Den Haag krijgt meer fietsvlonders om 'fietsoverlast' tegen te gaan

DEN HAAG - De proef met de plaatsing van fietsvlonders in Den Haag krijgt een vervolg. Het stadsbestuur wil in meer woonstraten fietsvlonders toestaan en kijkt ook naar de mogelijkheid om in winkelstraten vlonders te plaatsen. Een fietsvlonder is een verplaatsbare plank die op een parkeerplaats wordt gezet en waarop fietsen gestald kunnen worden.

In 2019 heeft de gemeente vier straten aangewezen waar fietsvlonders zijn gekomen. De vlonders moeten ervoor zorgen dat de stoepen in vooral vooroorlogse wijken niet langer vol staan met geparkeerde fietsen. Het betekent wel dat een parkeerplek in een straat ingenomen wordt om de fiets meer ruimte te geven.

Uit een tussentijdse evaluatie van de gemeente blijkt volgens wethouder Robert van Asten (D66) dat bewoners uit de 'proefstraten' over het algemeen positief zijn. 'De vlonders stonden direct op de dag van plaatsing vol', schrijft de wethouder aan de gemeenteraad. 'Bewoners spraken hun waardering uit voor degene die in hun straat bij de gemeente hebben aangeklopt voor een oplossing voor de vele fietsen op het trottoir.'

Kritische geluiden

Daarnaast waren er ook kritische geluiden te horen. 'Enkele bewoners vinden dat voor het stallen van de fiets geen ruimte voor de auto moet worden ingeleverd en gekeken moet worden naar stallingsruimte buiten de eigen straat, ook al betekent dat dat voor de fiets een stuk verder moet worden gelopen', schrijft hij.

Vanuit de initiatiefnemers kwam de wens van goede ondersteuning van de gemeente naar voren. 'Bij alle vier de straten bleek dat de initiatiefnemers met heldere regels en communicatie gesteund willen worden door de gemeente', schrijft Van Asten. 'Discussies over overlast, parkeerdruk of fietsen op de stoep wil men liever niet met de naaste buren voeren omdat dat als intimiderend kan worden ervaren en omdat dat de onderlinge verhoudingen in de straat niet ten goede komt.'

Te groot succes

De fietsvlonders hebben er toe geleid dat op sommige momenten fietsen naast de vlonders werden geplaatst als deze vol waren. Volgens Van Asten is dat het gevolg van een 'te groot succes' van de vlonders. 'Met name in de Galileistraat en de Ahornstraat is de behoefte aan fietsparkeerplekken zo groot dat er veel fietsen niet alleen op, maar ook rondom de vlonder werden geplaatst.'

Alles bij elkaar is wethouder Van Asten tevreden over het verloop van de proeven. De pilots hebben de voorwaarden voor een succesvolle aanpak 'aardig' in beeld gebracht, vindt hij en dus wil de wethouder nog enkele proeven met fietsvlonders toestaan. 'Door de eerste vier proefplaatsingen in 2019 hebben inmiddels ongeveer vijftig bewoners hun interesse in een fietsvlonder per mail aan de gemeente laten weten. Naast bewoners heb ik ook vernomen dat ondernemers in woon- en winkelstraten interesse in de fietsvlonder hebben.' Van Asten gaat onderzoeken of hier ook pilots gestart kunnen worden.

LEES OOK: Voetganger en fietser staan straks op nummer één in Den Haag

Deel dit artikel: