Bijna niks bekend over statushouders die naar Den Haag komen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft nauwelijks inzicht in de achtergronden van de vluchtelingen die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de stad worden toegewezen. De afgelopen drie jaar heeft er geen enkel overdrachtsgesprek tussen COA en gemeente plaats gehad. Gevolg is dat Den Haag slechts een 'summier' beeld heeft van de statushouders die hierheen komen.

Dit terwijl COA, gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken hebben gemaakt over die zogeheten 'warme overdrachten'. Daarbij heeft het COA beloofd dat in tachtig procent van de gevallen wel zo'n gesprek zou plaats hebben. De organisatie erkent dat dit niet wordt gehaald. 'Dat komen wij niet na', aldus een woordvoerder.

Bij een warme overdracht zijn vergunninghouder, een medewerker van het COA en een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. Er wordt onder meer gesproken over taalvaardigheid, genoten opleiding, het resultaat van de inburgering tot nu toe, werkervaring en competenties, aldus de woordvoerder van het COA. Volgens hem zijn die gesprekken van belang omdat zo 'op detailniveau' de vaardigheden van een statushouder kunnen worden besproken. Dat zou weer helpen bij het snel vinden van passend werk, een van de belangrijke factoren voor een succesvolle inburgering.

Afstand

Een reden waarom er geen gesprekken worden gevoerd, is afstand. De asielzoekerscentra van waaruit Den Haag statushouders krijgt toegewezen liggen ver van de stad. Daardoor zou het aldus de gemeente 'praktisch onuitvoerbaar en kostbaar' zijn om af te spreken. Een andere reden is dat de medewerkers van het COA soms als gevolg van de nieuwe privacywetgeving AVG niet precies weten welke informatie ze mogen delen.

Het COA en de gemeenten delen wel digitale informatie over de statushouders die worden geplaatst. Ook is er telefonisch contact. Volgens de gemeente Den Haag is dat echter niet toereikend. 'De beschikbare informatie vanuit het COA is echter redelijk summier en biedt onvoldoende basis om een compleet klantprofiel te verkrijgen', aldus wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Dat erkent het COA zelf ook. 'Een warme overdacht waarbij er wordt gesproken, is beter dan digitaal.'

Vervelend

Den Haag is er niet gelukkig mee dat er geen gesprekken zijn geweest, stelt Van Alphen in een reactie. 'Net als het COA vind ik het vervelend dat de fysieke warme overdracht de afgelopen jaren niet heeft plaatsgevonden. De afstand maakt het inderdaad niet makkelijk. Het college vindt dat (minstens) aan de landelijke norm van tachtig procent moet worden voldaan. Dit wordt in aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel nader uitgewerkt.'

Volgens de woordvoerder van het COA heeft het bestuur van de organisatie er al eerder voor gepleit om meer asielzoekerscentra in het westen van het land te vestigen. Zo zouden ze dichter bij de gemeenten zitten waar veel asielzoekers naartoe gaan. Op dit moment zijn er in het westen alleen centra in Rijswijk, Katwijk, Den Helder en Rotterdam. Hij zegt ook dat het COA op dit moment werkt aan een plan van aanpak, dat binnenkort tot verbeteringen op het gebied van de gesprekken moet leiden.

Zo goed mogelijk

Om ervoor te zorgen dat statushouders in Den Haag toch zo goed mogelijk statushouders kan begeleiden, worden hier maatregelen genomen, stelt Van Alphen in antwoorden op vragen van GroenLinks-raadslid Serpil Ates. Zo wordt bij iedere statushouder 'een brede intake afgenomen'. Op die manier kan de gemeente toch een beeld krijgen van 'ambities, capaciteiten, opleidingsniveau en arbeidsmogelijkheden' en de vluchteling een passend aanbod doen.

Statushouders worden op basis van van het aantal inwoners per gemeente over Nederland verspreid. Het precieze aantal schommelt. In 2016 moest Den Haag 1.466 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak en begeleiding bieden, in 2017 ging het om 940 statushouders, in 2018 om 726 en in 2019 daalde dat naar 494.

LEES OOK: 'Royaal gebaar' Den Haag voor opvang statushouders blijkt loze belofte

Meer over dit onderwerp:
BERT VAN ALPHEN STATUSHOUDERS COA
Deel dit artikel: