Haagse nachtopvang zit vol, tientallen daklozen op een wachtlijst

Een daklozenopvang in Den Haag
Een daklozenopvang in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - Den Haag heeft een tekort aan nachtopvangplekken voor dak- en thuislozen. Meer dan tachtig daklozen staan op een wachtlijst omdat ze niet terecht kunnen in de nachtopvang. De plekken worden bezet door mensen die noodgedwongen lang in de opvang blijven zitten. Zij kunnen niet doorstromen, omdat door de overspannen woningmarkt er een gebrek is aan voldoende woningen. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) is bezorgd.
Uit cijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat het aantal mensen dat lang in de nachtopvang zit, explosief is gestegen. Daarvoor kijkt Den Haag naar het aantal keer dat mensen een nachtopvangpas verlengen. Een nachtopvangpas is acht weken geldig. In 2015 vroegen nog tachtig mensen voor een derde keer of meer een verlenging van een nachtopvangpas aan. In 2019 waren dat er 565.
Hierdoor is een wachtlijst ontstaan van meer dan tachtig mensen die geen opvangplek kunnen krijgen. 'Zij verblijven noodgedwongen op straat of in een kwetsbaar netwerk', schrijft wethouder Van Alphen aan de gemeenteraad.

Uitstroom

De uitstroom uit de opvang en de doorstroomvoorzieningen is bijna volledig tot stilstand gekomen, concludeert de wethouder. 'Momenteel verblijven er driehonderd tot vierhonderd mensen/gezinnen in de opvang die, al dan niet met enige vorm van begeleiding, zelfstandig kunnen wonen', schrijft Van Alphen aan de gemeenteraad.
Maar in de stad zijn onvoldoende betaalbare huurwoningen waar zij terecht kunnen. Daarover heeft Den Haag in oktober afgelopen jaar, samen met de andere drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht (G4) een brandbrief aan het kabinet geschreven.

Wachttijd

'In deze brandbrief staat dat de grens is bereikt van wat we als G4-steden zelf kunnen oplossen', schrijft de wethouder. 'De wachttijd voor onderdak en begeleiding is in een aantal steden explosief gestegen (ook onder jongeren en gezinnen). De financiële middelen zijn ontoereikend.' De grote steden zijn in overleg met het rijk om tot een oplossing te komen.
Naast de stijging van het aantal mensen dat lang in de opvang blijft, is ook het aantal gezinnen flink gestegen. In 2015 meldden zich 172 gezinnen bij de opvang en in 2019 waren dat er 350. Bovendien zijn er nieuwe groepen daklozen bijgekomen, de zogenaamde 'economische daklozen'. Het gaat om mensen die hun huis kwijt zijn geraakt en in de schulden terecht zijn gekomen door bijvoorbeeld baanverlies, een faillissement of een echtscheiding of een combinatie hiervan.

Overspannen woningmarkt

Van Alphen: 'Waar mensen in het verleden nog zelf mogelijkheden vonden om huisvesting te vinden, is dit momenteel vanwege de overspannen woningmarkt in de grote steden praktisch onmogelijk geworden. Dit heeft tot gevolg dat ook deze groep langdurig is aangewezen op de maatschappelijke opvang.'
Ondanks de forse stijging van het aantal dak- en thuislozen, is Van Alphen ervan overtuigd dat zijn daklozenbeleid werkt en heeft de gemeente Den Haag volgens hem het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet om de daklozenproblematiek aan te pakken. Zo zijn er nieuwe opvangplekken bijgekomen en is de kwaliteit van het aanbod verbeterd door het realiseren van 24-uurs opvang en wordt er meer maatwerk geleverd.