'Economie Den Haag raakt door bezuinigingen jaren achterop'

Archieffoto van de Spuistraat in Den Haag
Archieffoto van de Spuistraat in Den Haag © ANP
DEN HAAG - De Haagse economie raakt jaren achterop door bezuinigingen van het stadsbestuur van Den Haag. Deze waarschuwing schrijft de economische denktank, de Economic Board The Hague, in een gepeperde brief aan de gemeenteraad. Volgens de denktank zorgen de bezuinigingen ervoor dat de toch al lage economische groei van de stad niet wordt aangepakt. 'Heeft dit college de economie van Den Haag opgegeven?' vraagt voorzitter Henk Kool zich af.
Volgende week debatteert een raadscommissie van de gemeenteraad van Den Haag over de economische visie van het college van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. Daarin staat hoe het college ervoor wil zorgen dat de lokale economie weer gaat floreren zodat er banen in de stad bij komen, de werkloosheid daalt en ondernemers aan de slag kunnen.
De Economic Board maakt zich grote zorgen over de uitvoering van deze economische visie. 'Zonder geld gebeurt er niets', schrijft Henk Kool. Hij wijst naar het vorige college waarin Hart voor Den Haag/Groep de Mos nog zat. 'De onderhandelaars van het vorige college hebben structureel en incidenteel extra middelen vrij gemaakt ter stimulering van de economie in Den Haag.'
Luister hier het radio-interview met Henk Kool terug.

Onbegrijpelijk

Maar twee jaar later zijn de problemen met de Haagse economie nog lang niet opgelost. Kool: 'Verre van. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit college niet alleen die extra middelen heeft weggehaald maar zelfs het beschikbare budget heeft verlaagd. Structureel wordt er vijf miljoen euro per jaar gekort en de incidentele middelen wordt over een periode van vier jaar zelfs teruggebracht tot nul. Er moet veel gebeuren in de stad. Den Haag staat er zwak voor. Er moet geïnvesteerd worden om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid op peil blijft. Daar heb je geld voor nodig: om bedrijven hier naartoe te halen, kantoorruimte te creëren. Kortom: je moet een hoop doen en dat kan niet zonder geld.'
Kool zegt te begrijpen dat er in de politiek keuzes gemaakt moeten worden. 'Maar nu zo op het economiebudget korten is het paard niet alleen achter de wagen spannen maar ook eerst daarbij alle vier de benen breken. Deze keuze maakt dat de economie van Den Haag voor jaren achterop raakt.'

Economische visie

Het college denkt de economie aan te jagen door de stad aantrekkelijk te maken voor ondernemers, bewoners en toeristen. Ook moet de bereikbaarheid van de stad goed zijn. Bovendien probeert het college specifieke sectoren groot te maken in de stad. Het gaat om bijvoorbeeld de ICT-sector en bedrijven die zich bezig houden met cybersecurity. Hier moeten nieuwe sectoren bij komen op het gebied van zorg en gezondheid, de maakindustrie en de bouw.
Bij het schrijven van de nieuwe economische visie heeft het college rekening gehouden met een rapport van de rekenkamer. Die concludeerde dat het stadsbestuur bij economisch beleid duidelijkere doelen moest stellen om het effect van het beleid en de inzet van geld beter zichtbaar te maken.

Inspanningen

'Wij kunnen niet anders dan beamen dat de verantwoording over de bestede euro’s beter moet', reageert Kool. 'Maar het Rekenkamerrapport zegt niet dat alle inspanningen voor niets zijn geweest. Daarbij moet worden opgemerkt dat stimuleringsmaatregelen zich moeilijk laten vatten in afrekenbare doelen en dat de effecten van economisch beleid vaak pas op de lange termijn zichtbaar zijn.'
Volgens Kool moet Den Haag beginnen met ruimte creëren. 'Dat is nu in Den Haag dun gezaaid. Vervolgens moet je de aanpak van de werklozen in Den Haag veel scherper aanpakken. Veel te veel mensen zitten in de bijstand, dat moet aangepakt worden. Tot slot de economische infrastructuur verbeteren: zorgen dat alles goed bereikbaar is. Kortom: er is zoveel te doen om de economie te verbeteren, anders zitten we echt over een paar jaar met de gebakken peren.'
Kool roept de gemeenteraad op om in de volgende begroting meer geld vrij te maken voor de economie. Volgende week woensdag spreekt de gemeenteraad over de economische visie.