Extra rijstroken en nieuw aquaduct moeten verkeersproblemen A4 oplossen

Aquaduct in de A4 bij Roelofarendsveen na oplevering in 1961
Aquaduct in de A4 bij Roelofarendsveen na oplevering in 1961
ROELOFARENDSVEEN - De hele A4 van Burgerveen tot Leidschendam verbreden, een nieuw aquaduct bij Roelofarendsveen en nog eens extra, gescheiden banen in de tunnelbak bij Leiderdorp. Dat is volgens Rijkswaterstaat de beste oplossing voor de verkeersproblemen op de drukste snelweg van de Randstad. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen neemt die keuze over. Rijkswaterstaat gaat ze nu verder uitwerken.
De plannen komen daarmee in een volgende fase. Vanaf 2017 wordt er op gestudeerd nadat al in 2010 bleek dat het verkeer zo snel groeide dat de nieuwe rijbanen niet genoeg waren. Het aquaduct kreeg er toen een breder broertje bij in de richting Amsterdam. Het bleek niet mogelijk om het oude aquaduct richting Den Haag te verbreden. Ook een derde aquaduct aan de kant van Roelofarendsveen bleek onwenselijk.
Er is nu voor gekozen om de A4 tussen de aansluiting met de A44 bij Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Leidschendam te verbreden met één extra rijbaan in beide richtingen. Het oudste aquaduct bij Roelofarendsveen moet daarvoor wijken en wordt vervangen door een bredere versie. De verdiepte tunnelbak bij Leiderdorp was al breed genoeg voor extra rijbanen. Daar is gekozen voor twee extra, gescheiden rijbanen in de tunnelbak aan de buitenzijde, die aansluiten op de parallelle rijbanen bij Zoeterwoude.

In de tunnelbak niet meer in- of uitvoegen

Verkeer vanuit Amsterdam kiest in de huidige situatie pas aan het eind van de tunnelbak of men afslaat richting Leiden, Alphen en Zoeterwoude. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen. In de nieuwe situatie ligt die keuze al voordat je de tunnelbak rijdt.
Vanuit het zuiden komt het verkeer uit Alphen en Leiden er vlak voor de tunnel bij op de drie hoofdrijbanen. In de nieuwe situatie blijf je tot het einde van de tunnel op twee parallele rijbanen rijden voordat je invoegt richting Amsterdam.

Informatie, inspraak en uitwerking

Voordat Rijkswaterstaat een nieuwe weg kan aanleggen of aanpassen moet er een lang traject worden gevolgd. Nu heeft men na ruim twee jaar studie en onderzoek, waarbij ook gebruikers en omwonenden zijn gehoord, een concrete keuze gemaakt. Dit uiteindelijk voorkeursalternatief, zoals dat in ambtelijke termen heet, ligt nu ter inzage. Volgende week organiseert Rijkswaterstaat een tweetal inloopavonden, maandag in restaurant Tussen Kaag en Braassem in Nieuwe Wetering en dinsdag in Hotel Van der Valk in Voorschoten.
Na verdere technische uitwerking en aanbesteding kan waarschijnlijk pas in 2026 het echte werk beginnen. Vanaf dan wordt het verkeer bij het aquaduct in beide rijrichtingen door het nieuwste aquaduct geleid. Na drie jaar hoopt Rijkswaterstaat het werk te kunnen opleveren.

LEES OOK: