Vestia onderzoekt extra huurverhoging, Hart voor Den Haag/Groep de Mos boos

Woningen in Moerwijk
Woningen in Moerwijk © Omroep West
DEN HAAG - Woningcorporatie Vestia wil in Den Haag, Delft en Rotterdam de huren van sociale woningen in 2021 en 2022 extra verhogen. In juli van dit jaar gaan de huren gemiddeld met 2,6 procent omhoog. Vestia onderzoekt of de jaren daarna de gemiddelde huur, binnen de regels van de wet, verder omhoog kan. Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad verzet zich tegen het plan.
Woensdag praat een raadscommissie van de gemeenteraad over de prestatieafspraken die het college heeft gemaakt met de Haagse woningcorporaties. Daarin worden afspraken vastgelegd over onder meer het aantal te bouwen woningen, de investeringen en renovaties.
Uit die prestatieafspraken blijkt dat Vestia de huren in 2020 nog verhoogt volgens de inflatie, dat is de in economische termen gemiddelde prijsstijging. In 2021 en 2022 wil de corporatie de huur met 0,5 procent boven het inflatiepercentage verhogen. Vestia onderzoekt of dit mogelijk is. De extra inkomsten heeft de woningcorporatie nodig omdat de corporatie veel geld kwijt is aan investeringen in deze steden.

Doorn in het oog

De extra verhoging is voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos een doorn in het oog. 'Nog steeds heeft woningcorporatie Vestia haar financiën niet op orde', stelt raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Het kan toch niet zo zijn dat de huurders van 16.000 sociale huurwoningen straks een huurverhoging door de strot geduwd krijgen door financieel wanbeleid van de corporatie. Zeker omdat het onderhoud aan de huurhuizen er de laatste jaren niet beter op is geworden.'
Volgens Vestia valt de 0,5 procent extra verhoging binnen de wet. 'De wet staat namelijk 1 procent boven de inflatie toe, mits een corporatie grote investeringsopgaven heeft en mits de extra verhoging is afgestemd met de Huurdersraad en de gemeenten', zegt een woordvoerder van Vestia.

Daklozenopvang

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij richt zijn pijlen woensdag op andere zaken in de prestatieafspraken. De Boer ziet in die afspraken niet terug dat de corporaties extra actie ondernemen om de druk op de daklozenopvang te verlichten. Door een gebrek aan sociale woningen zit de maatschappelijke opvang vol, omdat daklozen uit de opvang niet kunnen doorstromen naar een gewoon huis.
PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai wil dat het college bekijkt of corporaties meer geld vrij kunnen maken om de vocht- en schimmelproblemen op te lossen. Sommige huurders klagen al langer over gezondheidsproblemen vanwege beschimmelde muren en vocht in woningen.

Vocht- en schimmelproblemen

Ook de VVD wil dat er meer gedaan wordt aan de vocht- en schimmelproblemen. 'Er gebeuren goede dingen, zoals de vocht- en schimmelaanpak met een expert en het opleiding van personeel van corporaties', zegt VVD-raadslid Jan Pronk. 'Toch bereiken ons nog geregeld signalen over problemen van vocht, schimmel en achterstallig onderhoud.' Pronk wil dat de wethouder er bij de corporaties op aandringt dat klachten vlot afgehandeld worden en dat daar ook over wordt gecommuniceerd.
Als een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren ziet de VVD het toegankelijk houden van de Haagse woningmarkt voor starters en middeninkomens. Daarom wil de partij dat corporaties gemengde complexen bouwen met zowel sociale- als middeldure huurwoningen. Bovendien zouden corporaties starters meer mogelijkheden moeten geven om via verloting aan een woning te komen en moeten ze zich meer inspannen om jongerenhuisvesting te realiseren.