Irritatie in coalitie Zuid-Holland om woningbouw op vliegveld Valkenburg

De hangars van voormalig vliegveld Valkenburg
De hangars van voormalig vliegveld Valkenburg © ANP
KATWIJK - De gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland staan aan de vooravond van de officiële ondertekening van de deal om tenminste 5.000 woningen te bouwen op het voormalige vliegveld Valkenburg, maar de sfeer in de Statenzaal op het Provinciehuis in Zuid-Holland was woensdag allesbehalve euforisch. Een plan van VVD en DENK om te onderzoeken hoeveel woningen er op deze locatie mogelijk zijn, leidde tot irritatie bij coalitiepartners ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA.
De deal werd twee weken geleden met gepaste trots meegedeeld door de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf. Ruim vijftien jaar lang onderhandelden de twee partijen over de toekomst van deze locatie. De gemeente wilde altijd meer woningen voor het middensegment realiseren, terwijl het Rijksvastgoedbedrijf liever duurdere woningen wilde om geen verlies te draaien op de verkoop van de grond.
Om het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet te komen kwam de gemeente Katwijk begin februari met een plan om zeshonderd woningen extra voor het middensegment te bouwen, bovenop de geplande 5.000 woningen. Daarover zijn de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf het eens geworden, al moeten de exacte aantallen nog duidelijk worden.

'Onderzoek hoeft overeengekomen 5.000 woningen niet in de weg te staan'

De provinciale politiek vergaderde vandaag uitgebreid over de voorgenomen afspraak. Tijdens de Provinciale Statenvergadering zagen coalitiepartij VVD en oppositiepartij DENK kans om te pleiten voor een onderzoek dat de woningbouw op Valkenburg 'optimaliseert'. Dat onderzoek moet uitwijzen hoeveel woningen er daadwerkelijk mogelijk zijn. Het onderzoek 'hoeft het programma van de overeengekomen 5.000 woningen niet in de weg te staan', benadrukten de Statenleden Karima Bouchtaoui (VVD) en Metin Celik (DENK).
De reden om extra goed uit te zoeken hoeveel woningen er op deze locatie maximaal kunnen worden gebouwd, is dat de provincie jaren geleden nog uitging van een nieuwbouwopgave van 133.000 woningen in de regio Holland Rijnland, maar inmiddels is er behoefte aan ongeveer 175.000 woningen voor de periode 2020 tot 2030. Als er meer woningen kunnen worden gebouwd dan tot nu toe afgesproken, betekent dat een hogere grondopbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf. Het idee is dat die extra grondopbrengsten weer terugvloeien naar de omgeving. Bijvoorbeeld investeringen op het gebied van mobiliteit en voorzieningen die ten goede komen aan het gebied.

Kwaad bloed

Maar dat plan zette kwaad bloed bij de coalitiepartners van de VVD. Coalitiepartijen ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA wilden de motie niet steunen, omdat het de deal verstoort. 'Het proces is zorgvuldig verlopen', zei CDA-Statenlid Moniek van Sandick-Sopers. Zij kreeg bijval van haar GroenLinks-collega Anneloes van Hunnik. 'De onderhandelende partijen zijn over hun eigen schaduw gestapt. De inkt staat nog niet eens op papier. We moeten dus geen aanpassingen meer doen.'
De gemoederen tijdens het debat liepen hoog op tussen de VVD en haar coalitiepartners. 'Er ontstaat nu allerlei gedoe door moties die nu een dag voor de ondertekening worden ingediend. Het goede nieuws van vandaag sneeuwt daardoor onder. Je hoort niet, één seconde voor het einde van de wedstrijd, met nieuwe eisen te komen waardoor je de wedstrijd over moet doen', beet Van Sandick-Sopers haar VVD-collega toe. Bouchtaoui reageerde: 'Hoe kunnen wij blij zijn met wat er nu ligt? Hoe kan ik vandaag blij zijn als er zoveel mensen in deze provincie klem zitten? Het is een kleine stap in de goede richting, maar om nu de vlag uit te hangen vind ik echt heel erg schokkend voor de woningzoekende mensen in deze provincie.'

Morgen ondertekening akkoord

Provinciebestuurder Anne Koning (PvdA, Wonen) wist niet goed hoe zij de motie van VVD en DENK moest interpreteren. 'Is de motie bedoeld om de kaders van het akkoord dat morgen wordt gepresenteerd te rekken? Want dan moet ik hem ontraden. Of is de motie bedoeld is om als Provinciale Staten mee te denken over de te stellen kaders, als de andere partners dat ook willen?' Na het antwoord van de gedeputeerde besloot VVD-Statenlid Bouchtaoui om de motie aan te houden. Dat betekent dat VVD en DENK de ontwikkelingen afwachten.
Morgen ondertekenen Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie de overeenkomst die de bouw van 5.000 woningen mogelijk moet maken. Dan wordt ook meer duidelijk wat het akkoord precies inhoudt. Vervolgens praat een commissie van Provinciale Staten volgende week inhoudelijk over de gemaakte afspraken.