Zuid-Holland krijgt als laatste provincie nu ook fractievertegenwoordigers

Nieuwe Statenzaal.
Nieuwe Statenzaal. © provincie Zuid-Holland
REGIO - Zuid-Holland krijgt als laatste provincie van Nederland ook fractievertegenwoordigers. Dat zijn duo-commissieleden die zorgen voor ondersteuning van de vaste Statenleden. Het idee is dat de Statenleden worden verlicht in hun workload. Provinciale Staten van Zuid-Holland gingen woensdag akkoord met deze extra ondersteuning.
Statenlid Willem Bakx van 50PLUS werkt er al sinds afgelopen zomer aan: de benoeming van fractievertegenwoordigers. Maar ook GroenLinks heeft de afgelopen jaren hier aandacht om gevraagd. De functie van fractievertegenwoordiger werd in 2015 afgeschaft in Zuid-Holland en was daarmee de enige provincie waar geen fractievertegenwoordiger actief was. Vanaf woensdag wordt de functie opnieuw ingevoerd in de provincie.
De hoofdreden voor het weer invoeren van de mogelijkheid om fractievertegenwoordigers te benoemen, is het verlichten van de workload. Aangezien er na de verkiezingen meer kleine(re) fracties zijn ontstaan, vinden verschillende fracties het wenselijk om de taken wat te verlichten. In dit verband worden genoemd: het lezen van stukken, het voorbereiden van commissievergaderingen en het deelnemen aan de commissievergaderingen en andere daaraan gekoppelde politieke activiteiten, zoals werkbezoeken. De stemverhouding bij Provinciale Statenvergaderingen verandert niet door de aanstelling van fractievertegenwoordigers.

Financiële consequenties onduidelijk

Je kunt alleen fractievertegenwoordiger worden als je ook daadwerkelijk op de kandidatenlijst van de desbetreffende partij stond. Voordat je de functie van fractievertegenwoordiger kunt uitvoeren, zul je ook eerst officieel toegelaten moeten worden. Dat kan alleen door de eed, dan wel een verklaring en belofte af te leggen. Voor Statenleden die zich afsplitsen en hun eigen groep beginnen, is het niet mogelijk om een fractievertegenwoordiger aan te stellen.
Het is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn van de invoering van deze regeling. Dat heeft te maken met het feit dat op dit moment nog geen beeld is hoeveel fracties van de regeling gebruik zullen maken. De fractievertegenwoordiger krijgt als lid van de commissie een vergoeding voor zijn of haar aanwezigheid per vergadering, een reiskostenvergoeding en ict-ondersteuning, zoals een laptop. De vergoeding per vergadering bedraagt 119,08 euro.

VVD, FVD, PVV en GO tegen

In eerste instantie was er geen meerderheid voor dit plan. Maar nadat het voorstel hier en daar was aangepast, veranderde D66 van mening en stemde het voor het voorstel. Tot grote onvrede bij VVD-Statenlid Frederik Zevenbergen: 'Als we elke zes maanden gaan draaien, dan wordt het een droevige periode. Dan weten we niet meer waar we mee bezig zijn, dan weet de burger niet meer waar we mee bezig zijn en dan doen we onszelf tekort.' VVD, Forum voor Democratie (FVD), PVV en GO (Groep Otten) stemden tegen.
Bakx (50PLUS) is daarentegen 'super blij' dat het voorstel het heeft gehaald. 'Het geeft ons meer mogelijkheden om ons werk te mogen doen. We krijgen nu meer mensen om de commissies te bemannen. Daar kunnen we ons geluid laten horen en luisteren. Het stemrecht van Statenleden blijft het stemrecht van alleen Statenleden, daar verandert niets aan', zegt Bakx. 'Het zorgt ervoor dat je op een fatsoenlijke manier je werk kunt doen als grote of kleine fractie. Ik snap echt niet dat er partijen zijn met een 'D' van 'democratie' in hun naam, die tegen het voorstel stemmen.'

GroenLinks heeft al iemand op het oog

GroenLinks gaat Nol van Gerven voordragen als fractievertegenwoordiger. Hij was landelijk bestuurslid bij DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Nol stond op de zevende plek op de kandidatenlijst van GroenLinks in Zuid-Holland.