Centrale eindexamens gaan niet door vanwege corona

Leerlingen doen eindexamen
Leerlingen doen eindexamen © ANP
DEN HAAG - De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen zijn geslaagd of niet. Het eindexamen zou op 7 mei beginnen.
Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen, aldus het ministerie van Onderwijs.
'Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid' - Onderwijsminister Arie Slob
'We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis', zegt minister Slob.
De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar afgenomen worden. Ze tellen normaal gesproken voor de helft mee voor het centrale examen.

Schoolexamens door laten gaan

De grote onderwijsbonden en de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, eisten gisteren al dat de eindexamens werden geschrapt. En willen ook dat de schoolexamens tijdelijk worden stilgelegd.
Centrale eindexamens gaan niet door vanwege corona
Maar de minister wil dat de schoolexamens wel doorgaan. Scholen krijgen tot juni om die toetsen goed en veilig te organiseren. Leerlingen moeten genoeg afstand kunnen nemen van elkaar, bijvoorbeeld met beeldbellen zegt de minister. 'Leerlingen die zakken, krijgen de mogelijkheid van beroep en herkansing. Er wordt snel meer duidelijk over de voorwaarden', zegt Slob.

Speciaal onderwijs

Ook de praktische examens in het vmbo komen te vervallen, net als de examens in het volwassenenonderwijs. De staatsexamens, bijvoorbeeld voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs gaan we door. Die beginnen half juni.
Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag heeft begrip voor de beslissing van de minister. 'We moeten nog wel onderzoeken hoe we invulling geven aan de schoolexamens, zeker de praktijkexamens worden een uitdaging', aldus Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur Stichting Lucas Onderwijs. Van Vliet is opgelucht dat de minister heeft gezegd dat de diploma's gewoon geldig zijn.

Na de zomer

Leerlingen die dit jaar slagen kunnen gewoon na de zomer naar het mbo, hbo of de universiteit. Minister Slob heeft wel de aanmeldingsdeadline voor studies een maand opgeschoven, zodat middelbare scholieren meer tijd hebben om een studie te kiezen. De nieuwe datum voor mbo is 1 mei, voor hbo en wo is dat 1 juni.
'In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.'
Dit jaar zijn er 199.000 eindexamenleerlingen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zo'n 102.000 vmbo-leerlingen, 57.000 havisten en 41.000 vwo'ers zouden dit jaar examen doen. Het CBS heeft de leerlingen in oktober geteld.

Onderwijsbond

Onderwijsbond AOb vindt dat Slob een verstandig besluit heeft genomen de eindexamens in mei te schrappen. 'Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk, aldus de bond.

LAKS: 'Rust en duidelijkheid'

Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) staat achter het besluit van de onderwijsminister. 'De minister zorgt daarmee voor rust en duidelijkheid voor de scholieren', aldus het LAKS.
'Onder deze omstandigheden zou de voorbereiding te zeer verstoord worden en zouden er te veel ongelijke situaties tussen scholieren en tussen scholen ontstaan', zegt LAKS-voorzitter Pieter Lossie. Volgens een enquête van LAKS onder 25.000 eindexamenleerlingen maakte een meerderheid van de scholieren zich zorgen over de eindexamens vanwege de hectiek rond de coronacrisis.

De vlag kan nog niet uit

Examenleerlingen die er goed voorstaan kunnen nog niet de vlag uithangen. Dat zegt Piet Jansen, voorzitter van het college van bestuur van de Alphense SCOPE Scholengroep. Het duurt vermoedelijk nog anderhalve week voordat de zak-slaagregeling wordt bekendgemaakt door de onderwijsminister.
'In het schoolexamen worden soms andere zaken getoetst dan in het centraal eindexamen. Denk aan de talen, je mondeling doe je in het schoolexamen en het schriftelijke deel in het centraal eindexamen. Dat maakt het spannend hoe uiteindelijk de zak-slaagregeling eruit komt te zien', aldus Jansen tegen mediapartner Studio Alphen.