Lintjesregen 2020: Lees hier wie er in Nieuwkoop een lintje heeft gekregen

NIEUWKOOP - In Nieuwkoop zijn vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Nieuwkoop.

F.J.A. (Frans) Dobbe uit Ter Aar - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Frans is al sinds 1977 en tot op de dag van vandaag voorzitter en drager lid van de Dragersvereniging St. Barbara, maar liefst meer dan 40 jaar. Ook is hij sinds 1979 vrijwilliger en muzikant en vanaf 1980 bestuurslid bij Muziekvereniging door Samenwerking. In de periode van 1987 tot 2018 was Frans vrijwilliger bij Triatlon Trainingsgroep Nieuwkoop, ook is hij daar 30 jaar lid geweest. Daarnaast is hij sinds 2013 tot heden chauffeur bij Stichting Buurt Oproep Bus Ter Aar.

P.G.W. (Peter) Groen uit Nieuwkoop - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Peter is als voorzitter sinds 1994 betrokken bij Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop. Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop bestaat al ruim 25 jaar en heeft een kleine 30 leden. Peter heeft hiervoor zes keer per jaar vergaderingen met bestuur, waarvan één keer met leden en één keer met een schouwactiviteit.

Daarnaast is hij sinds 2015 tot heden bestuurslid van Ondernemers Platform Hollandse Plassen. Van 2002 tot 2019 was hij voorzitter van Stichting de Zevensprong. Peter was hierbij een boegbeeld, netwerker, aanspreekpunt, vrijwilliger, verzorgde de communicatie en was contactpersoon van de stichting. Sinds 2004 tot heden is hij voorzitter en lid van de klankgroep begeleidingscommissie beheerplan Natura 2000 Nieuwkoop.

Daarnaast is hij deelnemer van Ondernemersvereniging Nieuwkoop, waar hij destijds gevraagd is om deel te nemen vanwege zijn grote netwerk en kennis. In de periode van 1998 tot 2000 was hij fractievoorzitter van het CDA, wethouder en locoburgemeester (bezoldigd).

H.J.M.J. (Harrie) Knoop uit Ter Aar - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In de periode van 1997 tot 2001 was Harrie bestuurslid in de rol van voorzitter van de Alphense Atletiek Vereniging ’36. Hij verzorgde secretariële werkzaamheden voor de vereniging, tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen. In de periode van 2010 tot heden is hij als bestuurslid in de rol van secretaris nog steeds actief. Hij is aanspreekpunt tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen en draagt zorg voor secretariële werkzaamheden van de vereniging.

Ondanks dat Harrie al diverse bestuurlijke functies vervult, vervult hij ook een functie als jurylid sinds 2010 en is hij lid van de technische commissie sinds 2015. In de periode van begin 2018 tot eind 2018 was hij daarnaast interim voorzitter van de vereniging. Vanuit de functie van voorzitter was hij boegbeeld voor alle AAV'36 leden en vertegenwoordigde hij de vereniging breed, bij zowel directe als indirecte aangelegenheden.

Ook is Harrie sinds 2011 tot heden zorgvrijwilliger bij De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop en sinds 2014 penningmeester bij Stichting Vrienden van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop. Bovendien is Harrie in meerdere functies actief bij Golfclub Zeegersloot: sinds 2010 als marshal oftewel gastheer, sinds 2013 als secretaris en waarnemend voorzitter van de marshalcommissie, en sinds 2014 als jeugdcoach.

M.J.S. (Marieke) van de Weele-Houdijk uit Nieuwkoop - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marieke is sinds 2003 tot heden voorzitter en vrijwilliger bij stichting Baby Hope. Zij is verantwoordelijk voor het coördineren van het ophalen van de materialen in Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en (west) Noord-Brabant en is dagelijks bezig met het werven van nieuwe projecten, sponsoren, het opstellen van beleidsplannen en is contactpersoon voor verschillende instanties zoals zorgverzekeraars.

Ook is zij sinds 2008 als vrijwilliger actief op basisschool de Rietkraag als betrokken ouder die bereid is te helpen waar nodig, onder andere als luizenmoeder, coördinator luizencontrole en onderhoudt zij contacten met de directie. Sinds 2008 is zij vrijwilliger bij parochiekern Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart in Nieuwkoop.

Sinds 2012 maakt Marieke onderdeel uit van de werkgroep Eerste Heilige Communie, met in dit project de actie voor het Lilianefonds waarbij geld opgehaald wordt voor minder valide kinderen in ontwikkelingslanden. Ze heeft daarnaast een aantal jaren een project voor geloofseducatie geleid voor kinderen van 8-10 jaar.

Ook verzorgt zij met de werkgroep op Eerste Kerstdag een viering voor gezinnen met kleine kinderen. Zij is wijkcontactpersoon en biedt onder andere hulp aan zieken. Bovendien biedt zij als mantelzorger hulp aan haar ouders bij dagelijkse zaken.

A.H.M. (André) Wijfjes uit Ter Aar - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Andre heeft in de periode van 1979 tot 1987 leiding gegeven aan de speltak van stichting Scouting Abbe Pierre. Sinds 1987 tot op de dag van vandaag is hij bestuurslid en voorzitter van deze stichting. Ook is hij sinds 1987 bestuurslid bij Stichting Rooms Katholieke Jeugdraad Nieuwveen. Als voorzitter onderhoudt Andre contacten met de gemeente Nieuwkoop en de verschillende verenigingen. Hij zorgt dat hij op de hoogte blijft van wet- en regelgeving en sociale ontwikkelingen.

[object Object]

Meer over dit onderwerp:
LINTJESREGEN NIEUWKOOOP
Deel dit artikel: