Stilte voor de slachtoffers, lof voor de maatregelen: Haagse raad komt bij elkaar

DEN HAAG - Respect en lof voor de mensen die nu onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk doen. En een - ondanks een vrijwel lege raadzaal toch - indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers die het coronavirus al heeft geëist. De Haagse gemeenteraad besprak donderdag de maatregelen die het stadsbestuur vorige week vrijdag aankondigde om de crisis te bestrijden en het hulppakket voor inwoners, organisaties en bedrijven die het nu vaak moeilijk hebben.

De raad toonde zich daarbij overwegend vol lof over de snelle actie van het college van burgemeester en wethouders. 'Onze wereld is in twee weken totaal veranderd. Maar we zien ook lichtpuntjes: verbondenheid en solidariteit', zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. 'Het kabinet en dit college nemen verstandige maatregelen.'

'Wij zijn tevreden met de gekozen aanpak', stelde ook CDA-fractieleider Kavish Partiman. 'En laten we daarover ook niet te veel vergaderen.'

Gepaste afstand

Toch deed de raad dat nog wel - bijna drie uur zaten de woordvoerders op gepaste afstand van elkaar, zonder publiek op de tribune in die grote witte zaal. Want, hoewel er in grote lijnen steun is, vroegen ook vrijwel alle partijen nog aandacht voor bepaalde groepen in de samenleving. De progressieve fracties voor de kwetsbare groepen. Zoals mensen met een uitkering, ZZP'ers, kinderen uit zwakke gezinnen, vrouwen die worden mishandeld door hun partner, daklozen, arbeidsmigranten die opeens zonder baan zitten, sekswerkers zonder klanten.

De Haagse raad hield een minuut stilte vanwege de slachtoffers van het coronavirus.

Tekst gaat verder na de video.

Andere partijen, zoals de grootste oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, pleitten ook voor steun aan sportclubs waarvan de activiteiten niet kunnen doorgaan, maar die wel huur moeten blijven betalen voor de velden. Ook waren er, bijvoorbeeld bij Nida, zorgen over de mogelijkheid voor islamitische Hagenaars om hun doden op gepaste wijze te kunnen begraven. Nu zijn er geen grafakkers met eeuwigdurende rechten. En dat is volgens hun geloof wel noodzakelijk.

Kwetsbare groepen

Het college was in de brieven van vrijdag voor een deel al ingegaan op de kwesties. In de andere gevallen beloofden de burgemeester en wethouders bijna altijd oog te hebben voor de positie van de kwetsbare groepen. Zo verklaarde wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg, jeugd) dat de zorg voor kwetsbare gezinnen al onderdeel is van wat in de gemeente het kritisch proces heet. Dus waarvoor al veel aandacht is. Haar collega Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) voegde daaraan toe dat mensen die echt geen droog brood meer hebben te eten, binnen enkele dagen geld kunnen krijgen van de gemeente.

Het stadsbestuur kondigde vrijdag ook aan dat veel bedrijven en instelling uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen en belastingen kunnen krijgen. Sommige partij zouden graag zien dat er helemaal niet meer hoeft te worden betaald door ondernemers, maar ook door bijvoorbeeld sportclubs. Maar die verdergaande stap wordt nu nog niet gezet, verklaarde wethouder Saskia Bruines (D66, economische zaken). 'De lijn is nu: uitstel en geen afstel.' Al voegde ze daaraan toe dat de discussie daarover 'niet voor altijd en eeuwig is gesloten'.

Klein beetje goed nieuws

Wethouder Robert van Asten (D66, verkeer en cultuur) had in deze crisis ook nog een klein beetje goed nieuws. Hij wees erop dat de bibliotheek het uitlenen van e-boeken vergemakkelijkt. Veel kunstinstellingen presenteren het mooie dat ze maken via websites, Twitter of Instagram. Bovendien, verklaarde hij, gaat de HTM wellicht weer snel trams laten rijden op de route langs de Haagse Markt. Mits dat geen risico's oplevert voor de bestuurder.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes kondigde aan dat de noodverordening op basis waarvan de veiligheidsregio's de maatregelen die het kabinet maandag aankondigde kunnen handhaven ook klaar is.

Alle evenementen afgelast

Dat betekent in de praktijk dat alle evenementen in de regio Haaglanden tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast. Daarnaast worden alle overige samenkomsten en groepsvorming van drie of meer personen in de publieke ruimte per direct verboden. Personen die een huishouden vormen en kinderen tot en met twaalf jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Ook wordt het uitoefenen van alle vormen, van wat contactberoepen heet, verboden. Tenminste: als er geen anderhalve meter afstand tot de klant kan worden gehouden. Dat betekent dat onder meer masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs niet aan de slag mogen. Verder moeten casino’s en speelhallen hun deuren sluiten.

Extra bevoegdheden

De verordening regelt ook extra bevoegdheden voor de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. Zo mag Remkes winkels en markten sluiten als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de anderhalve meter afstand. Dat geldt als dat nodig is ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Openbaar vervoer kan worden beëindigd als niet aan de voorschriften wordt voldaan.

Remkes: 'Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag. Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.'

Meer over dit onderwerp:
CORONAVIRUS DEN HAAG GEMEENTERAAD
Deel dit artikel: