wijzen op ondermijnende criminaliteit', vindt De Graaf.

Aarzelingen

Andere partijen in de raad, als GroenLinks, hebben aarzelingen bij deze werkwijze. Ze vinden dat de overheid ook de privacy van burgers moet beschermen. Ook wees fractieleider Arjen Kapteijns van die partij erop dat bij het terugdringen van criminaliteit ‘repressie’ nooit het enige middel mag zijn. Volgens hem – en Remkes deelt dat – moeten ook welzijnsorganisaties, onderwijs en jeugdzorg worden ingezet om te voorkomen dat mensen de fout in gaan.
De burgemeester onderstreepte tijdens het debat dat het hoog tijd wordt om serieus werk te maken van ondermijning. 'We hebben te lang weg gekeken. Terwijl het de democratische rechtsorde ondergraaft.' Wel is het, zegt hij, mede daarom een kwestie van een 'lange adem' en volhouden. En gaat het ook wel even duren voordat burgers echt in de praktijk gaan merken dat hun straat, wijk en stad veiliger wordt.

Proef

Bij de nieuwe aanpak van de Weimarstraat gaat het om een proef. Als die een succes blijkt, kunnen andere straten of gebieden volgen.