Weren auto’s uit Haagse Zoutmanstraat verdeelt bewoners en ondernemers

Zoutmanstraat.
Zoutmanstraat. © Google Maps
DEN HAAG - Wel of geen parkeerplekken? Auto’s helemaal weg of niet? En waar moeten de tramhaltes precies komen? Bewoners, ondernemers, fietsers, mensen met een beperking en reizigers met het openbaar vervoer kunnen het niet met elkaar eens worden over een oplossing voor het verkeer in de Haagse Zoutmanstraat. Een denktank is daarom met een verdeeld advies gekomen over hoe in de toekomst de nieuwe bredere trams moeten worden ingepast in de krappe straat.
Den Haag besloot eind 2018 om de bekende rood-beige trams die nu nog door de stad rijden, te vervangen door nieuwe. Die worden groter dan de huidige: ze zijn 2,65 meter breed, 35 meter lang en krijgen een lage vloer. Dat heeft tot gevolg dat er op sommige trajecten flinke aanpassingen nodig zijn. Een bekend knelpunt is de Zoutmanstraat. Die is smal en dat zorgt nu al vaak voor gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers.
Daarom zijn, aldus de gemeente, 'bijzondere ingrepen' nodig om ervoor te zorgen dat er een rolstoeltoegankelijke halte kan komen in het Zeelheldenkwartier. Ook zou de kans moeten worden aangegrepen om de straat veiliger te maken. De denktank was om advies gevraagd voor de herinrichting ervan.

Veiliger

Een meerderheid van de zes organisaties die mochten meedenken heeft een voorkeur voor een nieuwe tramhalte die toegankelijk is voor rolstoelers op de Laan van Meerdervoort, zo dicht mogelijk bij de Zoutmanstraat. Die dient ter vervanging van de huidige halte 'Van Speijkstraat' in de Zoutmanstraat. De meerderheid (vijf organisaties) vindt verder dat de tramsporen aan beide zijden van het Prins Hendrikplein moeten blijven en dat de halte Elandstraat/hoek Vondelstraat niet mag verdwijnen. Om de situatie voor fietsers veiliger te maken zouden de parkeerplekken uit de Zoutmanstraat moeten verdwijnen.
Drie van die organisaties (ondernemers, gehandicapten en fietsers) vinden bovendien dat het deel van de Zoutmanstraat tussen het Prins Hendrikplein en de Piet Heinstraat moet worden ingericht als voetgangersgebied. 'Doordat er geen geparkeerde auto's meer staan, kunnen reizigers de mooie bedrijven en gevels vanuit de tram bewonderen en kunnen voetgangers zich van gevel tot gevel begeven', aldus de drie.

Drukker

Bewonersorganisatie De Groene Eland ziet echter niets in het autovrij maken van de straat. Dat zou ertoe leiden dat het elders in de wijk juist weer drukker wordt. Automobilisten zijn dan ook langer onderweg om een parkeerplek te zoeken. 'Dat heeft voor het gehele Zeeheldenkwartier en in het bijzonder in de smalle woonstraten grote bereikbaarheids-, veiligheids-, leefbaarheids- en emissiegevolgen', stellen de bewoners. Het idee is volgens hen 'overbodig' en biedt geen oplossing voor een probleem, maar creëert er juist een.
Dan is er nog één organisatie, die van Haagse reizigers in het openbaar vervoer, die voor een compleet andere variant kiest. 'Beter openbaar vervoer Haaglanden' wil dat er een halte komt met verdiepte sporen in het voetgangersgebied tussen Prins Hendrikplein en Piet Heinstraat.

Rechtdoor

Alle organisaties zijn het wel over een ding eens. Ze voelen niets voor een variant die in de buurt voor wat opschudding zorgde. Want er lag ook een plan waarbij de tram rechtdoor over het Prins Hendrikplein zou gaan rijden, met in het midden een rolstoeltoegankelijke halte.
De Haagse wethouder Robert van Asten heeft het rapport van de denktank onlangs in ontvangst genomen. Hij stelt dat het stadsbestuur het advies nu gaat bestuderen en van plan is eind maart met een standpunt te komen.

Parkeergarage

Juli vorig jaar werd bekend dat de gemeente Den Haag voor 3,8 miljoen euro de parkeergarage De Zeeheld in de Prins Hendrikstraat koopt van Nu Projectontwikkeling van voormalig Anouk-manager Edwin Jansen. Daar is na een verbouwing plek voor 135 auto’s. Als die - voor een deel - beschikbaar worden gesteld aan de buurt, kan dat als compensatie dienen voor het verdwijnen van de parkeerplekken in de Zoutmanstraat.