Lintjesregen 2020: Lees hier wie in Alphen aan den Rijn een lintje heeft gekregen en waarom

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn zijn 27 inwoners Koninklijk onderscheiden. Vijfentwintig van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Alphen aan den Rijn
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Dhr. W.A. Vermeulen, uit Boskoop

De inzet als vrijwilliger door de heer Vermeulen start al vele jaren terug. Zo heeft hij in de jaren 60 en 80 verschillende vrijwilligersactiviteiten verricht bij een soos de ‘Instuif’ (penningmeester), een atletiekvereniging (medeorganisator diverse hardloopwedstrijden) en gymvereniging (penningmeester), alle in Boskoop.
Daarnaast is de heer Vermeulen 18 jaar actief voor de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Boskoop (hierna: KBO). KBO Boskoop is een zelfstandige vereniging die is aangesloten bij de Unie Katholieke Bond van Ouderen (KBO). De Unie KBO is de grootste seniorenorganisaties van Nederland. Binnen de KBO was de heer Vermeulen van 2001–2019 penningmeester. Door het beleid dat de decorandus heeft gevoerd, heeft de KBO een uitermate goede financiële positie bereikt. De vereniging is hierdoor in staat geweest een groot bedrag in certificaten te kopen voor de verbouw van de parochiezaal van de Sint Jan de Doper te Boskoop. Zodoende worden alle activiteiten van de KBO in deze zaal georganiseerd. Ook de katholieke gemeenschap van Boskoop heeft nu de mogelijkheid hun activiteiten in deze zaal te organiseren. Het penningmeesterschap heeft de heer Vermeulen in maart 2019, op bijna 80-jarige leeftijd, neergelegd.
De heer Vermeulen verzorgt ruim 15 jaar elke vrijdagmiddag het koersballen. Ook organiseert hij ruim 10 jaar twee middagen in de week de bridgecompetitie voor circa 80 leden. En jaarlijks organiseert de decorandus een bridge- en spelletjesweekend.
Ook werkt de decorandus mee aan het clubblad ‘het Journaal’ dat 10 keer per jaar uitkomt. Bijzondere verdienste hierin is dat de heer Vermeulen adverteerders heeft geworven, waardoor het blad kostendekkend is en een professionele lay-out heeft gekregen.

Mevr. C.M. Dierdorp-Stolp, uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw C.M. Dierdorp-Stolp zet zich sinds 2000 zeer actief in voor de IVN Alphen aan den Rijn. Binnen de IVN heeft de decoranda meerdere functies bekleed, waaronder secretaris, coördinator van de communicatiewerkgroep, deelname aan diverse werkgroepen en bestuurslid.
Haar inspanningen voor de totstandkoming voor het bezoekerscentrum De Veenweiden (2008-2016) worden bewonderingswaardig genoemd. Zij dacht en werkte mee aan de realisering van het bezoekerscentrum. Ook notuleerde de decoranda de bestuursvergade-ringen, en was gastvrouw.
De bijdrage van mevrouw Dierdorp-Stolp aan een samenwerking tussen IVN Alphen aan den Rijn met Parkvilla Filmhuis heeft geresulteerd in meer bezoekers voor Parkvilla Filmhuis en voor IVN nieuwe leden. Daarnaast heeft zij het initiatief genomen deze samenwerking voor te dragen voor IVN Innovatieprijs 2018, die ook is toegekend aan IVN Alphen aan den Rijn.
Vanaf 2009 werkt de decoranda mee aan Operatie Steenbreek. Binnen dit project heeft mevrouw Dierdorp-Stolp heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren van het groene denken van de inwoners van onze gemeente. Maar ook heeft zij bijgedragen aan het opzetten van groene netwerken, het organiseren van steenbreekacties en weet zij verschillende partijen te verbinden.
Ook neemt mevrouw Dierdorp-Stolp actief deel aan de bestuursvergaderingen (sinds 2012) en de PR-werkgroep (sinds 2010) van IVN Nederland in de regio Zuid-Holland, én aan de landelijke vrijwilligersdag.
Naast haar grote inzet voor natuur en duurzaamheid zet de decoranda zich vanaf 2013 in voor de Voedselbank in Alphen aan den Rijn. Daar is zij benoemd tot 'langst actieve inzamelaar'.

Dhr. E.G. Rozenbrand, uit Hazerswoude-Rijndijk

De heer Rozenbrand is vele jaren, in verschillende functies, actief als vrijwilliger. Zo was hij van 1990 – 1998 jeugdtrainer van volleybalvereniging Aspasia Koudekerk aan den Rijn. Naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden, organiseerde de decorandus ook het jeugdkamp.
Vanaf 1998 is de decorandus betrokken bij de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn in de Triomfatorkapel als koster en jeugdwerker. Hij bracht wekelijks het kerkgebouw en de kerkzaal in gereedheid voor de kerkelijke activiteiten, maar ontving ook de kerkgangers en bediende de aanwezige apparatuur. Ook voerde de decorandus klein onderhoud uit aan de kerk. Vanaf 2015 is de intensiteit van de activiteiten door de heer Rozenbrand afgenomen, maar is nog altijd betrokken bij de kerk.
Op dit moment is de heer Rozenbrand als vrijwilliger actief voor vier verschillende organisaties. Al vanaf 1993 is hij toezichthouder bij Stichting PWA-bad in Koudekerk aan den Rijn, zodat zwemmers veilig kunnen zwemmen. Tot 2001 hield hij wekelijks toezicht, na die tijd is het aantal diensten afgenomen.
Vanaf 1999 is de decorandus als gecertificeerd eerste hulp verlener werkzaam voor de EHBO-vereniging Koudekerk aan den Rijn. Deze vereniging wordt tijdens verschillende evenementen ingezet. Naast zijn inzet als EHBO’er, is de decorandus ook belast met het plannen van de aanvragen voor assistentie tijdens evenementen. Van 2004-2013 was hij voorzitter van deze vereniging.
Vanaf 2012 is de heer Rozenbrand publieksmedewerker gastontvangst en assistent conservator bij het Nationaal Glasmuseum te Leerdam. Hij ontvangt gasten, maar geeft ook rondleidingen. Ook werkt hij mee aan de tweejaarlijkse expositiewisselingen, waar hij een onmisbare collega is tijdens hectische weken.
De decorandus is een onmisbare schakel binnen het gezelschap mensen die het rijksmonument de Rijnenburgermolen in Koudekerk aan den Rijn in stand te houden. Vanaf 2015 is de heer Rozenbrand actief als molengids. Daarnaast neemt de decorandus incidenteel de verhuur van het nabijgelegen molenaarshuisje (vakantiewoning) op zich.

Mevr. T.M. van Rijn-Uitenbroek, uit Boskoop

Vanaf 1979 is mevrouw Van Rijn-Uitenbroek actief betrokken bij Stichting Ons Jeugdhuis te Boskoop als activiteitenbegeleider bij de jeugdactiviteiten op donderdag en later (vanaf 2002) ook de woensdag. Een middag waarin de jeugd volledig creatief bezig is en zich vermaken zonder computers. De decoranda verzorgde de aanmeldingen en administratie van de jeugdleden, de voorbereidingen van de activiteitenmiddagen, de begeleiding tijdens de activiteiten, maar ook het opruimen na de activiteiten. Daarnaast organiseert de decoranda jaarlijkse tentoonstellingen waar de (knutsel)werken te bewonderen zijn. Naast de begeleiding van de jeugdactiviteiten, begeleidt de decoranda ook twee keer per week de ouderenactiviteiten (handwerken, kaarten maken enz.). Momenten waarop ouderen met elkaar in contact komen en een gezellige middag beleven. Dit draagt bij aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Ook organiseert de decoranda hobbyavonden. Vanaf 2002 neemt mevrouw Uitenbroek deel aan het bestuur in de functie van secretaris/ beheerder. Zij is belast met de verhuur van het pand waarin de stichting is gevestigd, maar ook met het innen van de contributie, kasbeheer, onderhouden contacten met verhuurders en huurders.

Mevr. A. Verkerk-van Noort, uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw Verkerk-van Noort is vanaf 1988 actief als vrijwilliger voor Alrijne Zorggroep. Zij is gestart op de afdeling KNO van het voormalig Rijnoord ziekenhuis om ouders en kinderen te begeleiden bij kleine ingrepen. Dit heeft zij ongeveer 26 jaar gedaan.
Rond 1990 is mevrouw Verkerk-van Noort gevraagd als vrijwilliger voor verpleeghuis Oudshoorn. In eerste instantie begeleidde zij bewoners van en naar de oud Hollandse zang. Ook ging de decoranda als begeleider mee naar optredens en uitjes. Zij heeft koffie geschonken bij activiteiten in de avond, begeleidt bij spelletjes, leest voor, maar begeleidt de mannelijke bewoners van en naar de zaal waar bijvoorbeeld voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal worden bekeken. Tegenwoordig zet mevrouw Verkerk-van Noort zich in tijdens de wekelijkse knutselochtend. De vrijwilligers krijgen van de leiding eerst een korte briefing, waarna de vrijwilligers de bewoners ophalen en brengen naar de crearuimte. Tijdens de activiteiten is mevrouw Verkerk-van Noort als vrijwilliger ondersteunend aan de bewoners, zodat de bewoners zelf hun creaties kunnen maken. Na de activiteiten brengt de decoranda de bewoners, samen met andere vrijwilligers, weer naar hun kamer.

Dhr. M.C. Onderstal, uit Alphen aan den Rijn

De heer Onderstal was bijna 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis te Alphen aan den Rijn. Gezien zijn leeftijd en gezondheid heeft hij moeten besluiten zijn taken af te bouwen en uiteindelijk in 2018 neer te leggen. In 1978 raakte de decorandus betrokken bij het Rode Kruis toen hij zijn EHBO-diploma behaalde. Na het volgend van diverse opleidingen en het lopen van een stage bij verpleeghuis Oudshoorn te Alphen aan den Rijn startte de decorandus als begeleider tijdens de vakantieweken in binnen en buitenland. Hij is zo'n 15 keer mee geweest, en werd soms ook gevraagd door de Rode Kruis-afdelingen van Rotterdam en Amsterdam om mee te gaan. Ook op de Henry Dunant, het recreatieschip van het Rode Kruis dat op Europese rivieren vaartochten organiseert voor mensen die bijzondere zorg nodig hebben, was de decorandus begeleider/verzorger. Naast de begeleiding tijdens de vakantieweken werd de heer Onderstal ook ingezet als chauffeur op de ambulance en de rolstoelbus, verzamelde hij hulpgoederen die hij met de toenmalig directeur van de Alphense afdeling van het Rode Kruis naar Hongarije bracht zodat deze goederen een gepaste bestemming kregen, ondersteunde hij de trombosedienst die wekelijks in het pand van het Rode Kruis aanwezig was voor het afnemen van bloed en werd hij veelvuldig ingezet tijdens diverse evenementen van het Rode Kruis. Zo’n 11 jaar voerde de decorandus het gebouwbeheer van het pand van het Rode Kruis in Alphen aan den Rijn uit. Een nauwelijks zichtbare taak, maar zeer van belang en tijdrovend. Hij voerde het klein onderhoud uit, maakte het pand schoon, onderhield de tuin, maar deed ook boodschappen. Hij was vrijwel dagelijks, maar soms ook meermaals per dag aanwezig. In 1980 volgde de heer Onderstal de Lotusopleiding, waarna hij ingezet werd als Lotus-slachtoffer bij diverse workshops, scholen en voor cursisten van het Rode Kruis. Hij werd ingezet bij oefeningen waar hij een slachtoffer/gewonde naspeelde.
Van november 2015 tot april 2016 droeg de heer Onderstal bij aan de Welkomwinkel bij de noodopvang voor vluchtelingen in Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn waar hij verantwoordelijk was voor de opslag, inname en afgifte van kleding en schoenen.

Dhr. D.P. Verkerk, uit Alphen aan den Rijn

De heer Verkerk is sinds 1964 actief als vrijwilliger. Hij startte bij voetbalvereniging ARC te Alphen aan den Rijn, waar hij bestuurslid/penning-meester, kantinebeheerder, beheerder van de toto was, en heden ten dage is hij kasbeheerder. De decorandus heeft veel betekend voor de vereniging, en doet dat nog steeds. Hij is dan ook in de jaren ’80 of ’90 benoemd tot Lid van Verdienste.
Van 1968-1970 heeft de heer Verkerk zich verdienstelijk gemaakt voor de CHU (voorloper CDA) als penningmeester.
En tussen 1971-1985 was hij actief als secretaris, penningmeester en algehele ondersteuner voor de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA. Ook voor 1971 was de decorandus betrokken bij de controle- en uitdeelposten van de LAURA. Bij deze activiteiten werd hij bijgestaan door zijn echtgenote.
De decorandus heeft zich tussen 1972-1986 ingezet voor de Alphense Zwemclub. Hier was hij tijdwaarnemer, penningmeester, voerde hij de ledenadministratie uit, bemiddelde bij totstandkoming van sponsorcontracten, maar bracht ook de kinderen naar trainingen en wedstrijden. Ook hielp hij zijn echtgenote bij haar vrijwilligersactiviteiten, het organiseren van de Europese wedstrijden van het 1e waterpoloteam. In 1988 is de decorandus benoemd tot Lid van Verdienste.
Vanaf 1978 zet de heer Verkerk zich in voor carnavalsvereniging De Cascarvieten. Hier was hij secretaris, penningmeester, adjunct, en momenteel senaatslid. Ook bij deze activiteiten wordt de decorandus ondersteund door zijn echtgenote, zij besteedt ook de nodige uren aan vrijwilligersactiviteiten voor de Cascarvieten. De heer Verkerk besteedt vele uren aan het organiseren van de carnavalsavonden: vergaderingen, opstellen van draaiboeken, inschrijvingen, werving van sponsoren, voorbereidingen en aanwezigheid tijdens de evenementen enz. Ook zet de heer Verkerk zich in voor de liefdadigheidsoptredens die worden gegeven voor ouderen en verstandelijk gehandicapten. De decorandus is meerdere keren onderscheiden door de vereniging vanwege zijn uitermate verdienstelijkheid voor de Cascarvieten: in 1992 is hij beloond met de ‘Zilveren Veer’, in 2002 is hij benoemd tot Erelid en in 2012 is hij onderscheiden met de ‘Goudgele Watertoren’.
Van 1985-2001 was de heer Verkerk penningmeester bij Stichting Motorcross Zevenhoven (SMC), deze stichting organiseerde een gratis jaarlijks motorcrossevenement voor jong en oud. Tevens was de decorandus betrokken bij de oprichting van deze stichting. Ook heeft hij van 1989-1992 het penningmeesterschap gevoerd bij de Stichting Beheer en Ruimte van de gemeente Alphen aan den Rijn, een samenwerking om te komen tot exploitatie van een gezamenlijke ruimte voor verschillende verenigingen.

Mevr. Z.W. Verkerk-Knopper, uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw Verkerk-Knopper zet zich sinds 1971 in als vrijwilliger. In die tijd startte zij met ondersteuning van haar echtnoot bij de organisatie van de fietsvierdaagse voor de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA. In een tijd zonder digitale mogelijkheden kwam er veel werk kijken bij de organisatie hiervan. Van maart t/m juli hielp de decoranda bij de kaartverkoop aan huis en bijbehorende werkzaamheden als de administratie rondom de inschrijvingen. Mevrouw Verkerk-Knopper was hier samen met haar echtgenoot dagelijks mee bezig. In de weken rondom en tijdens de fietsvierdaagse waren de heer en mevrouw Verkerk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig met de organisatie.
Van 1974 tot en met 1990 was mevrouw Verkerk-Knopper vrijwillig actief bij de Alphense Zwemclub (AZC). Hier startte zij als tijdwaarneemster. Toen in 1977 het herenteam waterpolo landskampioen werd en Europa in gingen, vielen de organisatorische kwaliteiten van de decoranda ook bij de Europacupcommissie op. De decoranda werd benaderd om samen met een andere vrijwilliger het management van de Europacupseizoen op zich te nemen. De gehele organisatie lag in handen van de decoranda. Zo onderhield zij contacten en maakte afspraken met de Nederlandse Zwembond, de Europese Bond (LEN), zwembaden, vervoerders, hotelaccommodaties, sponsors enz. Na 12 seizoenen sloot de decoranda af met de organisatie van de kwartfinales Europacup II. Door haar inzet heeft zij bijgedragen aan een goede naam van AZC in waterpoloënd Europa. In 1989 is haar inzet door AZC beloond met de uitreiking van de vrijwilligersbokaal, de zogenoemde Piet van der Neutbokaal.
In 1978 raakte de decoranda betrokken bij carnavalsvereniging De Cascarvieten, waar ook meneer Verkerk aan verbonden is. Zij heeft daar vele activiteiten verricht, waaronder deelname aan de barcommissie, kascommissie, keuzecommissie voor de Jeugdprinsen en Jeugdpages, de ondersteuning en organisatie van Carnavalsoptochten. De decoranda is in 1986 onderscheiden met de Zilveren Veer, een onderscheiding die op voordracht van het bestuur wordt uitgereikt aan mensen die zich uitermate verdienstelijk hebben gemaakt voor het welzijn van de vereniging.
Vanaf 2005 heeft mevrouw Verkerk-Knopper geen zitting meer in een van de commissies, maar voert nog verschillende activiteiten uit voor de vereniging. Zij valt altijd in waar nodig, zet zich in voor de organisatie van diverse jaarlijkse goede doelenacties waarbij optredens worden georganiseerd voor ouderen en verstandelijk gehandicapten. De voorbereiding, maar ook tijdens deze activiteiten is de decoranda aanwezig. Ook helpt zij bij de organisatie van de maandelijkse sociale verenigingsavonden.

Mevr. J.A. van Lienden-van ’t Hoog, uit Alphen aan den Rijn

Sinds 1980 is mevrouw Van Lienden-van ’t Hoog actief als vrijwilliger. De decoranda is gestart met haar vrijwilligersactiviteiten bij zwemvereniging ‘Alphense Watervrienden’. Binnen deze vereniging heeft zij verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals het geven van zwemles, opleiden van het kader, maar ook heeft zij deelgenomen aan diverse commissies. Vanaf 2009 is mevrouw Van Lienden-van ’t Hoog voorzitter van deze zwemvereniging.
In 1989 is de decoranda tevens gestart al vrijwilliger bij stichting RESA met het geven van zwemles aan mensen met een lichamelijke beperking. Vanaf 2003 voert zij, naast het geven van zwemles, de coördinatie uit van de zwemlessen, en heeft zij zitting genomen in het bestuur. Mevrouw Van Lienden-van ’t Hoog heeft inmiddels per 21 juli 2019 haar taken bij stichting RESA neergelegd.
Daarnaast is de decoranda sinds 1999 opleider voor zwemopleider voor de commissie Zwemopleidingen (CZO), onderdeel van de Watervrienden Nederland/Nederlandse Culturele Sportbond. Hier heeft zij door de jaren heen aan vele opleidingen haar steentje bijgedragen.

Dhr. P. Eikelenboom, uit Alphen aan den Rijn

De heer Eikelenboom is bijna 35 jaar actief (sinds 1985) als vrijwilliger bij de kerkradio voor de Protestantse Kerk in Alphen aan den Rijn. Hij is daar werkzaam voor de kerkomroep, eerst in de Salvatorikerk, vervolgens in de Lichtkring.
Tijdens zijn regelmatige diensten op zondag verzorgt de decorandus het beeld, geluid en de opnames tijdens de kerkdiensten. Op deze manier kunnen mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen op een alternatieve wijze de kerkdienst bijwonen. Daarnaast bewerkt hij de beelduitzending na de dienst zodat een mooie download beschikbaar is. Tijdens zijn dienst verzorgt hij voorafgaand aan de kerkdienst het radioprogramma. Door de weeks zet hij zich in voor rouw-, trouw- en doopdiensten, zorgt ervoor dat nieuwe leden aangesloten worden op de kerkradio/-tv, en bij storingen helpt hij de mensen thuis om alles weer werkend te krijgen. Ook verstuurt de decorandus wekelijks de liturgie aan de luisteraars, zelf als hij met vakantie is.
Ongeveer 5 jaar geleden werd de decorandus ziek. Door de kerkradio kon hij weliswaar de diensten meeluisteren, maar hij miste het visuele aspect en daarmee de verbinding. Het idee ontstond een KerkTV op te zetten. KerkTV is sinds oktober 2017 operationeel. De reacties vanuit de Protestantse gemeenschap zijn heel positief, vele mensen maken gebruik van deze dienst, met inmiddels een record aantal kijkers van 600 voor één uitzending. Inmiddels zijn ook andere kerken geïnteresseerd in hoe de Lichtkring de KerkTV heeft opgezet/ingericht. De heer Eikelenboom is gevraagd mee te helpen bij het opzetten van KerkTV in de Maranathakerk, waar hij een voortrekkersrol op zich heeft genomen.

Dhr. W.D. Bloemzaad, uit Alphen aan den Rijn

De heer Bloemzaad is sinds 1993 actief als vrijwilliger. Hij is gestart als bestuurslid (tot 2005) bij de Tennisvereniging Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. Zijn taken waren met name gericht op jeugd, technische commissie en sponsoractiviteiten. De heer Bloemzaad heeft een sponsorstichting opgezet waarin alle sponsorgelden worden gestort die vanuit daar worden verdeeld over de verschillende commissies/activiteiten. Daarnaast heeft de heer Bloemzaad een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en positie van de Tennisvereniging. Van 2016-2018 was de decorandus kascommissielid.
Sinds 2008 voert de decorandus vrijwilligersactiviteiten uit bij Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop. Zo was hij destijds bij de realisatie en verbouw van de hospicewoning aan de Berkenlaan in Alphen aan den Rijn betrokken, maar draagt hij bij aan de ontwikkeling van de nieuwbouw aan de Lupinesingel. Daarnaast voert de decorandus allerhande klussen uit op de locaties Alphen en Nieuwkoop, voornamelijk gericht op praktische, technische en computerzaken.
Vanaf 2010 is de heer Bloemzaad vrijwillig actief voor Het Vakantiebureau, eerst als algemeen assistent, en vervolgens als weekcoördinator. Hij geeft leiding aan het kernteam van leidinggevende vrijwilligers en aan het vrijwilligersteam, en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de vakantieweken die worden georganiseerd voor mensen die zorg nodig hebben in verband met hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking.
In 2014 is de decorandus gestart als bestuursvoorzitter bij het Parkinson Café Alphen aan den Rijn. Hij leidt de vergaderingen, beheert de website, brengt de nieuwsbrief uit, organiseert de maandelijkse bijeenkomsten, en woont deze bij en onderhoudt de contacten met de landelijke Parkinsonvereniging.
Door zijn vrijwilligerswerk komt de heer Bloemzaad op verschillende manieren in contact met mensen met mobiliteitsproblemen. Om deze mensen een stukje mobiliteit terug te geven, heeft hij in 2016 en 2018 twee vervoersinitiatieven voor minder mobiele en oudere mensen aangedragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit heeft geresulteerd in de TomMobiel en ANWB Automaatje.

Dhr. T.J. van Klaveren, uit Hazerswoude-Dorp

Sinds 1986 is de heer Van Klaveren actief voor de Hervormde Kerk te Hazerswoude. In eerste instantie wat hij lid van de commissie Aktie Nieuw Dak, deze commissie werft door het organiseren van een rommel- en antiekmarkt en oliebollenactie geld voor restauratie/ onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Van 1989-2018 was hij voorzitter. Als voorzitter coördineerde hij alle werkzaamheden rondom deze activiteiten. Daarnaast ging de decorandus van 1986-1995 als notabel tijdens kerkdiensten rond met de collectezak om geld op te halen voor goede doelen, en ondersteunde en adviseerde hij als notabele het college van kerkrentmeesters.
Van (naar schatting) 1965 – 1975 heeft de decorandus als lid van het bestuur en als voorzitter bijgedragen aan de Plattelands Jongeren Vereniging. Deze vereniging organiseerde soos-, spelletjes- en toneelavonden voor jongeren.

Mevr. C. van Klaveren-Boer, uit Hazerswoude-Dorp

Vanaf 1974 is mevrouw Van Klaveren-Boer actief als vrijwilliger. Vanaf die tijd is zij leidster van diverse jeugdclubs van de Hervormde Kerk te Hazerswoude. Eens in de week wordt aan de kinderen een verhaal uit de Bijbel verteld en vervolgens wordt er geknutseld. De decoranda verzint steeds weer nieuwe creatieve knutselwerkjes, bereid de middagen voor en begeleidt de kinderen. Ook organiseert zij jaarlijks een dagje uit en de kerstviering. Daarnaast ondersteunt zij bij de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt en oliebollenactie (haar echtgenote heeft daar de trekkende rol), waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie/het onderhoud van het kerkgebouw.
Sinds 1994, toen de moeder van de decoranda verhuisde naar bejaardenhuis Driehof van Wijdezorg, verzorgt mevrouw Van Klaveren-Boer eens per week op dinsdagavond het koffiedrinken voor de bewoners. Vanaf 2015 is mevrouw Van Klaveren-Boer leidster van de crea- en handwerkclub van de Driehof. Eens per twee weken organiseert zij deze middag, bedenkt leuke knutselideeën, en verzorgt de benodigdheden.

Mevr. V.H. van Dok-Emor, uit Alphen aan den Rijn

Sinds 1998 is mevrouw Van Dok-Emor actief als vrijwilliger voor de Wijkgemeente "Goede Bron" van de Protestantse Kerk te Alphen aan den Rijn Noord. Zij is gestart als kerkelijk medewerker. In deze functie verzorgde mevrouw Van Dok-Emor het vervoer van mindervalide senioren vanaf afdeling in verpleeghuis Oudshoorn naar de ruimte waar de kerkdienst werd gehouden. Vanaf 2000 trad de decoranda in de functie van diaken voor verpleeghuis Oudshoorn. Hier vervult zij een groot aantal taken waaronder het bezoeken van bewoners, begeleiding en werving van vrijwilligers voor de kerkdiensten, collecteren, en het toewijzen van de collectegelden. Maar ook is de decoranda betrokken bij de jaarlijkse evenementen als boot- en busreizen voor ouderen, en treedt zij op als contactpersoon voor verschillende partners. Daarnaast participeert mevrouw Van Dok-Emor in het Alphense netwerk tegen Eenzaamheid en het maatjesproject van de Stichting Nieuwe Alphenaren.
Vanaf 2009 is de decoranda voorzitter van het diaconie. Tijdens vergaderingen licht zij de bespreekpunten helder toe en treedt in overleg met tal van kerkelijke geledingen. Tevens heeft mevrouw Van Dok-Emor de afgelopen jaren tijdelijk de vacante functie van secretaris vervuld.
Vanaf 2006 vervulde de decoranda diverse functies binnen de Cliëntmedezeggenschaps-organisatie, zorglocatie Nieuwveen en omgeving van Ipse de Bruggen. Zo was zij lid van het bestuur van de familievereniging, lid cliëntenraad Ursula, vicevoorzitter van de cliëntenraad Ursula, voorzitter raadscommissie van de cliëntenraad Ursula en lid lokale verkeersveilig-heidscommissie van de cliëntenraad Ursula. De decoranda heeft vanuit de raadscommissie van de cliëntenraad van Ursula heeft zij bruggen geslagen naar zorgmanagers en cliënten. Ook heeft zij bijgedragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op het uitgestrekte instellingsterrein.
Sinds 2009 is de decoranda lid van de reiscommissie "kerkenpad reizen", t.b.v. diverse kerkgenootschappen in Alphen aan den Rijn. Op initiatief van mevrouw Van Dok-Emor is een kerkenpad reis opgezet naar verschillende kerken in binnen- en buitenland.

Mevr. K.S.M. Vervark-Van Galen, uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw Vervark-Van Galen is vanaf 1975 actief voor de Bonifaciuskerk (parochie Heilige Thomas) te Alphen aan den Rijn. Zij is gestart met het helpen bij de voorbereidingen van de gezinsvieringen, vervolgens de begeleiding van de 1e communicanten, later de vormelingen en vervolgens de navormselgroep. Mevrouw Vervark-van Galen heeft de pastorale opleiding gevolgd om bevoegd te zijn om te spreken tijdens kerkdiensten (Bijbelteksten). Zij heeft vier jaar deelgenomen aan het jubileum comité ten behoeve van het 100-jarig bestaan van de Bonifaciuskerk (1986), maar ook tweemaal meegewerkt aan het maken van het hongerdoek tijdens de vastentijd. Daarnaast heeft de decoranda al jarenlang zitting in de bloemversiergroep van de parochiekern Bonifacius.
Gedurende 27 jaar (vanaf ongeveer 1980) was de decoranda wijkhoofd en collectant voor KWF Kankerbestrijding. Zij was verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het collecteren in een wijk in Alphen aan den Rijn. Zij onderhield van contact met de collectanten, maar ook met het hoofdkantoor, leverde de collectebussen aan de collectanten, verzorgde overige materialen, haalde de collectebussen op en telde van de opbrengst. Daarnaast collecteerde de decoranda ook zelf tijdens de collecteweek in september.
Van 1983-1993 was mevrouw Vervark-van Galen hulpouder op de Bonifaciusschool te Alphen aan den Rijn, waar haar dochter op school zat, maar ook na die tijd zette zij zich in voor deze school. De decoranda zette zich in voor de organisatie van verschillende evenementen zoals begeleiding tijdens het driedaagse schoolkamp van de zesde klas, buitenschoolse activiteiten als de avondvierdaagse, viswedstrijden enz., zij begeleidde kinderen tijdens het hele traject om hun communie te volbrengen, maar heeft ook vele uren gespendeerd aan het versieren van de school door het beplakken van de ramen met raamstickers volgens de Dick Bruna-methode. Daarnaast was de decoranda overblijfmoeder. Van 1999-2002 was mevrouw Vervark-van Galen commissielid voor het RaboSamenspelFonds. Dit fonds verstrekte financiële bijdragen ter versterking van de lokale economie en de sociale samenhang, aan voornamelijk verenigingen, lokale evenementen en initiatieven en instellingen voor mensen met een beperking.

Dhr. ir. A.A.A. Veelenturf, uit Alphen aan den Rijn

De vrijwilligersactiviteiten van de heer Veelenturf starten in 1981. Hij was een actief trainend en spelend lid bij de Basketbalvereniging te Voorburg, thans Cobra Nova. Zijn betrokkenheid bij de vereniging was zo groot dat hij organisatorische taken ging verrichten binnen het bestuur. Hij was verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de wedstrijden. Dit heeft hij tot en met 1989 gedaan. De heer Veelenturf is in die tijd benoemd tot ‘meest actief lid’ van de vereniging, een benoeming die speciaal is gecreëerd, naast het erelidmaatschap, voor de bijzonder grote inzet van de decorandus.
Gedurende 13 jaar van 2004 tot 2018 was de heer Veelenturf verbonden aan de Alphense Atletiekvereniging AAV'36. Als coördinerend trainer van de CD-junioren stuurde hij de trainers aan, deelde de trainers in, stelde de teams voor wedstrijden samen, hield de resultaten van de junioren bij en maakte eigen trainingsprogramma's. De decorandus gaf tweemaal per week training aan de junioren, ging als coach tijdens de wedstrijden, maar was ook aanwezig tijdens de wedstrijden op de vereniging zelf waar hij jureerde, coachte en allerhande klussen op zich nam. Het C-team is eenmaal landelijk kampioen geworden. De heer Veelenturf organiseerde het jaarlijkse CD-kamp en heeft tevens zijn kennis en kunde als architect ingezet voor de vereniging door het ontwerpen van een nieuw clubgebouw. Ook lukte het hem onder ouders en vrienden nieuwe vrijwilligers te werven. Wegens zijn gezondheid heeft de decorandus zijn taken moeten neerleggen rond 2017. Toch blijft hij betrokken bij AAV’36, zo organiseerde hij in mei 2018 een clinic voor de trainers.
Naast zijn inzet voor bovenstaande sportverenigingen heeft de decorandus zich in de periode van 2010-2018 zeer verdienstelijk ingezet voor de Alphense samenleving, met name voor de ontwikkeling van Alphen aan den Rijn in het algemeen en die van het Stadshart in het bijzonder. Met zijn kennis en visie vanuit zijn professie als architect heeft hij op bouwkundig en architectonisch vlak bijgedragen aan de gedachtenvorming over en visie op de ontwikkeling van Alphen aan den Rijn. Hij heeft op eigen initiatief meerdere planstudies opgesteld voor Stadshart Lage Zijde en het Bospark. Ook heeft hij een eigen Cultuurplan opgesteld. Deze belangeloze burgerinitiatieven hebben in met name de crisistijd de visie op de stedelijke ontwikkeling beïnvloed.

Dhr. G.M. Michies, uit Alphen aan den Rijn

De heer Michies is sinds september 1987 vrijwillig actief voor de FNV-Belastingservice Lokaal Midden Rijnland, een gratis service voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte en toeslagformulieren die door en voor leden wordt verzorgd. De heer Michies is gestart als invuller, vanaf 1994 is hij coördinator en vanaf 2009 ook budgethouder. Als coördinator draagt hij zorg voor het goed verlopen van alle werkzaamheden die nodig zijn om de invulactiviteiten succesvol te laten verlopen. Hij zorgt voor geschikte invullocaties, maakt afspraken met beheerders van deze locaties, zorgt voor voldoende invulmateriaal, en onderhoudt contact met Regionale Belasting Werkgroep (RBWG) Zuid-Holland. In de functie van budgethouder treedt de decorandus op als financiële spil tussen de vrijwilligers enerzijds en de werkorganisatie anderzijds. Boekhoudkundige en financiële kennis is vereist met verantwoordelijkheden als het opstellen een begrotingsaanvraag, eindafrekening, uitvoeren van betalingen, controle op de kosten binnen de begroting.
Daarnaast is de decorandus penningmeester van FNV-Lokaal Netwerk Alphen aan den Rijn. Dit netwerk behartigt de belangen van de vakbondsleden in de omliggende gemeenten. Ook heeft de heer Michies een actieve rol gespeeld in de exploitatie van het eigen gebouw dat de FNV had in Alphen aan den Rijn op de Hortensiastraat, en in het vinden van een juiste besteding van de opbrengst van deze verkoop. In september 2014 kreeg de decorandus een eervolle vermelding van de FNV voor zijn activiteiten binnen de bond.
Vanaf 2013 is de decorandus zeer actief als promotor bij het uitdragen van de doelstelling die de Lokale Socialistische Partij Alphen aan den Rijn nastreeft. Ook zet hij zich op landelijk niveau in. Voor de lokale partij bezorgt hij het partijblad, biedt hulp bij de logistieke werkzaamheden rondom campagnes, zoals het opstellen van het bezorgschema, bezorgen van flyers aan de folderaars, maar ook denkt hij mee over politieke acties. Daarnaast is de heer Michies een waardevol adviseur van de raadsfractie op het gebied van sociale zaken en zorg. De decorandus is benoemd tot kaderlid, dit houdt in dat hij behoort tot de meest actieve leden van de partij.

Mevr. M. van der Louw-Lagerweij, uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw Van der Louw-Lagerweij is 40 jaar actief (sinds 1979) als vrijwilliger bij de sportvereniging ARC in Alphen aan den Rijn, de grootste voetbalvereniging van het Groene Hart. Zij werkt mee als kantinemedewerkster en als gastvrouw in de businessruimte. Als kantinemedewerkster voert de decoranda keuken- en barwerkzaamheden uit, waaronder het bereiden en verkopen van etenswaren/dranken, kashandelingen en opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Als gastvrouw in de businessruimte tijdens de thuiswedstrijden van ARC 1 en bij bijzondere andere gelegenheden ontvangt de decoranda de gasten (sponsoren, bestuursleden, bezoekende vereniging, scheidsrechter en andere genodigden), serveert koffie, thee en andere versnaperingen, verrichten van kashandelingen, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden en is verantwoordelijk voor voorraadbeheer businessruimte.

Dhr. C.H.M. de Jongh, uit Alphen aan den Rijn

De heer De Jongh heeft een passie voor water. Deze passie maakt dat hij zich al sinds 1978 actief inzet als vrijwillig zwemonderwijzer. Eerst bij de Leidse Watervrienden tot eind jaren ’90, waar hij les gaf in een zwembad in Leiden. In 1983 behaalde hij zijn diploma zwemonderwijzer KNZB.
Vanaf 1980 geeft de decorandus voor de Leidse Reddingsbrigade in twee zwembaden in Leiden zwemles. Hij was zo’n 25 jaar bestuurslid, waarvan hij 4 jaar in de technische commissie zitting heeft gehad. Tevens is de decorandus examinator, organiseert hij de bingo, pleegt onderhoud aan het clubgebouw, ondersteunt hij bij bewaking op het water.
In 2014 is de heer De Jongh gestart als zwemonderwijzer bij de Eerste Voorschotense Zwemvereniging, hij gaf hier eerst twee keer per week les, nu nog eens in de week.
Nadat de heer De Jongh is gepensioneerd in 2019, heeft hij zich aangemeld als vrijwilliger bij kinderdagcentrum De Walnoot te Leiden om gehandicapte kinderen te begeleiden in het zwembad aan de Brahmslaan te Leiden.
Naast de bovenstaande vrijwilligersactiviteiten was de decorandus in de periode van 1967 tot ongeveer 2004 zo’n 96 keer bloeddonor. Ook haalt hij oud papier op voor de St. Josephkerk te Leiden, hij geeft Poolse mensen Nederlandse les en biedt hen hulp bij het invullen van belastingpapieren en is contactpersoon voor een buurvrouw bij calamiteiten waar hij onlangs nog eerste hulp heeft verleend.

Mevr. C. Rijnbeek-Sulker, uit Koudekerk aan den Rijn

Vanaf 1982 is mevrouw Rijnbeek-Sulkers actief als vrijwilliger. Zij startte als begeleider tijdens een jaarlijkse vakantieweek voor gehandicapten en/of ouderen voor de Stichting Vakantieweek West-Brabant, en heeft hieraan 36 keer meegewerkt. Mevrouw Rijnbeek-Sulkers stond van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ten dienste van de gasten, en bood hulp bij de alledaagse dingen. In 2018 heeft zij voor de laatste keer deelgenomen.
Sinds 1994 is de decoranda als vrijwilliger actief voor De Zonnebloem, afdeling Rijnwoude-Noord. Dit jaar is zij 25 jaar verbonden aan deze organisatie. Zij is een actieve vrijwilliger en helpt bij het organiseren van diverse uitjes, maar gaat ook mee als begeleider. Bij het organiseren van deze uitjes komt een hoop kijken: uitnodigingen maken, afspraken maken met de mensen (vaak persoonlijk bij de mensen thuis), de begeleiding op de dag zelf. Daarnaast helpt de decoranda mee met de verkoop aan de deur van lootjes voor de jaarlijkse loterij, en gaat zij bij mensen uit die dat op prijs stellen op huisbezoek voor een praatje, kopje koffie en bijvoorbeeld wandeling.
Sinds vijf jaar is de decoranda wekelijks op maandagmiddag vrijwillig actief voor het PWA-bad als kassamedewerkster ten behoeve van de kaartverkoop. Ook voert zij diverse andere voorkomende werkzaamheden uit. Drijfveer voor mevrouw Rijnbeek-Sulkers is het behoudt van het openluchtzwembad in haar dorp.

Mevr. W.L. Griffioen-Steen, uit Alphen aan den Rijn

Mevrouw Griffioen-Steen is vanaf 1997 actief als vrijwilliger bij Zending over Grenzen. Zij zet zich in voor kansarme mensen/kinderen in Oost-Europa door het organiseren van kledinginza-melingsacties, markten, workshops enz. (inclusief alle voorbereidingen en nazorg). Daarnaast is mevrouw Griffioen-Steen diverse keren op eigen kosten afgereisd naar verschillende landen om daar hulp te bieden bij arme gezinnen en hulpprojecten.
Naast haar vrijwilligerswerk bij Zending over Grenzen was de decoranda van 2006-2010 zorgvrijwilliger bij de Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop. Daar verzorgde zij met grote betrokkenheid cliënten in hun laatste levensfase. Door de persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg die mevrouw Griffioen-Steen bood, konden cliënten in een vertrouwde omgeving op hun eigen manier afscheid nemen.
Vanaf 2011 is mevrouw Griffioen-Steen lid van de Kerkenraad van de Protestantse gemeente Zwammerdam. Zij geeft pastorale zorg aan zowel jongeren als ouderen. Bijna wekelijks bezoekt zij ouderen. De decoranda heeft initiatieven aangedragen, die de kerk meer maakte tot een 'herberg', hetgeen de Protestantse gemeente te Zwammerdam wil zijn. Een voorbeeld is de ‘Eetclub’ voor ouderen, die nog maandelijks gehouden wordt, om ouderen uit hun isolement te halen.
Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten heeft de decoranda in het verleden ook gedetineerden bezocht in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Zij is een persoon die altijd voor haar medemens klaar staat en hulp biedt. Ook tijdens haar betaalde baan in de zorg, deed zij net even iets extra’s voor de bewoners.

Dhr. E.J. Uithol, uit Zwammerdam

De heer Uithol is op 1 oktober 1989 aangesteld bij de vrijwillige brandweerkazerne Zwammerdam als manschap. Hij heeft diverse opleidingen gevolgd tot niveau Hoofdbrandwacht. De heer Uithol is inzetbaar als chauffeur, manschap, maar levert ook een grote bijdrage als opleider. Daarnaast is hij sinds enige jaren penningmeester van de personeelsvereniging ‘Een Hoop Zand’.

Dhr. D. Scheer, uit Alphen aan den Rijn

Sinds 1988 is de heer Scheer actief als vrijwilliger bij Stichting Ipse de Bruggen. Ook na zijn pensionering in 2009 heeft hij zijn vrijwilligersactiviteiten doorgezet. Hij is gestart bij het theehuis op de locatie Zwammerdam, bracht bewoners van en naar de kerk en is de drijvende kracht achter de wekelijkse Hobbyclub. Met negen andere vrijwilligers wordt gezorgd voor een gezellige knutselavond waar zo’n 30 cliënten aan deelnemen, een avond waar de cliënten zeer naar uitkijken. Voor de camping ‘Het Groene Hart’ op de locatie Nieuwveen, een camping die geheel door vrijwilligers wordt onderhouden en beheerd, voert de decorandus samen met een vaste club vrijwilligers het onderhoud uit. Zo heeft hij bijgedragen aan de bouw en verbouw, en het onderhoud van de trekkershutten en het beheerdershuisje op de camping.
Vanaf 2008 is de decorandus actief voor het Bezoekerscentrum De Veenweiden. In 2008 en 2009 heeft hij het nieuwe gebouw zowel binnen als buiten vakkundig geschilderd. Daarnaast voert hij wanneer nodig het onderhoud van het schilderwerk uit. In 2019 wordt het inwendige gebouw gerenoveerd, ook hier heeft de decorandus het schilderwerk volledig uitgevoerd.
Naast bovengenoemde vrijwilligerstaken loopt de decorandus inmiddels zo'n 2 jaar collecte voor de IVN Natuureducatie, en brengt hij zo'n 2,5 jaar het Seniorenblad voor een ouderenorganisatie rond.

Dhr. A.W. Plat, uit Alphen aan den Rijn

De heer Plat is sinds 1993 actief als vrijwilliger. Vanaf 1993 is de heer Plat vrijwillig actief voor de Stichting Scoutingkampeerterrein Bieslandse Bos. Daar behoort hij tot de kampstaf en treedt op als gastheer voor de kampeerders. Als gastheer is de heer Plat verantwoordelijk voor alle zaken die ervoor zorgen dat de groepen kampeerders zich welkom voelen op het terrein. Als bestuurslid (1999-2007) en later voorzitter van het bestuur (2007-2015) lagen de taken van de heer Plat in het uitdragen van de visie, het stellen van kaders en de lange termijndoelen, en het scheppen van de voorwaarden waarin het kampeerterrein kan bloeien. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het beheerteam haar taken kan uitvoeren.
Vanaf 1998 is de heer Plat redacteur bij het magazine Od (Overheidsdocumentatie). Dit is een vakblad van de vereniging Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) en geeft inzicht in alle actuele ontwikkelingen op het gebied van documentaire informatievoorziening, informatiebeheer, management en organisatie- en document-management en de digitale transitie waarin dit vakgebied zich bevindt. Als redactielid schrijft de heer Plat artikelen voor het magazine, waarbij hij het vakgebied nauwgezet volgt. Daarnaast onderhoudt hij contacten met een netwerk van auteurs voor het werven van artikelen, woont redactievergaderingen bij, maar is ook aanwezig op netwerkbijeenkomsten als vertegenwoordiger van de redactie. De heer Plat wordt gezien als prikkelend, vernieuwend, en is actief op zoek naar contact met jongeren, een betrokken redactielid met een groot netwerk en als een fijn mens om mee samen te werken.
Vanaf 2002 is de decorandus bestuurslid bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI, voormalig SOD). De KNVI is een sterke loyale schakel in een wereldwijd netwerk van informatieprofessionals, die kennis, netwerk en kwalificaties biedt in het brede en diverse domein van de informatieprofessional. Van 2002-2011 was hij bestuurslid van de SOD regio West (Zuid-Holland) en van 2011-heden is de decorandus bestuurslid van het SOD-bestuur/kerngroep SOD. Binnen deze functies zet de heer Plat zich in om vakgenoten bij te staan in het volgen van de ontwikkelingen en zodoende hun professionele ontwikkeling te stimuleren.
Sinds 2016 is de decorandus 2e scriba van de PKN Lichtkring (Protestantse gemeente), Alphen aan den Rijn. De decorandus vervult een actieve rol. Hij verzorgt de wekelijkse mededelingen (activiteitenagenda, lief en leed) in de kerkdiensten. Daarnaast maakt hij deel uit van het bestuur en dagelijks bestuur en werkt zo mee aan de beleidsvoorbereiding en -bepaling. Wekelijks verzamelt de decorandus mededelingen, die hij redigeert en verspreidt. Daarnaast neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen, waarvoor hij de voorbereiding verzorgt en de acties voortkomende uit de besluiten uitzet.

Dhr. J.J.E.M. Hendrickx, uit Alphen aan den Rijn

Sinds 1983 is de heer Hendrickx een zeer actief lid voor IVN Alphen aan den Rijn. Hij heeft in 2000 meegedacht over een nieuwe en permanente huisvesting, is vanaf 2008 lid van de werkgroep Landschapsbeheer dat bijdraagt aan het kappen, zagen en onderhouden van bijzondere historische, kleine natuurgebieden, werkt sinds 2012 mee aan het onderhoud van het Zaans Rietveld waarbij het gebied wordt opengehouden om zo de schietwilgen een kans te geven om te groeien. Vanaf 2010 draagt de decorandus bij aan het onderhoudt van de historische boomgaard De Brongaard en vanaf 2017 helpt hij bij het organiseren van het jaarlijkse waterspektakel voor de Alphense Jeugd, een samenwerking tussen IVN en Duikvereniging Atlantis. De decorandus verricht op dit moment minder activiteiten voor IVN, maar is wel actief betrokken voor Stichting de Veenweiden bij de modernisering van de huidige huisvesting van het IVN, het Bezoekerscentrum De Veenweiden.
Vanaf 1992 is de heer Hendrickx als vrijwilliger actief bij de Alphense Duikvereniging Atlantis. Van 1992-1996 was hij penningmeester. De decorandus is degene die het verband vormt van de vereniging. Hij ondersteunt bij diverse evenementen, heeft de plannen uitgewerkt voor het nieuwe clubhuis, en bijgedragen aan de aanleg van het Onderwaternatuurpark Zegersloot in 2018. Hij is sterk in het bij elkaar brengen van verschillende belanghebbende partijen als gemeenten, provincie en hoogheemraadschap.
Rond 2007, spoedig na de oprichting, startte de heer Hendrickx als vrijwilliger bij de Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden. Hij gaf leiding aan de werkgroep PR, met een aantal andere deskundigen zorgde hij voor het ontwikkelen van een communicatieplan, het bekend worden van de stichting in regionale media en binnen zijn netwerk. Ook was de decorandus gedurende 6 jaar gastheer in het bezoekerscentrum.
Rond 2016 heeft de heer Hendrickx zich opgeworpen om de renovatie van het bezoekerscentrum te verzorgen. Hij schreef een projectbeschrijving, zorgde voor de communicatie en zorgde voor benodigde gelden. Thans is hij projectleider voor de renovatie van de expositiefunctie van het bezoekerscentrum. Maar ook zet de heer Hendrickx zich in voor de vrijwilligers van het bezoekerscentrum.
Vanaf 2012-2017 was de decorandus penningmeester/bestuurslid van de Rotary Alphen aan den Rijn. Hij heeft gedurende een jaar deelgenomen aan de Fundracing commissie, deze commissie heeft als doel het steunen en mede realiseren van lokale projecten voor de Alphense gemeenschap in de breedste zin van het woord.
In 2012 is de heer Hendrickx ook gestart met Platform Recreatie en Toerisme (PReT). Binnen het platform is zijn inzet groot. Hij was mede verantwoordelijk voor de oprichting het platform dat is opgericht op verzoek van wethouder Van Velzen, gemeente Alphen aan den Rijn. Ook heeft hij bijgedragen aan de visie van PReT. Gestreefd wordt Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten binnen het Groene Hart nadrukkelijker op de kaart te zetten, zodat recreatie en toerisme meer gestalte krijgen met als doel het bevorderen van de werkgelegenheid en inkomsten voor de regio. Ook heeft hij bijgedragen aan een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Alphen aan den Rijn en PReT, waarin is vastgelegd dat een deel van de toeristenbelasting toekomt aan PReT, in te zetten voor de ontwikkeling van de toerisme en gastvrijheid in het Groene Hart van Holland.
Vanaf 2014 is de heer Hendrickx actief voor de Vereniging Vrienden van Park Zegersloot te Alphen aan den Rijn. De heer Hendrickx heeft formeel geen taken binnen de vereniging, maar vanuit zijn vermogen tot verbinden helpt hij met financieringen via subsidies en sparringpartner/tegenspreker voor de bestuursleden.
Benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:

Dhr. mr. A.R.M. Berntsen, uit Alphen aan den Rijn

De heer Berntsen is vanaf 1988 actief als vrijwilliger. De decorandus heeft een zeer belangrijke bijdrage gehad in het behoud van het ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. In 1988 werd de decorandus voorzitter van het bestuur van Stichting Ziekenhuis Rijnoord/Stichting Verpleeghuis Reactiveringscentrum Oudshoorn. Om het ziekenhuis te behouden, was een fusie bij voorkeur met het Elisabethziekenhuis te Leiderdorp de enige oplossing. Zeer ingewikkelde en roerige tijden volgden met vele conflicten tussen de verschillende betrokken, en de gesprekken met fusiepartner Elisabethziekenhuis verliepen moeilijk. De decorandus bleek dankzij zijn daadkracht en het vermogen zakelijke beslissingen te nemen de juiste persoon om deze fusie in goede banen te leiden, ondanks de emoties van vele betrokkenen. In 1989 is de fusie eerst op bestuurlijk niveau rondgekomen, later was sprake van een volledige fusie: Stichting Rijnland Ziekenhuis. Ook na de fusie bleef de decorandus verantwoordelijkheid dragen voor het ziekenhuis en het verpleeghuis. Zo heeft hij, wegens het ontbreken van een interim-manager, diverse managementtaken op zich genomen. Hij was de drijvende kracht achter de verdere versterking van de samenwerking en integratie van beide ziekenhuizen, waarbij hij de Alphense belangen niet uit het oog verloor. Uiteindelijk werd Stichting Verpleeghuis Reactiveringscentrum Oudshoorn ontvlochten van het Rijnland Ziekenhuis, en heeft de decorandus vervolgens een trekkende rol gehad in de fusies van Verpleeghuis Oudshoorn met verzorgingshuis Noorderbrink en Verpleeghuis Leytenrode, en met Stichting Ziekenhuis Rijnland.
In mei 1989 werd de heer Berntsen lid van het bestuur en later voorzitter van de stichting Steunfonds Rijnoord. Deze stichting had als doel de exploitatietekorten van Stichting Ziekenhuis Rijnoord te dekken.
Sinds 1998 is de heer Berntsen actief voor de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Hij is 20 jaar bestuurslid geweest. De decorandus heeft actief bijgedragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de letselschadebehandeling in alle opzichten, waarbij het belang van het slachtoffer centraal staat. Hij heeft hierbij een trekkersrol gehad bij het oprichten van een keurmerk, het ontwikkelen van een gedragscode en het opstellen van een BGK-convenant tussen belangenbehartigers en verzekeraars.
Sinds 2015 is de heer Berntsen lid en vanaf 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Serviceflat Driehoorne te Alphen aan den Rijn. Hij heeft zeer intensief bijgedragen aan de modernisering van de bedrijfsstructuur en de naamswijziging van de stichting. Ook was zijn juridische expertise van grote toegevoegde waarde bij de afwikkeling van diverse bouwfouten.
Van 2005 tot begin 2019 zette de decorandus zich in als penningmeester voor de Alphense Atletiek Vereniging 1936 (AAV'36), waarbij hij gedurende 14 jaar de financiële administratie en het beheer van de gelden op zich nam. Door de voering van uitstekend financieel beleid konden vele ambities gerealiseerd worden. Ook ondersteunde hij met juridische adviezen, en heeft een grote bijdrage geleverd aan de ingrijpende renovatie van de atletiekbaan in 2010 en de vervanging van de toplaag in 2018.
Daarnaast is de decorandus vanaf juli 2018 als penningmeester verbonden aan Stichting Parkvilla te Alphen aan den Rijn.

Dhr. ir. G.M.J. Nieuwenhuijzen, uit Alphen aan den Rijn

De heer Nieuwenhuijzen verricht al geruime tijd vrijwilligersactiviteiten voor de kerkelijke gemeenschap. In zijn voormalige woonplaatsen Lelystad (1974 t/m 1977) en Leiderdorp (1979 t/m 1984) was hij in bestuurlijk opzicht zeer betrokken bij zowel de kerknieuwbouw als de fusie tussen de Nederlandse hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1985 vestigde de decorandus zich met zijn gezin in Alphen aan den Rijn. Ook hier was een kerkelijke fusie gaande. De toenmalige overkoepelende Federatie van de Hervormde gemeente Oudshoorn/ Ridderveld en de Gereformeerde kerk Alphen-Noord benaderde hem om toe te treden tot het bestuur. Van 1990 – 2002 was de decorandus voorzitter van de Federatie, met als belangrijkste taak de begeleiding van de fusie van de twee kerkgemeen-schappen. Deze fusie is, mede door de stuurmanskracht van de heer Nieuwenhuijzen, succesvol afgerond tot de Protestantse gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/ Ridderveld. Het College van Kerkrentmeesters van deze kerk vroeg hem in 2006, gezien zijn bestuurderskwaliteiten en zijn beroepsmatige kennis, als civiel bouwkundig ingenieur en architect, als voorzitter van het bestuur. Het bestuur was belast met het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Tot 2018 heeft de decorandus zich hiervoor zeer intensief ingezet, en waar nodig zijn netwerk aangeboord. Vanaf 2018 heeft de decorancus een adviserende rol aan het College van Kerkrentmeesters rondom de opdracht te komen tot een plaatselijke kerkelijke regeling passend binnen de nieuwe landelijke regelingen zoals vastgelegd in de Kerkorde.
In 2006 is de decorandus ook toegetreden tot de Stichting De Bron als voorzitter. Deze stichting beheert de kerkelijke gebouwen van de Protestantse en Katholieke gemeenschap. De decorandus was belast met het leiden van vergaderingen, maar ook met de aansturing van het personeel en de vrijwilligers binnen deze stichting. Ook heeft hij bijgedragen aan een goed functionerend structureel onderhouds- en investeringsplan.
Naast zijn activiteiten in de kerkelijke gemeenschap, heeft de decorandus zich tussen 2001-2016 als senior expert en sectorcoördinator voor de Stichting PUM ingezet voor de armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie in ontwikkelingslanden. Voor PUM ging hij 17 maal op missie van 2 à 3 weken in verschillende landen, waarbij hij zich inzette voor de sectoren Building & Construction Trade, Building Development, Architecture en Design & Engineering. Ook heeft hij zich ingezet voor het PUM-onderwijsprogramma Vehicle waarbij experts gematcht werden om in ontwikkelingslanden samen met de opleidingsinstituten en bedrijfsleven het beroepsonderwijs in een meerjarenprogramma zo te ontwikkelen dat de opleiding beter aansluit bij de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen studenten na het behalen van het diploma gemakkelijker toetreden tot het arbeidsproces. De decorandus was lid van de Vehicle Stuurgroep. Hij beoordeelde projectvoorstellen en bracht advies uit wanneer nodig.