Provincie geeft ton extra subsidie om meer subsidie binnen te halen

REGIO - Cultuurorganisatie Kunstgebouw in Rijswijk krijgt van de provincie een extra bijdrage van ruim 100.000 euro. De zak geld komt bovenop de bestaande subsidie van 1,2 miljoen euro. Opvallend is dat de extra subsidie wordt besteed aan plannenmakerij, met als doel om extra geld los te weken bij het Rijk.

Kunstgebouw helpt Zuid-Hollandse gemeenten om cultuuronderwijs op te zetten. Hierdoor komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met kunst en cultuur. Kunstgebouw krijgt nu 1.222.000 euro van de provincie voor deze werkzaamheden, maar de organisatie heeft een aanvullende aanvraag voor ruim een ton gedaan.

Met dit geld wil Kunstgebouw twee projectleiders aantrekken om plannen te schrijven om subsidie van de landelijke overheid aan te vragen. Die twee gaan samen met het primair en voortgezet onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties plannen maken om cultuureducatie en cultuurparticipatie in de provincie te verbeteren. Hun taak is om de plannen 'voor te bereiden, te onderzoeken waar de mogelijkheden en behoeften liggen en verder uit te werken', schrijft de provincie.

'Ook cultuur in voortgezet onderwijs stimuleren'

Nieuw is dat Kunstgebouw zich niet alleen op het primair onderwijs wil richten. 'De uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen is erop gericht ook cultuur in het voortgezet onderwijs te stimuleren', legt de woordvoerder van provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) uit. De bedoeling is om daar nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren en in samenwerking met het voortgezet onderwijs en kleine gemeenten plannen te maken. Ook gaan ze programma's van de grond proberen te krijgen en gezamenlijk aanvragen doen bij het Rijk.

Ook op het gebied van cultuurparticipatie wil Kunstgebouw meer impact maken. 'Dit is een belangrijke inhoudelijke uitbreiding van de taken van Kunstgebouw: toegankelijkheid van cultuur voor alle doelgroepen verbeteren.' De bestaande 1,2 miljoen subsidie is ontoereikend om te onderzoeken of beide functies kunnen worden uitgebreid. 'Binnen de huidige formatie van Kunstgebouw is hier geen ruimte voor.'

'Risico subsidie mis te lopen is zeer klein'

Het nieuwe Rijkscultuurbeleid biedt volgens zowel Kunstgebouw als de provincie veel kansen om geld binnen te halen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. De kans dat uiteindelijk rijksgeld beschikbaar komt voor de plannen om ook cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs door te voeren, is 'zeer groot', zegt de woordvoerder. 'Hierover worden van tevoren door de provincie en Kunstgebouw bestuurlijke afspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het risico de subsidie mis te lopen is met een goede voorbereiding zeer klein.'

Ook de plannen voor cultuurparticipatie zullen bij de landelijke overheid in goede aarde vallen, denkt de provincie. 'De kans dat hier ook rijksmiddelen voor beschikbaar komen is groot, omdat Kunstgebouw de verbindende rol wil spelen tussen verschillende lokale initiatieven.'

'Constructie kan niet voor andere partijen gelden'

Het is bijzonder dat subsidiegeld wordt gebruikt om vervolgens extra subsidie aan te vragen, erkent de provincie. 'Het is niet zo dat zo'n constructie voor andere partijen kan gelden', stelt de woordvoerder.

Het Jeugdtheaterhuis heeft ook extra geld toegezegd gekregen. Het gaat om 60.500 euro extra, bovenop de bestaande 203.700 euro. Deze organisatie wil met dit geld 'via een proeftuin in de Krimpenerwaard samen met de gemeente werken aan een goede infrastructuur voor jeugdtheatereducatie en werken aan bovenlokale projecten'. De provincie verwacht dat ook hiervoor subsidie van het Rijk kan worden ontvangen. Als dat onverhoopt niet gebeurt, dan is het plan niet van tafel en zal worden gezocht naar een andere geldschieter.

25 miljoen euro voor cultuureducatie en -participatie

Dat de provincie cultuureducatie en -participatie belangrijk vindt, bleek ook uit het coalitieakkoord dat VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in augustus 2019 presenteerden en ondertekenden. Op dat moment reserveerde het nieuwe provinciebestuur voor de komende vier jaar 25 miljoen euro voor cultuureducatie en -participatie.

LEES OOK: Den Haag is de tweede culturele stad van Nederland en bezoekers beginnen dat te ontdekken