Begraafplaats Westduin weer bereikbaar voor mindervaliden

DEN HAAG - Begraafplaats Westduin in Den Haag is binnenkort weer met de auto bereikbaar voor mindervaliden. Dat heeft de Haagse CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte toegezegd. Fractievoorzitter van het CDA, Kavish Partiman, had tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw aandacht gevraagd voor de omstreden maatregel.

Per 1 januari van dit jaar konden mindervalide bezoekers niet meer met de auto het terrein van de begraafplaats Westduin op. En dat terwijl zij juist voor deze begraafplaats hadden gekozen omdat zij met de auto naar het graf van hun geliefde konden. De nieuwe maatregel leidde tot wrevel bij de nabestaanden.

Na eerder al schriftelijke vragen te hebben gesteld, verzocht fractievoorzitter Partiman wethouder Bredemeijer tijdens de begrotingsbehandeling nogmaals deze regeling te herzien. De huidige oplossing, gebruikmaken van beschikbare rolstoelen bij de ingang van de begraafplaats, vindt Partiman niet toereikend. Het gaat om rolstoelen die niet zelfstandig gebruikt kunnen worden, terwijl de nabestaanden de wens hebben uitgesproken zelfstandig het graf van hun dierbaren te willen bezoeken. Volgens Partiman moet iedereen die dat wil het graf van een dierbare kunnen bezoeken. Hierin worden zij nu in beperkt.

Toezegging

De wethouder heeft toegezegd eventueel een enkele ontheffing te geven aan degenen voor wie dit echt direct een probleem is. Wel stelt hij dat aangetoond moet worden dat dit echt nodig is. De begraafplaats blijft voor de rest autovrij. Partiman geeft aan blij te zijn met de toezegging van de wethouder. Hiermee zijn de nabestaanden geholpen en kan iedereen binnenkort weer ongehinderd het graf van hun dierbaren bezoeken.

LEES OOK: Mindervalide bezoekers met handen in het haar: begraafplaats op slot voor auto's

Meer over dit onderwerp:
BEGRAAFPLAATS WESTDUIN DEN HAAG CDA DEN HAAG
Deel dit artikel: