Onrust in Haagse coalitie door plannen aanpak verkamering

De raadzaal van Den Haag.
De raadzaal van Den Haag. © Omroep West
DEN HAAG - De plannen voor het direct verbieden van verkameren in tien Haagse wijken, leiden tot onrust in de Haagse coalitie. De VVD, de grootste coalitiepartij, is zeer ontevreden. 'Hoe verzin je dit? Ik ben echt ontstemd', zegt het liberale raadslid Jan Pronk. Hij vindt de plannen van wethouder Martijn Balster 'veel te mager'. Ook oppositiepartij ChristenUnie/SGP is onaangenaam getroffen. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: 'Dit is niet chic.'
Een van de redenen voor de boosheid van de raadsleden is dat hun beider partijen - voor een groot deel samen – achter de schermen al maanden bezig zijn om wethouder Martijn Balster (PvdA) te bewegen een verbod tot verkamering in te voeren. Zij hebben daarover ook in gesprekken en via WhatsApp contact met de wethouder gehad. Maar Balster maakte donderdagochtend plotseling en zonder de partijen te hebben ingelicht zijn plannen bekend.
Per direct, verklaarde hij toen, mag er niet meer worden verkamerd in de wijken Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schildersbuurt, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt. Dit vanwege de 'druk op de schaarse goedkope woningvoorraad'. De leefbaarheid zou daardoor onder druk komen te staan.

Urgenter

VVD' er Pronk zegt echter dat zijn partij en ChristenUnie/SGP al sinds begin dit jaar bezig zijn met voorstellen om de verkamering aan te pakken. Zo dienden ze samen al een motie in tijdens een debat over de woningnood in de Rivierenbuurt. Toen zat de wethouder nog op het spoor dat het huisvestingsprobleem urgenter is dan de leefbaarheid van woonwijken, maar onder druk vroeg hij Grinwis zijn motie niet in stemming te brengen en beloofde hij er snel mee aan de slag te gaan.
In aanloop naar de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, op 20 februari van dit jaar, constateerde ChristenUnie/SGP dat de problemen in veel wijken toch zo groot zijn, dat er écht actie moet worden ondernomen. Samen met de VVD werd achter de schermen opnieuw een motie voorbereid, met als doel verkamering in de hele stad te verbieden. De partijen slaagden er toen in ook steun van een meerderheid in de raad te krijgen.

Geheim

De wethouder bleek echter ook op de hoogte van de komst van de motie en nam contact op met de partijen. Hij beloofde snel met plannen te komen. Maar, stelde hij ook, dat moest nog geheim blijven, omdat anders huizenbezitters op grote schaal alvast vergunningen zouden aanvragen. Grinwis en Pronk toonden zich gevoelig voor dat argument en dienden hun motie die avond niet in.
Afgezien van het feit dat de partijen ontstemd zijn over het feit dat Balster zonder hen in te lichten en hen te noemen nu met plannen komt, gaan die voorstellen volgens VVD en ChristenUnie/SGP ook nog eens lang niet ver genoeg. Beide partijen wijzen erop dat de problemen bijna in de hele stad spelen, zoals ook in de Rivierenbuurt, het Regentesse- en Valkenboskwartier, Bezuidenhout, de Geuzenwijk en het Zeeheldenkwartier. In de wijken waar ze nu misschien nog wat minder spelen, zoals de Vruchtenbuurt, gaan ze optreden als de maatregel wordt ingevoerd, vrezen de politici. Dit omdat dan beleggers naar deze gebieden uitwijken.

Eerste stap

VVD'er Pronk: 'Dit is een redelijke eerste stap. Maar nog lang niet voldoende. We moeten deze maatregelen stadsbreed invoeren. En niet alleen in een paar wijken. Daarom ben ik ook echt kwaad. Want hoe kan je nou bijvoorbeeld de Rivierenbuurt vergeten? Die neem je nu niet mee. Hoe verzin je het?'
Verder zegt hij: 'Het meest irritante is dat Balster aanvankelijk geen maatregelen wilde nemen, omdat hij de woningnood een groter probleem vindt dan de leefbaarheid. Wij hebben juist altijd gesteld dat je in bestaande woningen de groei van de stad niet kan opvangen. En dus wijken moet beschermen tegen verkamering. Daar wilde hij niet aan. En dan dit ineens nu wel claimen als de stevige bestuurder. Dat is ongeloofwaardig.'
Dit is een halfbakken uitvoering van een harde afspraak - Pieter Grinwis, raadslid
Grinwis wil ook liever alleen op de inhoud van het stuk reageren en niet op de manier waarop het is gelopen. Ook zijn belangrijkste punt van kritiek is dat grote delen van Den Haag nu worden vergeten. 'Dit is een halfbakken uitvoering van een harde afspraak.'
Toch zegt hij het wel betreurenswaardig te noemen dat de wethouder bij het indienen van zijn plannen nergens aan de geschiedenis herinnert en de partijen nergens noemt. 'Hij heeft zich daarmee niet aan onze afspraken gehouden en een spelletje met de raad gespeeld.'