Huurders slaan alarm om hoge huurprijzen: 'Meesten kunnen nu nog net het hoofd boven water houden'

VOORHOUT - Een groep huurders uit Voorhout trekt aan de bel vanwege steeds verder oplopende huurprijzen. 'Het lijkt alsof huren bestraft wordt. Particuliere verhuurders kunnen huurwoningen ongelimiteerd verhogen', zegt huurder Arnold Veenhoff. De huurders roepen de politiek op actie te ondernemen. Woensdag is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over '(on)betaalbaar wonen voor middeninkomens'.

De groep van zo'n twintig huurders woont aan de Bloemenschans, Pinksterbloemstraat en het Hoefbladhof in Voorhout. Ze huren een sociale woning van een particuliere verhuurder, pensioenbelegger PME. Hun huren zijn in zes jaar tijd met gemiddeld 21 procent gestegen.

Zo ook bij Veenhoff en zijn vrouw. In 1998 trokken zij in een eengezinswoning aan de Bloemenschans. Het was een sociale huurwoning waarvoor ze ongeveer duizend gulden per maand betaalden. Inmiddels is die huur flink gestegen, naar 850 euro (1.873 gulden). Het gaat ons om de onevenredigheid van de huurstijging ten opzichte van de inkomens. Het is voor een grote groep mensen niet te doen', zegt Veenhoff.

Wanneer is een woning een sociale huurwoning? Om huurwoningen voor mensen met een lager inkomen betaalbaar te houden, zijn er sociale huurwoningen. 'Of een woning onder sociale huur valt, wordt bepaald op het moment dat de woning wordt vergeven. Dan moet het onder de sociale huurgrens vallen. Die grens ligt dit jaar op 737 euro. Daarna kan de huur stijgen en kan de huur dus boven de 737 euro uitkomen', legt Marcel Trip van de Woonbond uit. Voor een sociale huurwoning kun je huurtoeslag krijgen, mits je niet te veel verdient en de huurprijs bij de huurtoeslagaanvraag onder de 737 euro ligt. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald door het puntensysteem. In de vrije sector gelden dit puntensysteem en deze regels niet.

Tussen wal en schip

'De meesten kunnen nu nog net het hoofd boven water houden, maar als dit de komende jaren zo doorgaat niet meer. Dat is de reden dat we nu aan de bel trekken, dit is preventie.' Volgens Veenhoff gaat het niet alleen om 'zijn' groepje huurders uit Voorhout, maar speelt dit probleem veel breder. 'Er is een hele groep mensen die tussen wal en schip valt. Wij zijn een minuscuul deeltje, maar wel het deeltje dat aan de bel trekt.'

Dat beaamt de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. 'Er zijn meerdere huurders in de commerciële huursector die hier tegenaan lopen', zegt woordvoerder Marcel Trip. 'Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woont meer dan vijftien procent van de huurders in de particuliere sector te duur voor zijn inkomen. Betaalbaarheid is dus zeker een issue.' Ook de landelijke politiek houdt zich met dit thema bezig. Afgelopen najaar riepen linkse oppositiepartijen op om af te rekenen met hoge huren.

Sociale huurgrens

De woningen van de huurders in Voorhout zijn van oorsprong sociale huurwoningen. Ze kwamen erin toen de huur nog onder de sociale huurgrens lag. Maar in de loop der jaren, vooral de afgelopen jaren, zijn de huren flink opgelopen. 'Op een bepaald moment is de huur over die sociale grens heen gegaan', zegt Veenhoff.

Juist de middeninkomens kunnen nu nergens wonen - Marcel Trip, woordvoerder Woonbond

Wettelijk gezien mag dat, zegt Woonbond-woordvoerder Trip. 'Maar of het een goed idee is? Nee, dat niet. In het huidige huurbeleid wordt niet gekeken naar wat mensen kunnen betalen.' Tot 2013 mochten de huren alleen met inflatie worden verhoogd. 'Maar in 2013 is dit losgelaten, met het idee dat middeninkomens meer huurverhoging konden betalen. Maar juist die groep kan nu nergens wonen.'

'Huren lopen uit de pas'

Met woningcorporaties heeft de Woonbond inmiddels afspraken gemaakt over huurverhogingen. 'Vanaf dit jaar mogen die niet verder stijgen dan de gemiddelde inflatie.' Maar bij sociale huurwoningen in de particuliere sector mogen de huren meer stijgen dan alleen de inflatie. 'We hebben geprobeerd deze afspraken ook met particuliere verhuurders te maken, maar dat is niet gelukt. Hierdoor lopen die huren uit de pas.'

Volgens Veenhoff hebben de huurstijgingen vooral te maken met een beleidswijziging uit 2015. Sinds dat jaar wordt de WOZ-waarde meegenomen in het bepalen van de huurprijs. En in een woningmarkt met almaar stijgende huizenprijzen, is die WOZ-waarde een belangrijke factor. 'Doordat WOZ-waardes zijn gestegen, mag ook de huurprijs fors stijgen', legt Veenhoff uit. 'Een bijkomend probleem is dat door het tekort aan betaalbare huurhuizen de optie om een andere huurwoning te betrekken eigenlijk onmogelijk is.'

'Bescherming tegen woekerprijzen'

Zowel de huurders als de Woonbond willen daarom dat de WOZ-waarde uit het zogeheten puntensysteem wordt gehaald.

Zo werkt het puntensysteem: de maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald door het puntensysteem. Dat systeem – ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd – geeft de kwaliteit van de woning in punten weer. Ieder onderdeel in een huis, zoals de oppervlakte, WOZ-waarde en buitenruimte, krijgt punten. Deze punten leveren bij elkaar opgeteld een maximale huurprijs op. Dit puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector.

'Daarnaast willen we dat huurprijsbescherming niet stopt bij 737 euro', zegt Trip. 'Het puntenstelsel waarmee een maximaal toegestane huurprijs van een woning wordt berekend, moet ook boven deze grens gaan gelden zodat er een bescherming is tegen woekerprijzen.'

Politieke lobby

Via een politieke lobby wil de Woonbond de jaarlijkse huurverhoging van commerciële verhuurders inperken. 'Dat ze hogere huurverhogingen mogen vragen, is geen natuurwet maar een politieke keuze', zegt Trip.

Ook de Voorhoutse huurders proberen via de politiek aandacht te krijgen voor het probleem. Ze hebben contact opgenomen met een aantal landelijke politieke partijen en een brandbrief geschreven naar het college van burgemeester en wethouders. Hierin roepen ze het college op om aandacht te besteden aan hun problematiek.

Gesprek wethouder

Inmiddels is er een gesprek geweest met de wethouder. 'Met elkaar is geconcludeerd dat de stijging van de huurprijzen met name op landelijk niveau besproken moet worden en dat het goed is om het onderwerp daar waar nuttig voor het voetlicht te brengen', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'Ook de wethouder zal dit doen bij haar collega’s in de regio.'

Over twee maanden spreken de huurders en de wethouder elkaar weer om ontwikkelingen met elkaar te delen. Het rondetafelgesprek '(on)betaalbaar wonen voor middeninkomens' staat om 10.00 uur op de agenda van de Tweede Kamer.

Reactie pensioenfonds PME: 'Het klopt dat de huurprijzen in zes jaar met ruim twintig procent zijn gestegen. Exclusief inflatie gaat het om een gemiddelde stijging van een tot anderhalf procent per jaar', zegt woordvoerder Erik van der Struijs van Syntrus Achmea, het bedrijf dat het vastgoed voor PME beheert. 'Veel producten en diensten worden elk jaar iets duurder (inflatie), dat geldt ook voor huren', zo verklaart hij de huurverhoging.

De groep huurders is op zoek naar mensen die ook met deze problematiek te maken hebben. Ze komen graag met hen in contact via huurzorgen@gmail.com.

Meer over dit onderwerp:
WONEN HUREN VOORHOUT HUURPRIJZEN
Deel dit artikel: