Instellingen

Coronacrisis zorgt voor grote financiële problemen in Den Haag

Een vrijwel verlaten raadzaal in Den Haag tijdens een debat over de coronacrisis. De raadsleden zaten thuis.
Een vrijwel verlaten raadzaal in Den Haag tijdens een debat over de coronacrisis. De raadsleden zaten thuis. © Omroep West
DEN HAAG - De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de gemeente Den Haag. De stad stond er toch al niet zo florissant voor, maar de kas stroomt nu in snel tempo leeg. Den Haag geeft veel uit maar de inkomsten drogen op. 'De financiële positie van de gemeente is niet rooskleurig', waarschuwde wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) donderdag tijdens een vergadering.
Volgens Revis krijgt Den Haag veel minder geld binnen omdat er bijvoorbeeld er bijna niemand meer gebruik maakt van het openbaar vervoer. De stad heeft aandelen in de HTM en krijgt daar doorgaans dividend voor. Dat valt straks weg. Ook verwacht hij dat de opbrengsten van de onroerendezaakbelasting gaan tegenvallen. En er komt op dit moment ook geen toeristenbelasting binnen.
Daar staat tegenover dat er in hoog tempo geld wordt uitgegeven door de crisis. Alleen al naar de GGD gaat ruim tienmaal zoveel als normaal.

Gevolgen

De wethouder en zijn ambtenaren zijn daarom op dit moment in beeld aan het brengen wat de crisis voor gevolgen heeft voor de stad. Maar, stelde Revis ook: 'We hebben geen onbeperkte middelen, want de gemeente heeft geen geld meer op de botten.' Die financiële analyse volgt snel, aldus de wethouder. 'En hij bevat vooral minnen.'
Den Haag en andere gemeenten zijn wel in overleg met het Rijk over een eventuele hogere bijdrage en de verplichting om een sluitende begroting te moeten presenteren.

Zorgen

De Haagse gemeenteraad sprak vandaag via beeldverbinding urenlang over de coronacrisis en de gevolgen voor de stad. Veel partijen blijken vooral zorgen te hebben over de mensen die het onder normale omstandigheden al moeilijk hebben. En nu ook nog eens moeilijk toegang kunnen krijgen tot regelingen. 'Mensen die buiten het malletje van de stad vallen', aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP.
Daarom vroegen hij en Fatima Faid van de Haagse Stadspartij om aandacht voor de sekswerkers die nu geen klanten meer mogen ontvangen. Volgens wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg, volksgezondheid) hebben hulpverleners inmiddels al hetzij fysiek, hetzij telefonisch of per mail contact gehad met honderden van hen. De werkers werd daarbij gewezen op de mogelijkheid om financiële steun aan te vragen.

Sekswerkers

In een eerdere brief schreef het college van burgemeester en wethouders dat het overweegt om een speciaal fonds voor sekswerkers kan komen. Maar volgens Revis is het zover nog niet. Zij kunnen, zegt hij, vooralsnog gebruik maken van de gewone regelingen voor ondernemers in nood.
Andere partijen als VVD, D66, Partij voor de Ouderen en SP vroegen ook om aandacht voor de ZZP'ers die in de problemen zitten. Zij ondervinden, zo werd al eerder duidelijk, moeilijkheden bij het invullen van de formulieren op internet. Om die zo in te kunnen vullen dat ze ook echt geld kunnen krijgen, zouden ze in sommige gevallen bepaalde gegevens onjuist moeten invullen. Volgens het college zijn de formulieren zo gebruiksvriendelijk mogelijk, maar wordt er nog een keer opnieuw naar gekeken.

Amare

Enkele partijen maakten ook bezwaar tegen het vorige week door wethouder Robert van Asten gepresenteerde voorstel om de exploitatietekorten van het cultuurpaleis Amare op te lossen. Niet gepast om in deze tijd van crisis zo’n voorstel te lanceren, klonk de kritiek. Maar volgens Revis komt dat voorstel voort uit al eerder met de raad gemaakte afspraken. En is de noodzaak om een oplossing te vinden groot.
Afgelopen week bleek ook dat er nog steeds uitzendbureau zijn die arbeidsmigranten naar hun werk brengen in klein busjes. Daardoor zitten ze vaak veel dichter op elkaar dan de voorgeschreven anderhalve meter. Zorgelijk, vinden GroenLinks en de PvdA. Die partijen wilden dat de uitzendbureaus hierop worden aangesproken.

Stevige brief

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes is dat ook precies wat er is gebeurd. De bureaus hebben een stevige brief gekregen. De busjes vallen gewoon onder de noodverordening. 'Als die er niet aan voldoen, zal er worden gehandhaafd. Politie en handhavers zijn bevoegd te bekeuren', klonk het in de vrijwel verlaten raadzaal.
Een aantal partijen in de gemeenteraad en twee islamitische organisaties hielden afgelopen tijd pleidooien voor de komst van een islamitische begraafplaats in Den Haag. Daar moet een eeuwigdurende grafrust gelden en die is er nu nog niet. Zeker omdat overledenen op dit moment niet naar Marokko worden vervoerd, is daar volgens de organisaties behoefte aan.

Discussie

De komst van een complete islamitische begraafplaats zit er volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte) niet direct in. Daarvoor wil hij een uitgebreide discussie met de raad. Een debat dat dan ook losstaat van de huidige crisis. Wel is het zo dat in Den Haag al op een aantal begraafplaatsen de overledene in de richting van Mekka kan worden begraven. Eeuwige grafrust is er nog niet. Op dit moment zijn gesprekken gaande over een plek waar mensen honderd jaar kunnen blijven liggen. Dat zou ook volgens de islamitische organisaties een voorlopige oplossing kunnen zijn, aldus Bredemeijer.
Ondertussen gelden in de stad stevig maatregelen. Op basis van de noodverordeningen kunnen politie en handhavers ingrijpen, bijvoorbeeld als het op sommige plekken te druk wordt of mensen te dicht bij elkaar zijn. Dat is ook al gebeurd, vertelde Remkes. Die handhaving vindt vooral plaats op plekken 'met een verhoogd risico'. Als daar dingen gebeuren, die niet zijn toegestaan, krijgen de betrokkenen een waarschuwing. Als ze dan niet luisteren, volgt een boete. 'En bij raddraaiers gaan we gelijk over op verbalisering.'