Islamitische organisaties willen eeuwigdurende begraafplaatsen in Den Haag

Een islamitische begraafplaats
Een islamitische begraafplaats © ANP
DEN HAAG - Twee grote islamitische organisaties hebben de gemeente Den Haag gevraagd om een deel van de bestaande graven beschikbaar te stellen voor islamitische begrafenissen. Deze graven moeten eeuwigdurende grafrust krijgen. Ook willen de organisaties dat de gemeente een korting van 25 procent invoert op de totale begrafeniskosten tijdens de coronamaatregelen.
Het verzoek is gedaan door de Federatie Islamitische Organisaties Den Haag (FIO) en de Samenwerkende Islamtische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH). Zij vertegenwoordigen 59 moskeeorganisaties in de regio. Met het verzoek hopen de organisaties dat de gemeente Den Haag het voorbeeld van Rotterdam zal volgen.
De gemeente Rotterdam liet vrijdag weten islamitisch begraven mogelijk te maken en de begrafeniskosten met een kwart te verlagen. Deze verlaging wordt gegeven omdat nu maar dertig mensen bij een begrafenis aanwezig mogen zijn en mensen met het geld dat ze nu besparen na de coronacrisis nog een herdenking kunnen organiseren.

Land van overlijden

Voor de islamitische organisaties zijn de graven met eeuwigdurende grafrust belangrijk. Moslims moeten bij voorkeur binnen 24 uur begraven worden, het liefst in het land van overlijden en moeten begraven worden op een plek waar eeuwigdurende grafrust is, terwijl Nederlandse begraafplaatsen maar voor tien jaar zijn. Deze termijn kan na afloop verlengd worden, maar het blijft altijd mogelijk om graven te ruimen.
Moslims kiezen daarom vaak voor een begrafenis in het land van herkomst. 'Vanwege het internationaal karakter van de coronamaatregelen, kan een groot deel van de islamitische burgers hun familieleden niet meer repatriëren', zo schrijven de organisaties in een brief aan het College van Burgemeesters en Wethouders van Den Haag.

'Humane beslissing'

Omdat er in Nederland nog maar één islamitische begraafplaats is, vragen de organisaties de gemeente Den Haag om tijdelijk een oplossing te bieden. 'Wij verzoeken u als bevoegde autoriteit een deel van de bestaande graven, op sowieso de gemeentelijke begraafplaatsen, beschikbaar te stellen voor islamitische graven met een eeuwigdurende grafrust. De FIO en SIORH bouwen op u en hopen op een snelle humane beslissing uwerzijds.'
Eerder benadrukten partijen Partij van de Eenheid, Islam Democraten en NIDA het belang om een islamitische begraafplaats te realiseren. 'De urgentie is op dit moment groter dan ooit. Er is een heel grote groep Hagenaars die niet teruggestuurd kan worden naar eigen land om correct begraven te worden', zei fractievertegenwoordiger van Islam Democraten Nur Icar vorige week in een commissievergadering van de gemeenteraad.