Waterschapsbelasting hoger: dit zijn de verschillen in onze regio

DEN HAAG - De waterschapsbelasting is sinds 2009 niet zo hard gestegen als dit jaar, dat blijkt uit vandaag gepubliceerde gegevens van het CBS. De gemiddelde belasting gaat met 4,6 procent omhoog. Maar de tarieven verschillen sterk per waterschap. Hoe zit dat eigenlijk bij het hoogheemraadschap van Delfland en Rijnland?

Waar betaal je het meeste aan de waterschappen?

Delfland krijgt opnieuw de oneerbiedige titel van duurste waterschap. Een meerpersoonshuishouden betaalt daar 462 euro. Volgens een woordvoerder van Hoogheemraadschap Delfland komt dat door de investeringen van de afgelopen twintig jaar. Onder andere Den Haag en het complete Westland vallen onder de paraplu van Hoogheemraadschap Delfland.

'Rond de eeuwwisseling hebben wij de beslissing genomen om te investeren in de toekomst. Dat hebben we onder andere gedaan door tien jaar geleden te investeren in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie en nieuwe gemalen en waterbergingen', aldus de woordvoerder van Delfland. Die investeringen hebben veel geld gekost. 'Mede daarom hebben we afgesproken de tarieven niet laten stijgen tot 2023', aldus Delfland.

Waarom betaalt de één meer dan de ander?

Dat heeft te maken met hoe het gebied eruit ziet. Zo wordt er gekeken naar de geografische ligging, de hoge dichtheid van stedelijke bebouwing en de economische bedrijvigheid van het gebied.

Neem bijvoorbeeld Rijnland, daaronder valt de Randstad, het Groene Hart en de Greenports. Het hoogheemraadschap van Rijnland valt met de waterbelasting in de middenmoot van Nederland, maar heeft een uitschieter met de toename van de zuiveringsheffing. Met 7,9 procent is het de op twee na grootste stijging van alle waterschappen. Die stijging wordt gemeten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dus hoe voller het gebied, hoe meer kosten voor de zuivering van het water?

Het afvalwater bij Rijnland bestaat zowel uit water van huishoudens dat via wc, keuken en douche in het riool komt, als afvalwater van bedrijven en regenwater. Al dat water moet langs de zuiveringen, voordat het in gezuiverde vorm volgens de juiste milieunormen kan terugkeren naar het oppervlaktewater.

'En de Randstad groeit nog steeds. Alleen al in Zuid-Holland komen er nog eens 200.000 huizen bij. Dit zet druk op ons watersysteem. Waar moet het overtollige water straks naartoe? Hoe leggen we hoogwaardige riolering aan die duurzaam en toekomstbestendig is? Die gesprekken voeren we nu met gemeenten en provincie. De ervaring leert dat voorkomen beter is dan genezen', aldus Marco Kastelein, hoogheemraad van het waterschap. 'En daarom investeren we nu in waterbeheer vanuit de gedachte dat zich dat later dubbel en dwars terugverdient.'

Waarom zijn die investeringen belangrijk?

Waterschappen als Rijnland en Delfland liggen laag en zijn daarom gevoelig voor wateroverlast. Ook zijn ze dichtbebouwd, waardoor er veel sprake is van verharding. Dat wil zeggen; water dat op de grond valt kan niet makkelijk weglopen of wegzakken. 'De uitdaging zit hem in het vasthouden van het water'.

Hoe voorkom je die wateroverlast?

Als het flink regent en het water kan niet wegzakken is er sprake van wateroverlast. Mede daarom wordt geïnvesteerd in pompinstallaties om het water weg te voeren. Ook werken de waterschappen samen met tuinders die gebruik maken van bassins. Waterschappen waarschuwen de tuinders wanneer er regen aankomt.

De tuinders legen een deel van hun bassins om het extra water op te kunnen vangen. Het water dat ze legen wordt door het waterschap afgevoerd, waardoor tuinders hun bassins kunnen gebruiken om de regen op te vangen en de wateroverlast te verminderen. 'Zo heeft iedereen er profijt van', aldus Hoogheemraadschap Delfland.

LEES OOK: Gemeente Gouda wil waterpeil verlagen tegen bodemdaling

Meer over dit onderwerp:
WATERSCHAPPEN HEFFING DELFLAND RIJNLAND
Deel dit artikel: