Lintjesregen 2020: Lees hier wie er in Pijnacker-Nootdorp een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw © Kanselarij der Nederlandse Orde
PIJNACKER-NOOTDORP - In Pijnacker-Nootdorp zijn zeven inwoners Koninklijk onderscheiden. Zes van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner.tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De heer Van den Berg uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van den Berg is vrijwilliger geweest bij korfbalvereniging CKV Avanti. Hij was scheidsrechter, lid van de aspirantencommissie en betrokken bij de organisatie van jeugdactiviteiten, het zomerkamp en de schooltoernooien. Daarna is hij bestuurlijk actief geweest bij diverse scholen. Vanaf 2004 - 2019 is hij in diverse wisselende bestuursfuncties actief geweest bij de Wijkvereniging Pijnacker-Noord. Hij heeft bijgedragen aan de realisatie van de buurttuin en de buurtpreventie en is medeoprichter van het Repair Café waar hij nog steeds hand-en spandiensten verricht.

De heer Hofman uit Delfgauw, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1989 tot heden is dhr. Hofman vrijwilliger bij KidZSKamp en sinds 1999 bestuurslid. Hij organiseert mede het zomerkamp voor de jongeren uit Pijnacker en Delfgauw en was tot 2008 groepsleider. Nadat KidZSKamp onderdeel van de Protestanse Kerk Pijnacker en Delfgauw is geworden, is dhr. Hofman voorzitter van de commissie KidSZKamp. Vanaf 1994 is dhr. Hofman ook als vrijwilliger betrokken bij de Kerk Delfgauw. Door zijn muzikale talent draagt hij nog steeds bij aan de kerkelijke vieringen, verzorgt hij overdenkingen, is hij beeld- en geluidstechnicus en verleent hij hand-en-spandiensten.

Mevrouw Van Hagen-Uphus uit Nootdorp , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw van Hagen is in 1996 medeoprichter, voorzitter en secretaris van de Milieugroep Nootdorp geweest. Uit deze groep zijn de Kringloopwinkel en de Kindertuinen ontstaan. Vanaf de oprichting van Stichting de Kringloopwinkel De Wisselbeker in 1999 is mw. Van Hagen actief. Zij is al ruim 17 jaar secretaris van de Stichting, coördineert het goede doelenwerk en runt de winkel. In 2002 heeft zij de Kindertuinen in Nootdorp opgericht. Ruim 18 jaar is zij bestuurlijk actief, eerst als voorzitter en nu nog steeds als secretaris. Daarnaast leert zij de kinderen van de Kindertuinen over groenten- en tuinbouw en begeleidt hen in het oogsten van de gewassen.

De heer Mensink uit Pijnacker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1984 tot heden is hij vrijwilliger bij Volleybalvereniging VV Netwerk waarvan bijna 10 jaar voorzitter. Diverse taken heeft hij vervult: coördinator jeugd, wedstrijdsecretaris en scheidsrechtercoördinator. Hij organiseerde diverse toernooien, jeugdactiviteiten en basisschooltrainingen. Medeoprichter is hij van Haaglanden Talenten Trainingen. Jaarlijks organiseert hij het Kampioenschap Zitvolleybal in Pijnacker. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij Jeugdland Pijnacker-Nootdorp; vanaf 2001 penningmeester. Daarnaast is hij al ruim 17 jaar lid van de Klankbordgroep Sportontwikkeling Pijnacker.

Mevrouw Slob-de Bruin uit Pijnacker, lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Slob is vrijwilliger geweest bij Freya, de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Zij was daar contactpersoon en is enkele jaren persvoorlichter van de vereniging geweest. Vanaf 2003 is mw. Slob-de Bruin vrijwilliger bij het Apostolisch Genootschap Delft waar zij geestelijk verzorger is, betrokken is bij de verzorging van de zondagse erediensten en de ouderenkring organiseert.

Mevrouw Bubbert uit Nootdorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Bubbert is al ruim 45 jaar vrijwilliger. Zij is in 1975 vrijwilliger geworden bij de Nierstichting afdeling Nootdorp. Nog steeds is zij (wijk)coördinator en collectant. In 1998 werd zij vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Nootdorp totdat deze in 2013 dicht is gegaan. Daarna is zij voor de Wereldwinkel Pijnacker de cadeaudoosjes gaan maken door hergebruik van papier. Ook is zij vrijwilliger bij het Katholiek Vrouwen Gilde Nootdorp geweest waarvan 6 jaar bestuurslid/penningmeester. Daarnaast heeft zij als projectleider zorg gedragen voor de Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking. Veel vrijwilligerswerk is er door mw. Bubbert verricht bij de St.Bartholomeuskerk Nootdorp en voor de St. Jozefschool.

De heer Van der Waal uit Nootdorp, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van der Waal heeft in 1998 het initiatief genomen voor en is eigenaar geworden van de website www.ftdlotgenoten.nl; een website voor families en mantelzorgers die worden geconfronteerd met de Ziekte van Pick, een erfelijke vorm van dementie op jonge leeftijd. Over deze ziekte organiseerde dhr. Van der Waal huiskamerbijeenkomsten die uitgroeiden tot lotgenotenbijeenkomsten. Deze groeiden weer uit tot de huidige vier maal per jaar georganiseerde landelijke lotgenotendagen. Hij is mede-initiatiefnemer, medeoprichter en voorzitter van de Stichting Pick’s Lotgenoten (thans Stichting FTD-lotgenoten). Hij is lid van de medische expertgroep, werkt mee aan publicaties, is mede-auteur van de huisartsenbrochure en is medeorganisator van de landelijke FTD-congressen. Dhr. Van der Waal geeft voorlichtingsbijeenkomsten en verzorgt informatie t.b.v. het Alzheimercafé. Al ruim 14 jaar is hij vrijwilliger bij en lid van de Executive Board van de World FTD United. Hij beheert de internationale website en is medeorganisator van het internationale tweejaarlijkse FTD-congres.