Verkamering is per direct verboden in tien Haagse wijken

DEN HAAG - De gemeente Den Haag verbiedt per direct het verkameren van woningen in tien wijken in de stad. Volgens wethouder Martijn Balster is dat noodzakelijk vanwege 'druk op de schaarse goedkope woningvoorraad'. De leefbaarheid in sommige wijken komt daardoor onder druk te staan. Voor de zomer komt hij met andere maatregelen om de druk op de woningmarkt te verlichten. De gemeenteraad steunt de aanpak van de wethouder.
Bewoners van bepaalde wijken in de stad klagen al jaren over het verkameren van woningen. Daarbij kopen vaak beleggers de huizen op om ze daarna per kamer verhuren. Cijfers van de gemeente laten ook zien dat er een stijging is te zien. Het aantal kamerbewoningen van vier of meer personen verdubbelde tussen 2018 en 2019.
Balster (PvdA, wonen en wijken) stelt in een verklaring dat er sprake is van een 'absolute woningnood' in Den Haag. In bepaalde wijken loopt de druk op de bestaande, zelfstandige woningvoorraad door de verkamering zo hoog op, dat hij het nodig vindt om per direct in te grijpen. 'Ook in deze wijken moeten goedkope woningen beschikbaar blijven voor huishoudens met lage inkomens. Een doemscenario dreigt, waarbij steeds kleinere, onzelfstandige woningen voor steeds hogere prijzen worden verhuurd. Een race to the bottom', stelt hij.

Behoud van schaarse woningen

Het verbod geldt voor de wijken waar het belang van behoud van de schaarse, goedkope zelfstandige woningvoorraad als gevolg van verkamering het grootst is. Het gaat om de delen van Den Haag waar de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen lager ligt dan 165.000 euro. Deze huizen worden door de gemeente ook gezien als het 'goedkope segment' van de woningmarkt. De wethouder: 'Juist deze wijken zijn extra kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van verkamering. Dit zie je ook aan de cijfers: 93 van de 190 vergunningen die in 2019 verstrekt werden, werden verleend in één zo’n wijk.'
Het verbod geldt in de volgende tien wijken: Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schildersbuurt, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt.

Slechte verhuurders

Naast het directe verbod op verkamering onderzoekt de gemeente een aantal maatregelen die op de lange termijn rust moeten brengen op de oververhitte woningmarkt. Balster denkt hierbij aan de invoering van een verhuurvergunning zodat slechte verhuurders beter kunnen worden aangepakt. Ook een zelfbewoningsplicht, die ervoor zorgt dat schaarse woningen niet meer worden opgekocht om vervolgens duur te worden verhuurd, hoort tot de mogelijkheden.
Verder wordt gekeken of er een verbod kan komen op dakopbouwen in de eerste vijf jaar nadat een woning wordt gekocht. Zo wordt voorkomen dat het voor beleggers interessant wordt om kleinere woningen te kopen en die snel uit te breiden.

Leefbaarheidstoets

Bovendien onderzoekt Balster de invoering van een leefbaarheidstoets. Dat betekent in de praktijk dat de leefbaarheid van de buurt bij mogelijke vergunningverlening niet te veel onder druk komt te staan. Een andere optie is een grens aan het aantal woningen dat in een wijk mag worden verkamerd.
De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, is enthousiast over de eerste plannen. Fractievoorzitter Richard de Mos wijst erop dat de wethouder daarmee ook tegemoet komt aan een initiatief voorstel van zijn partij, GroenLinks en ChristenUnie/SGP om een halt toe te roepen aan de verkamering. 'Wij trekken al vanaf augustus 2019 aan de bel. Dat er nu pas iets gebeurt is erg laat. Het is een stap in de goede richting, meer niet.' Hart voor Den Haag pleit voor een stop van verkamering alle wijken. 'Zeker ook de Vruchtenbuurt .Daar werd twee weken geleden nog een woning verkamerd voor acht mensen. Het fenomeen verkamering verschuift dus naar andere wijken. Dat vergunning nu moet vanaf twee mensen haalt niet veel uit als vergunning toch word verleend.'

Klachten

Andere partijen zijn het daarmee in grote lijnen eens. 'Geweldig. Dit straalt daadkracht uit', aldus raadslid Marieke van Doorn van D66. 'Sommige wijken lijden echt onder die verkamering.' Wel zegt zij voorzichtig dat er misschien in meer buurten moet worden ingegrepen. Ook het Regentesse- en Valkenboskwartier en Zeeheldenkwartier hebben ermee te maken.
'Heel goed, deze maatregelen', zegt ook Mikkal Tseggai van Balsters eigen partij, de PvdA. 'Wij krijgen heel veel klachten uit de buurten over overbewoning. Het is niet de bedoeling dat betaalbare eengezinswoningen worden opgekocht door huisjesmelkers. Daardoor komt de leefbaarheid onder druk te staan.' Tseggai wijst er wel op dat de gemeente tegelijkertijd de opgave heeft om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare woningen bijkomen. En dat werkgevers mede hun verantwoordelijkheid nemen voor het huisvesten van werknemers

Kritisch naar kijken

Ook fractievoorzitter Kavish Partiman van het CDA steun in grote lijnen de plannen van de wethouder. Maar hij wil er nog wel even 'kritisch naar kijken'. Zo wil hij voorkomen dat studenten de dupe worden. 'We moeten ervoor zorgen dat die wel een plek kunnen krijgen als dat niet voor overlast zorgt.'