Den Haag wil geen verkeersdoden meer en pakt veel gevaarlijke plekken aan

De Haagse D66-wethouder Robert van Asten
De Haagse D66-wethouder Robert van Asten © Martijn Beekman
DEN HAAG - Den Haag gaat de komende twee jaar dertien zeer gevaarlijke plekken waar de afgelopen jaren verkeersongevallen hebben plaatsgevonden aanpakken. Voorbeelden van deze 'blackspots' zijn de Laan van Meerdervoort/Ockenburghstraat, Vaillantlaan/Hoefkade, Statenlaan/Westduinweg en Parallelweg/Koningstraat. 'Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel', zegt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, Verkeer).
De maatregelen maken onderdeel uit van een omvangrijk pakket voorstellen van wethouder Van Asten om de verkeersveiligheid in Den Haag te verbeteren. Naast het aanpakken van de 'blackspots' komen er twintig schoolzones bij. Hier wijzen borden en markeringen op de weg mensen erop dat ze een gebied naderen waar veel kinderen fietsen of lopen. Bovendien worden onveilige zebrapaden in Laak, Segbroek en het Centrum aangepast.
Doel daarvan is onder meer dat iedere deelnemer aan het verkeer veilig thuis moet komen. 'Onze ambitie is nul verkeersslachtoffers. Dat betekent scherpe keuzes en nieuwe effectieve oplossingen', aldus Van Asten.

'Vrachtauto's weren'

Een van die scherpe keuzes is dat de wethouder gaat onderzoeken hoe en waar vrachtauto's kunnen worden geweerd. De afgelopen twee jaar zijn er vier fietsers omgekomen bij botsingen met vrachtwagens. 'Hiermee kan worden gesteld dat dergelijke voertuigen feitelijk een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid', aldus de wethouder.
De komende twee jaar wil hij experimenteren met het weren van vrachtwagens van drukke schoolroutes in de ochtendspits. Dit omdat hier 'de meest kwetsbare verkeersdeelnemers' samenkomen. De gemeente wil ook bekijken welke technische maatregelen kunnen worden opgelegd om dodehoekongevallen te voorkomen.

Meer gewonden in Den Haag

Van Asten wijst er in zijn nieuwe plannen op dat het steeds drukker wordt op straat en het aantal verkeersslachtoffers toeneemt. De afgelopen vier jaar groeide het aantal gewonden in het Haagse verkeer van ongeveer 900 in 2015 naar ruim 1.150 in 2018. Het aantal verkeersdoden varieert per jaar, maar van een structurele daling is geen sprake, moet hij ook constateren.
Een andere reden voor de verregaande maatregelen is dat Van Asten wil voorkomen dat de stad dichtslibt. 'Den Haag moet verkeersveiliger worden en leefbaar en bereikbaar blijven.' Dat levert soms ook dilemma's op. 'Niet alles kan of past. Er zijn vaker keuzes nodig om de verkeersveiligheid voldoende te waarborgen.'

Fietsers en voetgangers centraal

Daarom gaat de gemeente nu voor het eerst maatregelen nemen op plekken waar in het verleden ongelukken zijn gebeurd. Daar waar risico's hoog zijn, gaan vroeg of laat meer slachtoffers zullen vallen, is het idee. Een andere bewuste keuze is dat fietsers en voetgangers centraal komen te staan. Want die horen bij 'de meest kwetsbare groepen' in het verkeer.
Een van de maatregelen om dat te doen is dat fietspaden en trottoirs veiliger worden. Als er een keuze moet worden gemaakt tussen veiligheid en ruimte voor de auto, zal veiligheid altijd op de eerste plek komen, aldus de wethouder. Dat heeft onder meer tot gevolg van er veel meer 30 kilometer zones komen in Den Haag. In woongebieden en op straten met gemengd verkeer wordt 30 kilometer per uur de norm.

Snorfiets aangepakt

Andere voorstellen zijn dat kinderen en ouderen wordt geleerd hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. 'Ongewenst en asociaal verkeersgedrag' wordt bestreden. Daarbij gaat het om veel vormen, aldus de wethouder. Van zowel kleine overtredingen zoals spookfietsen tot ernstiger zaken als door rood licht rijden en agressie in het verkeer.
In twee dikke nota's die woensdag aan de gemeenteraad zijn gestuurd, schetst de wethouder niet alleen de ideeën achter het nieuwe beleid, maar komt hij ook met praktische maatregelen. Zo wordt de gevaarlijke snorfiets aangepakt. Vanaf 1 december 2020 mogen tweetakt brommers en snorfietsen niet meer rijden in de stad. Alle brommers en snorfietsen gebouwd voor 1 januari 2011 zijn vanaf dat moment niet meer toegestaan, behalve enkele uitzonderingen. Waarschijnlijk komt daar nog een landelijke helmplicht bij. Maar als dat niet leidt tot een afname, zullen ze wellicht straks ook op de rijbaan voor auto's moeten.

Straten opnieuw ingericht

Ook worden vele straten opnieuw ingericht, gaan fietspaden, voetpaden en kruisingen op de schop. Daarnaast komen er campagnes, lessen op school. Met politie en justitie worden afspraken gemaakt om verkeershufters op te sporen en aan te pakken. Voor nieuwkomers, expats en vluchtelingen die soms niet op de hoogte zijn van de verkeersregels, worden aparte voorlichtingscampagnes opgezet. Alle maatregelen die de komende twee jaar worden genomen kosten in totaal bijna 16,5 miljoen euro.