Nieuws

Alle partijen akkoord met onderzoek naar zeshonderd extra woningen Valkenburg

VALKENBURG - Er komen meer dan vijfduizend woningen op voormalig vliegveld Valkenburg . Alle betrokken partijen hebben donderdagmorgen hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Deel van de deal is om extra woningen te bouwen voor middeninkomens, maar onderzoek moet nog uitwijzen hoeveel. Mogelijk wordt eerst begonnen met de bouw van een serie tijdelijke - of flexwoningen.
De gemeentes Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf waren in een eerder stadium al overeengekomen dat er zo'n vijfduizend woningen moeten komen op het vliegveld. Een kwart daarvan is bedoeld voor sociale woningbouw, een deel zouden duurdere huizen en villa's worden, maar de middeninkomens kwamen er wat bekaaid af. Terwijl de bevolkingsgroei ook vraagt om extra scholen en andere voorzieningen, en dan moet ook de juf ergens kunnen wonen.
Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en vreesde een lagere grondopbrengst. Buurgemeente Wassenaar was bang dat het dorp door de nieuwe buren dichtslibt. Bovendien komt het natuurgebied langs de duinen onder druk te staan. Als compromis hebben de partijen nu afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid om die zeshonderd woningen te bouwen. Belangrijkste vraag is welke gevolgen de extra bouw heeft voor de natuur en de verkeersdruk.

Eerst onderzoek, mogelijk flexwoningen

Wethouder Kees Wassenaar van de gemeente Wassenaar heeft als tegenstander toch meegetekend. Of houdt hij er rekening mee dat dat onderzoek ertoe kan leiden dat die extra woningen niet gebouwd kunnen worden vanwege de druk op verkeer en natuur en de stikstofnormen? 'Dat zie je goed', zegt hij na de persconferentie. 'We kunnen niet tegen onderzoek zijn. Maar we zullen ons aan de feiten moeten houden.'
Gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland houdt er rekening mee dat het lang gaat duren voordat de eerste woningen opgeleverd kunnen worden. Zij denkt dat de eerste nood gelenigd kan worden door te beginnen met flexwoningen, die tijdelijk zijn. 'Dat is één van de mogelijkheden die we gaan onderzoeken', zegt Koning.

Miniatuur verkeerstoren

Na het ondertekenen kregen de wethouders en gedeputeerde van minister Knops van Binnenlandse Zaken een miniatuur verkeerstoren van het vliegveld, als blijk van de goede samenwerking. Er gingen bijna vijftien jaar overheen sinds de Orions van de marine Valkenburg verlieten. Iedereen hoopt dat de bouw vanaf nu sneller verloopt. Voorlopig is de oude verkeerstoren het enige bouwwerk dat zeker is van een toekomst op het oude vliegkamp.