'Noodsituatie' in Transvaal vraagt om ingrijpen gemeente, vindt Hart voor Den Haag

© Omroep West
DEN HAAG - Mensen die een huis kopen in de Haagse wijk Transvaal moeten daar ook zelf gaan wonen en mogen het niet meer verhuren. Ook moeten gemeente, politie en leerplichtambtenaren huis-aan-huis gaan controleren of mensen er legaal wonen, of er boetes openstaan en of de kinderen wel naar school gaan. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, in een initiatiefvoorstel 'Maak Transvaal snel leefbaar', dat donderdag wordt gepresenteerd. 'De noodsituatie vraagt om zulke maatregelen in deze overbelaste wijk', zeggen raadsleden Richard de Mos en William de Blok.
De Mos en De Blok waren recent met een delegatie van hun partij op bezoek in Transvaal. Wat zij zagen was een wijk met flinke problemen. 'Overbewoning, criminaliteit, vervuiling op straat en onvoldoende handhaving', constateren ze. 'Bewoners voelden zich lange tijd niet gehoord en niet serieus genomen.' De gemeente moet daarom ingrijpen, staat in het initiatiefvoorstel, dat volgens de partij in overleg met bewoners en bewonersorganisaties zoals de Parels voor Transvaal en Bewonersorganisaties Transvaal Zuid is opgesteld.
Een van de problemen is volgens de partij dat de wijk 'zucht onder de druk van arbeidsmigratie, een te grote instroom van Oost-Europeanen op een al overkokende woningmarkt.' Dat leidt onder meer tot (illegale) overbewoning die de leefbaarheid onder druk zet.

Dagelijkse drukte

Ruim een op de vijf woningen wordt hier alleen maar aangekocht om te verhuren, blijkt uit recent onderzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. De raadsleden: 'De dagelijkse drukte op het Kaapseplein en in de omliggende straten is ontstaan door de grote influx van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Den Haag telt duizenden inwoners uit het Oostblok, die overwegend werken in het nabije Westland. In Transvaal, en dan met name rondom het Kaapseplein, leidt dat tot ernstige overlast.'
Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil maatregelen om leefbaarheid in Transvaal te vergroten
Daarbij gaat het volgens de Mos en De Blok om busjes die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de weg blokkeren, dubbel geparkeerd staan, onnodig claxonneren en ander kabaal op straat maken. Maar daar blijft het niet bij. 'Dagloners die geen werk hebben, hangen rond op de pleinen in de wijk. Ze laten afval achter. Bovendien leidt dit rondhangen van grote groepen mannen tot een groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Van bewoners krijgen wij mee dat er volop alcohol en drugs wordt gebruikt op straat, in de portieken en in de trappenhuizen', zeggen de raadsleden.

Verbod op meer huishoudens

Hart voor Den Haag wil daarom dat er een flink aantal maatregelen wordt genomen. Naast de zelfbewoningsplicht en een verbod op meer huishoudens per woning, vindt de partij dat er een stop- en parkeerverbod voor busjes moet worden ingevoerd. De Mos: 'Hiermee kunnen we de wijk veiliger en rustiger maken.'
Wij willen de wijk veiliger en rustiger maken - Raadslid Richard de Mos
Om toch mensen te kunnen ophalen, moeten twee plekken worden aangewezen als 'ophaallocaties voor woon- en werkverkeer': het industriegebied Fruitweg/Televisiestraat en de ingang van het Zuiderpark bij de hoek van de Troelstrakade en Meester P. Drooglever Fortuynweg.

Toeterboetes

Overige maatregelen uit het initiatiefvoorstel zijn het opleggen van 'toeterboetes' om het onnodig claxonneren tegen te gaan, het handhaven van het geldende alcoholverbod en het opleggen van een samenscholingsverbod voor groepen mannen die rondhangen en voor overlast zorgen op het Kaapseplein.
De partij wil bovendien dat de gemeente nog een onorthodoxe maatregel gaat inzetten: een deur-deur-inventarisatie. Het komend jaar moet een team van de Pandbrigade, de wijkagent, de leerplichtambtenaar, welzijnswerk en soortgelijke ambtenaren eens per kwartaal huis-aan-huis bij mensen op bezoek gaan. Zo kan worden gecontroleerd of er sprake is van legale bewoning, of kinderen staan ingeschreven bij een school en of openstaande boetes zijn betaald. Ook kan zo worden onderzocht of sprake is van illegale prostitutie, uitbuiting en huiselijk geweld. Maar daar blijft het niet bij, zegt De Mos. 'We kunnen de nieuwe bewoners zo ook verwelkomen en ze uitleggen hoe ze misstanden als overbewoning bij de Pandbrigade kunnen melden.'

Sociale cohesie

Transvaal is niet de enige wijk die zucht onder een grote druk van overbewoning. Eind vorig jaar sloegen bewoners van Leyenburg, aan de rand van het Zuiderpark, alarm. Zij vinden dat de gemeente het opkopen van woningen door beleggers die ze vervolgens 'verkameren' en verhuren een halt moet toeroepen. 'De sociale cohesie gaat verloren', stelden ze.
Een woordvoerder van de gemeente zei toen dat er maatregelen zijn genomen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Zo mogen in het grootste deel van Den Haag woningen niet meer bouwkundig worden gesplitst. Dat splitsen houdt in dat ze zo worden verbouwd dat ze een eigen toegangsdeur krijgen die rechtstreeks uitkomt op de openbare weg, een gemeenschappelijk portiek of galerij, een eigen huisnummer krijgen én worden voorzien van eigen badkamer, keuken en toilet.

Vergunning

Ook een woning verbouwen voor kamerverhuur, mag niet zomaar. Eigenaren van een pand mogen op één adres aan maximaal drie personen een kamer verhuren zonder dat ze hiervoor een vergunning hoeven te hebben. Als een huis aan vier of meer personen wordt verhuurd, moet de eigenaar een 'omzettingsvergunning' aanvragen. Voor de Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Regentes- en Valkenboskwartier, Rustenburg- Oostbroek en Laakkwartier geldt daarbij ook nog eens dat woningen nooit aan meer dan drie mensen mogen worden verhuurd.
Verkamering komt steeds vaker voor in Den Haag en de Haagse Stadspartij maakt zich net als Hart voor Den Haag zorgen. De gemeente heeft onlangs een vergunning verleend om kamerverhuur voor twaalf personen toe te staan in de Vruchtenbuurt. Naar aanleiding van deze vergunning heeft raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij maar liefst dertig vragen ingediend over de zaak. 'Kamerverhuur wordt nauwelijks gereguleerd in Den Haag', zegt Bos. 'En als er al regels zijn worden ze omzeild of geschonden. Beleggers en huisjesmelkers wordt niets in de weg gelegd en de zittende bewoners zijn de dupe.'

Zwerfafval en grofvuil

Ook GroenLinks erkent problemen in wijken als Transvaal, maar benadrukt vooral het afvalprobleem. Zo geeft de partij aan dat bewoners in Transvaal veel overlast ondervinden van zwerfafval en grofvuil op straat, maar dat daar niet voldoende aandacht aan wordt besteed. 'In de meer toeristische delen van de stad wordt nu een extra hoge kwaliteit nagestreefd', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'De gehele stad heeft recht op een schoon straatbeeld. Laten we de extra inzet plegen waar dit het hardst nodig is, we moeten keuzes maken om de afvalcrisis aan te pakken.'