Hoe vluchtelingenkinderen de oorlog verwerken: 'Ze gaan snel weer spelen en lachen'

LEIDEN - Leiden heeft als eerste Nederlandse gemeente toegezegd een aantal vluchtelingenkinderen die nu nog helemaal alleen onder erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden zitten, op te willen nemen. Dat zegde burgemeester Lenferink toe na een oproep van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children. Maar wat gebeurt er met deze kinderen als ze eenmaal in ons land zijn?

'Als die kinderen hier komen, krijgen ze in ieder geval adequate opvang', vertelt Martin Vegter van Defence for Children. Volgens hem leven de kinderen al vele jaren onder troosteloze omstandigheden in de Griekse kampen waar het ook nog eens buitengewoon gevaarlijk is. 'En Europa heeft de deur op slot gedaan met de Turkijedeal. Als ze hier zijn kunnen ze in ieder geval een fatsoenlijke asielprocedure starten.'

Want als een kind uit het vluchtelingenkamp hier komt, betekent het niet dat het mag blijven, 'maar als het gaat om Syrische kinderen of kinderen uit andere oorlogsgebieden is het waarschijnlijk dat ze niet terug kunnen en een asielvergunning krijgen', aldus Vegter.

Pleeggezinnen

Alle kinderen die alleen ons land binnenkomen, komen onder voogdij te staan van de stichting Nidos, legt Vegter uit. Kinderen jonger dan 15 jaar worden dan opgenomen in een pleeggezin. Oudere kinderen komen onder de hoede van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 'De kinderen krijgen dan de begeleiding die zij nodig hebben. Ook kunnen ze naar school. Op die manier kunnen de kinderen eindelijk in veiligheid een stabiel leven opbouwen.'

En dat kunnen de kinderen wel gebruiken. Kinderen uit een oorlogsgebied komen al uit een moeilijke situatie en voor hen die ook nog eens jaren in zo'n kamp hebben gezeten, is is daar nog de nodige ellende overheen gekomen. 'Ze kwamen vol hoop naar Europa maar kwamen terecht in een extreem onveilige situatie waar ze zichzelf helemaal alleen in leven moesten houden.'

Verwerken van de oorlog

Vegter haalt artikel 39 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Daarin staat dat landen die het verdrag hebben ondertekend - waaronder Nederland - kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld, uitbuiting, kindermishandeling, seksueel misbruik, foltering of andere nare zaken moeten helpen. 'En in Nederland is dat mogelijk.'

'De meeste kinderen kunnen de nare ervaringen goed verwerken' - Martin Vegter, Defence for Children

Tjipke Bergsma van Warchild beaamt dat. '60 tot 70 procent van de kinderen uit dit soort situaties die naar Nederland komen kunnen hun ervaringen goed verwerken. Die gaan snel weer spelen en lachen en krijgen vriendjes. Voor 30 tot 40 procent is het wat moeilijker, die hebben wat meer zorg nodig. Dan is 5 tot 10 procent van de kinderen zodanig getraumatiseerd dat ze intensieve zorg nodig hebben. Nederland kan die bieden.'

Familie naar Nederland

Moeten de kinderen die in Nederland terechtkomen het zonder hun familie doen? Dat hangt ervan af. 'De kinderen waar het hier om gaat zijn alleen', vertelt Vegter. 'Hun ouders zijn vermist, dood of bevinden zich nog in het land van herkomst. Wij pleiten voor opvang en een eerlijke asielprocedure. Pas als er een asielvergunning is verleend, kan er een aanvraag worden gedaan voor hereniging met de familie.'

Volgens Bergsma is het belangrijkste wat kinderen nodig hebben een normale omgeving, 'en die hebben ze niet in de Griekse blubber'. Ook hij haalt het kinderrechtenverdrag aan. 'Kinderen hebben recht op een veilige plek. Zo snel mogelijk.'

LEES OOK: 'Vluchtelingenkinderen van Lesbos welkom in Leiden'

Meer over dit onderwerp:
VLUCHTELINGEN ASIELZOEKERS
Deel dit artikel: