Gemeente Gouda wil waterpeil verlagen tegen bodemdaling

GOUDA - De gemeente Gouda wil het waterpeil in de lager gelegen gedeelten van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Op deze manier moeten de gevolgen van de bodemdaling in de stad worden bestreden en moeten inwoners minder last hebben van wateroverlast. Mensen met huizen op houten palen hebben recht op een schadevergoeding, omdat het lagere waterpeil voor een beschadiging van de fundering zorgt. Het lagere waterpeil komt er op zijn vroegst in 2025.

Gouda heeft al eeuwen te maken met bodemdaling. Door het gewicht van de woningbouw zakt de veengrond van de stad met enkele millimeters per jaar. Het gevolg is dat inwoners bij hevige regenval last hebben van wateroverlast. Leidingen breken en er kan bodemwater in de gang komen. 'Onze prachtige binnenstad heeft al eeuwen te kampen met de gevolgen van bodemdaling', legt wethouder Hilde Niezen uit.

Vandaar dat de gemeente en het hoogheemraadschap Rijnland al sinds 2014 onderzoeken hoe de gevolgen van de bodemdaling bestreden kunnen worden. 'Er is nu een plan gemaakt om de wateroverlast in lage delen van de binnenstad nu en in de toekomst de baas te zijn. Zo blijven we ook in de toekomst een stevige stad', aldus de wethouder.

Paalrot

De gemeente en het hoogheemraadschap hebben toch gekozen voor de verlaging van het waterpeil. In het betrokken gedeelte van de stad staan dertig huizen die gebouwd zijn op houten palen. Voor deze huizen is de verlaging van het waterpeil nadelig omdat dit tot paalrot zou kunnen leiden. Bewoners van deze huizen zullen extra kosten aan onderhoud hebben door de bodemdaling. De gemeente heeft al laten weten dat er geld beschikbaar komt als compensatie voor deze schade.

De verlaging van het waterpeil wordt in een deel van de binnenstad doorgevoerd. Omdat het niet eenvoudig is om het waterpeil te verlagen denken gemeente en hoogheemraadschap tussen de vijf en tien jaar nodig te hebben om het peil te kunnen verlagen. Eerst moet het watersysteem en de riolering aangepast worden.

Nog niet definitief

Het grondwaterpeil in het oosten en noorden van de binnenstad moet met de verlaging van 25 centimeter terug op het niveau van vijftig jaar geleden worden gebracht. Het plan is nog niet definitief. Bewoners kunnen tot 1 maart vragen stellen en van 2 maart tot 12 april kunnen ze nog officieel hun mening geven. De gemeente hoopt in het najaar een plan te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Pas dan wordt definitief besloten of de verlaging van het waterpeil er definitief gaat komen.

LEES OOK: Heel Holland zakt: bodemdaling kost 16 miljard

Meer over dit onderwerp:
GOUDA BODEMDALING WATEROVERLAST WATERSCHAP
Deel dit artikel: