Parkeerplaatsen Zoutmanstraat Den Haag verdwijnen

De Haagse Zoutmanstraat in de toekomst, zonder parkeerplekken. | Afbeelding: gemeente Den Haag
De Haagse Zoutmanstraat in de toekomst, zonder parkeerplekken. | Afbeelding: gemeente Den Haag
DEN HAAG - De Haagse Zoutmanstraat gaat grondig op de schop om meer plek te maken voor fietsers en de tram. Dat heeft wel tot gevolg dat er zestig parkeerplaatsen verdwijnen. Die plekken worden gecompenseerd in de parkeergarage De Zeeheld, heeft wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) vandaag bekend gemaakt. De wethouder sluit met zijn voorstellen aan bij een advies van een meerderheid van een denktank uit de buurt die zich over de toekomst van de straat boog.
Van Asten heeft ook een keuze gemaakt voor de plek waar straks tramhaltes komen. Er wordt een voor rolstoelen toegankelijke halte gemaakt op de Laan van Meerdervoort, om de hoek van de Zoutmanstraat. De halte Elandstraat in de Vondelstraat blijft en wordt ook geschikt gemaakt voor mensen in een rolstoel.
De Zoutmanstraat in het Zeeheldenkwartier staat nu al bekend als gevaarlijke plek om te fietsen. De straat is smal en er rijden veel auto's en trams doorheen. Ook zijn de parkeervakken nu al eigenlijk te smal, waardoor auto’s vaak half op straat staan. Omdat Den Haag ook nog eens nieuwe, bredere, trams krijgt, moest de gemeente op zoek naar een oplossing voor de toekomst. Daarbij speelt mee dat het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor mensen met een fysieke beperking. De huidige tramhalte in de Zoutmanstraat ter hoogte van de Van Speijkstraat is te laag en te smal, en niet te gebruiken voor rolstoelgebruikers. 'Perrons dienen verlengd, verbreed en verhoogd te worden om deze toegankelijkheid te kunnen bieden', aldus de wethouder.

Denktank

De wethouder riep in mei 2019 een denktank in het leven om met ideeën te komen over het inpassen van de nieuwe tram, het creëren van ruimte voor de fiets en het vinden van plek voor rolstoeltoegankelijke perrons.
De leden daarvan kwamen echter met een verdeeld advies. De ondernemers, gehandicapten en fietsers aan de ene kant en de bewoners aan de andere kant konden het vooral niet eens worden over de plek van de auto. De bewonersorganisatie De Groene Eland vreest dat door het schrappen van parkeerplekken het elders in de wijken drukker wordt.

Geen makkelijke keuze

Het stadsbestuur heeft nu een knoop doorgehakt en kiest voor de variant die door een meerderheid van de denktank wordt gesteund. Van Asten, in een verklaring: 'Dat was geen makkelijke keuze omdat het ons duidelijk is dat vooral de vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie hiertegen bezwaren tegen. We gaan dan ook extra onderzoek doen naar mogelijke verkeersoverlast in aangrenzende straten.'
Uit dat onderzoek moet nauwkeuriger duidelijk worden wat deze verkeerstoename inhoudt. Als de gemeente dat weet, wordt bepaald welke maatregelen nog meer kunnen worden genomen. Want er is ook nog een ingrijpender plan. Een van de toekomstige mogelijkheden is dat het deel van de Zoutmanstraat tussen het Prins Hendrikplein en de Piet Heinstraat een voetgangersgebied wordt, waaruit doorgaand verkeer wordt geweerd. Dat betekent dat de auto er dus vrijwel helemaal niet meer mag komen. 'Dat kan bijdragen aan het verbeteren van de fietsveiligheid, de leefbaarheid van de Zoutmanstraat en de verbetering van het openbaar vervoer', aldus Van Asten. Ook zou het goed zijn voor de winkeliers.

Laden en lossen

Omdat er parkeerplekken verdwijnen, moet er een oplossing komen voor het laden en lossen. Volgens de gemeente is daarvoor plek in de zijstraten van de Zoutmanstraat, op het Prins Hendrikplein en in het autovrije gebied van de Zoutmanstraat.
De bewonersorganisatie De Groene Eland kijkt met gemengde gevoelens naar de voorstellen van Van Asten, vertellen de bestuursleden Guine Moerman en Laurens Schrijnen. Zo zijn de buurtbewoners blij met het feit dat er iets gebeurt om de Zoutmanstraat veiliger te maken voor fietsers en dat de trottoirs worden verbreed. 'En dat de tram hier blijft rijden. Dat is en blijft een heel belangrijk vervoersmiddel.' Ook kunnen de bewoners ermee leven dat de parkeerplaatsen in de Zoutmanstraat verdwijnen, zeker omdat de er een alternatief is in de parkeergarage De Zeeheld, die op dit moment wordt opgeknapt.

Minder blij

Minder blij zijn ze met het idee dat er nog steeds een verdergaande variant wordt onderzocht: het helemaal autoluw maken van de straat. Schrijnen en Moerman vrezen dat het in omliggende straten dan veel drukker wordt. 'Het toevoegen van het idee om de Zoutmanstraat helemaal autoluw te maken, was een voorstel van enkele ondernemers die denken dat het zo een soort winkelboulevard kan worden waar mensen kunnen flaneren. Maar zo'n straat is bijna nergens in Den Haag. Het is een oplossing voor een niet-bestaan probleem.'
De gemeente gaat nu detailtekeningen maken van het hoe de straat er straks komt uit te zien. De verwachting is die in september van dit jaar klaar zijn. Dan gaan de plannen ook in de inspraak.