Bouw nieuw appartementencomplex op Scheveningen gaat door

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft terecht een vergunning afgegeven voor de bouw van een appartementencomplex naast de vuurtoren van Scheveningen. Omwonenden gingen bij de Raad van State in hoger beroep omdat het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. Maar volgens het hoogste rechtsorgaan heeft het college niet afgeweken van de regels en mag het gebouw van Rijkswaterstaat worden vervangen door zeventig appartementen.

De Stichting Wijkoverleg Scheveningen Dorp en de Vereniging Vrienden van Den haag vrezen dat het appartementencomplex aan de Vuurtorenweg de karakteristieke vuurtoren op Scheveningen aan zal tasten. Het appartementencomplex wordt hoger dan het huidige gebouw van Rijkswaterstaat, waardoor het zicht volgens de twee partijen wordt aangetast. De Raad van State oordeelde woensdag dat in het ontwerp voldoende rekening is gehouden met het uitzicht en dat de gemeente Den Haag de vergunning daarom terecht heeft verleend.

Naast de vuurtoren staat sinds 1977 een gebouw van de Vaarwegmarkeringsdienst. In 2016 werd het pand door het Rijk verkocht aan ontwikkelaar KondorWessels, onder meer ook eigenaar van de Pier op Scheveningen. De ontwikkelaar wil het huidige gebouw slopen en hier een appartementencomplex bouwen waarin plaats is voor zeventig woningen en 83 parkeerplaatsen.

Trapsgewijs

Het appartementencomplex moet 34 meter hoog worden, terwijl volgens het bestemmingsplan een hoogte van dertig meter is toegestaan. Om die reden eisten de stichting en de vereniging dat de gemeente geen vergunning voor dit complex mag afgeven. De partijen werden door de rechter echter in het ongelijk gesteld. De bovenste twee bouwlagen komen trapsgewijs op het complex te staan. Daarnaast nam de Raad van State in haar oordeel mee dat het gebouw van Rijkswaterstaat nu vier meter van de vuurtoren staat, terwijl het nieuwe complex op elf meter afstand komt te staan. Volgens de Raad van State heeft het college in Den Haag voldoende gemotiveerd besloten dat bij het ontwikkelen van het appartementencomplex rekening is gehouden met het uitzicht op de vuurtoren.

Omdat het bouwplan klein genoeg is mag de gemeente een vergunning geven voor een plan dat afwijkt van het bestemmingsplan. 'Dat de vereniging en de stichting een minder hoog en omvangrijk bouwplan beter passend vinden, betekent niet dat het bouwplan niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening', zo concludeert de Raad van State.

LEES OOK: Gebouw Rijkswaterstaat Scheveningen plat voor nieuwe appartementen

Deel dit artikel: