Lintjesregen 2020: Deze Hagenaars hebben een lintje gekregen

DEN HAAG - In Den Haag zijn 26 inwoners Koninklijk onderscheiden.Veertien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en negen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drie tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag
LON: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
RON: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
OON: Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.J.C. Aerts OON

Directeur van National Computing Facilities (NCF) een Stichting opererend onder de paraplu van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Chief Business Officer
Senior Advisor Strategic Alliances bij het Netherlands e-Science Center (NLeSC)
Senior Research Fellow Data Archiving and Networked Services (DANS)
Parttime adviseur bij DANS en NLeSC

De heer J. Ammeraal LON
Diverse vrijwilligersfuncties binnen de Christus Triumfatorkerk in Den Haag

De heer M.B. Asselbergs RON
Voorzitter van de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO)
Verdiensten voor de beroepsgroepen oogzorg, patiëntenverenigingen, het Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars
Bestuurlijke activiteiten voor de Hoornvliesstichting Nederland en de Stichting Klein en uniek Specialistisch Vakmanschap
Voorzitter van de Haarlemsche Cricketclub Rood en Wit
Voorzitter van de Cricket Touring Club De Flamingo’s

De heer R. Autar LON
Secretaris van het schoolbestuur van de (Hindoeïstische) vereniging Arya Dewaker in Paramaribo (Suriname)
Voorzitter van het (Hindoeïstische) platform Arya Sabha in Enschede
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de (Hindoeïstische) vereniging Naya Samana in Hoofddorp
Vrijwilliger bij de (Hindoeïstische) vereniging Arya Samaj Nederland in Den Haag

De heer L.F.A. van Draanen LON
Voorzitter van de Duitse internationale vereniging voor militair attachés Verband der Unteroffiziere und Büroleiter der Ausl?ndische Milit?rattaches in Bonn en Berlijn
Vrijwilliger bij het Slachtoffer Informatie Punt van het Paleis van Justitie in Den Haag
Vrijwilliger bij de Nationale Politie, eenheid Den Haag

Mevrouw L.T. Esajas LON
Vrijwilliger bij de Surinaamse vrouwenorganisatie Afimo in Den Haag
Vrijwilliger bij de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. in Den Haag
Vrijwilliger bij de Stichting Ya Ya Dande in Den Haag

De heer C.L. de Groot LON
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de voetbalvereniging sv Die Haghe in Den Haag
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de koorvereniging Concerttante in Alphen a/d Rijn

De heer H. Guijt-Oerlemans LON
Voorzitter van de personeelsvereniging van de Haeghe Groep in Den Haag

De heer E. van der Heide RON
Bestuursfuncties bij hockeyvereniging HDM
Adviseur van het High Performance Top Trainings Centrum in Den Haag
Organisator Haags Hockeyplein tijdens het WK Hockey in Den Haag
Bestuurlijk betrokken bij de Samenwerkende Haagse Sporttalentvereniging (SHS)

De heer H. Hoogenraad LON
Vrijwilliger bij Jachtclub Scheveningen
Oprichter en penningmeester van de Stichting Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen
Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen

De heer P.R. de Kievit RON
Bestuurslid van de Historische Vereniging “Oud Wassenaar”
Bestuurslid van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar
Auteur van diverse publicaties over de geschiedenis van Wassenaar
Vrijwilliger bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
Bestuurslid van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Eindredacteur van de Historisch Reeks Muzee Scheveningen
Vrijwilliger bij de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen
Vrijwilliger bij en secretaris van de Stichting Geschiedschrijving Scheveningen

Mevrouw L. Ma RON
Docent mandarijn aan de Chinese School Rotterdam
Administratief medewerker en vertaler bij Stichting de Chinese Brug in Den Haag
Editor/reviewer voor ABC Amsterdam
Medeoprichter, bestuurslid, docent, conrector en hoofdeditor lesboeken bij Dan Hua Culture & Education Center in Rotterdam
Bestuurslid en vicevoorzitter van Stichting Chinees Onderwijs in Nederland

De heer R.S. Makka RON
Bestuurslid van de studentenvereniging Forsythia van de universiteit in Suriname
Voorzitter van Milan Promotion
Deskundige op het gebied van diaspora van de Hindoegemeenschap
Secretaris van de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen (VPSI)
Bestuurslid en secretaris van de Arya Dewaker Hindoetempel in Paramaribo
Adviseur bij de Stichting Satya Dharma Nederland
Gedelegeerd voorzitter, vanuit Arya Dewaker, van het Maharshi Dayanand Kinderhuis in Paramaribo
Bestuurslid van de Hindoeraad Nederland
Voorzitter van de Stichting Kenniskring Nederland-Suriname
Voorzitter van Arya Samaj Nederland (ASAN)

Mevrouw T.L. Masson-Zwaan OON
Bestuurslid van de European Centre for Space Law (ESCL)
Executive Secretary en President van de International Institute of Space Law
Member of Advisory Board van de Space Generation Advisory Council (SGAC)
Member of the Board of Directors van de International Academy of Astronautics
Medeoprichter van Women in Aerospace-Europe (WIA-E)
Bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR)

De heer R. Matai LON
Vrijwilliger bij de Politie, eenheid Den Haag

Mevrouw E.H. Middelraad LON
Vrijwilligersactiviteiten bij Duinhage

Mevrouw J.M. Molenkamp-Loran LON
Diaken en taakdrager bij de protestantse gemeente Den Haag, wijkgemeente Abdijkerk
Vrijwilliger Ouderenzorg bij de protestantse gemeente Den Haag, wijkgemeente Abdijkerk
Administratief ondersteuner van de Arie Molenkamp stichting

De heer J.M. Moret LON
Bestuurslid van de Stichting Moret
Secretaris van en vrijwilliger bij de Noord-Nederlandse Golf Countryclub (NNGCC) in Glimmen
Lid en voorzitter van de Commissie Senioren van de Nederlandse Golf Federatie (NGF)
Secretaris van de Stichting Eregraf Stijkelgroep, een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Jan Muschlaan in Den Haag

Mevrouw A. Rodriguez-Baxa LON
Ondersteuner van buitenlandse (voornamelijk Filipijnse) studenten in Rotterdam
Oprichter en penningmeester van The University of The Philippines Alumni Association-The Netherlands Chapter (UPAA-NL)
Bestuurslid van Stichting Kapitaran
Coördinator bij de Jesus is Lord Church in Rotterdam

Mevrouw W.M.J. van Sebille RON
Co-auteur van het boek “Opgestaan is plaats vergaan” een boek van en over afstandsmoeders
Medeoprichter en bestuurslid van Stichting Afstandsmoeders
Medeorganisator en deelnemer aan de Traidebijeenkomsten en het preventieproject “Verbonden door adoptie”
Geïnterviewde voor de documentaire “In alle stilte”
Redactielid en eindredacteur van het Adoptietijdschrift
Onderhouden van contacten met afstandsmoeders en media
Medeoprichter en voorzitter van Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder (DNA)
Voorzitter van de Haagse Kunstkring

De heer C.J. Seket LON
Penningmeester van en vrijwilliger bij de KNRM, post Scheveningen
Vrijwilliger bij de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk in Den Haag
Bestuurslid van de Vereniging Herdenking Scheveningse Zeelieden

De heer J.E. Snijders RON
Bestuurslid van de Vereniging Common Nederland
Voorzitter en bestuurslid van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Interim-voorzitter van de Stichting Art & Jazz

De heer F.W. Stapel RON
Reservemilitair
Plaatsvervangend commandant van het Detachement Zuid-Holland voor de Nijmeegse Vierdaagse
Medeoprichter en secretaris van de Militaire Schietvereniging Nationale Reserve Zuid-Holland
Regelingsofficier voor de studentenweerbaarheden tijdens Prinsjesdag
Regelingsofficier voor de nationale 15-augustus herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag
Secretaris en penningmeester van de Stichting Historische College Korps Nationale Reserve
Vrijwilliger bij en secretaris van de Korps Traditie Raad
Medeoprichter en secretaris van de Stichting Fanfare Korps Nationale Reserve
Bestuurslid en secretaris van de stichting “De Nationale Landstorm Commissie”
Penningmeester, secretaris en vicevoorzitter van de Haagse Schermvereniging Zaal “Ter Weer”
Vrijwilliger bij en lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)

Mevrouw C.L.M. van Straten RON
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Vereniging voor Geestelijke VerZorgers (VGVZ)
Voorzitter van de stichting Oud-Loosduinen
Geschiedkundig onderzoeker bij de Parnassia Groep

Mevrouw M.E. van Tongeren-Akkerman LON
Kerkbladbezorger
Bestuurslid van de Duinoordschool
Vrijwilliger bij de Kloosterkerk in Den Haag
Vrijwilliger bij de vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting in Den Haag
Mede-initiator en lid van het organisatiecomité van het jaarlijkse straatfeest
Vrijwilliger bij de Stichting ’t Trekpaert in Moordrecht

De heer W.J.M. Verheijen OON
Lid van verschillende commissies van de Verenigingen Officieren Artillerie (VOA)
Politievrijwilliger bij Politie-eenheid Den Haag
Lid en voorzitter van de organisatie van de jaarlijkse herdenking van “de Slag om de Residentie” in Den Haag.
Lid en hoofd delegatie Nederland, vice President Interallied Confederation of Reserve Officiers/La Confederation Interallee
des Officiers de Reserve (CIOR)
Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Reserve Officieren
Lid van de VDD partijcommissies/thematisch netwerk Defensie
President van de CIOR
Gelegenheidsvrijwilliger CIOR
Executive producent van Film “De Grebbeberg”
Fotograaf bij Wijkkrant Bezuidenhoutnieuws

Meer over dit onderwerp:
LINTJESREGEN DEN HAAG
Deel dit artikel: