Nieuws

Lintjesregen 2020: Lees hier wie er in Zoeterwoude een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw © Kanselarij der Nederlandse Orde
ZOETERWOUDE - In Zoeterwoude zijn vier inwoners Koninklijk onderscheiden. Drie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Zoeterwoude.
Mevrouw J.A.A.M. Cromvoirt-Bus - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1981 is mevrouw Cromvoirt-Bus vrijwilligster bij de Zonnebloem. Zij staat in een lange traditie. Haar schoonmoeder was één van de oprichtsters van de Zonnebloemafdeling in Zoeterwoude. Zij is al meer dan veertig jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem en bezoekt zieke en eenzame personen, rijdt gasten naar bijeenkomsten en verricht hand- en spandiensten bij de uitstapjes. Mevrouw Cromvoirt-Bus is een steunpilaar in de afdeling Zoeterwoude van de Zonnebloem.
Van 1989 tot 2002 was mevrouw Cromvoirt-Bus vrijwilligster bij de bibliotheek Zoeterwoude. Zij was in die 13 jaar verantwoordelijk voor het innemen en uitlenen van de boeken. Mevrouw Cromvoirt-Bus was van 1990 tot 1995 chauffeur bij de Buurtbus Zoeterwoude. Deze buurtbus voorzag de verschillende wijken van de gemeenten van openbaar vervoer. Tevens reed de buurtbus dagelijks naar het toenmalige Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp.
Van 1990 tot heden is Decoranda lid van het gemengde zangvereniging Cantate Domino en daarnaast is zij tijdens haar hele lidmaatschap zeer betrokken bij het koor. Zij heeft deel uitgemaakt van de feestcommissie die de lustrumvieringen van het koor verzorgde. Absoluut hoogtepunt was de viering van het honderdjarig jubileum in 2018, waarbij Decoranda een inspirerende kracht was achter de schermen. Van 2002 tot en met 2007 was zij voorzitter van het bestuur van Cantate Domino. Zij was een zeer geliefde voorzitter met passie voor het koor en voor de leden. Na deze periode is zij ook meerder malen actief betrokken geweest bij de feestcommissie en was zij een inspirerende kracht. Ook het lief en leed van het koor is haar in al die jaren zeer ter harte gegaan.
Decoranda is sinds de oprichting in 2008 gastvrouw bij de ontmoetingsplaats de Buren. Daar kan iedereen binnenlopen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. Mevrouw Cromvoirt-Bus doet dit werk met een groot enthousiasme. Zij heeft er plezier in en dat straalt ze ook uit. Ze houdt in de gaten wie er weer toe is aan een bak koffie, is erg geïnteresseerd in de gasten en heeft regelmatig prettige gesprekken met de gasten die graag hun verhaal kwijt willen. Ook tijdens feestelijke evenementen is zij bereid te helpen. Zo zat zij twee keer in de feestcommissie voor de lustrumfeesten en zong ze in het feestkoor mee.
Mevrouw C.P.M. Houdijk- van den Hondel - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is van 1991 tot 2001 bestuurslid en penningmeester geweest bij Vrouw en Geloof. Zij hielp mee met het organiseren van bijeenkomsten voor (katholieke) vrouwen uit Leiden e.o. en onderhield de contacten met de werkgroep Catechese en Toerusting en besteedde jaarlijks aandacht aan de internationale vrouwendag. Als penningmeester was zij verantwoordelijk voor de financiën.
1980 – 1997 was mevrouw Houdijk- van den Hondels echtgenoot van de burgemeester van Zoeterwoude. Gezien de publieke functie van haar man combineerde zij de zorg voor gezin en huishouden (inclusief de financiën) met de representatieve functie van “de vrouw van”. De spotlights zijn niet van nature wat voor mevrouw Houdijk- van den Hondel, die graag op de achtergrond haar rol vervult. Daarnaast werd in deze dienende rol ook niet altijd zichtbaar welke kwaliteiten zij nog meer had. Toch heeft ze altijd met passie en zonder klagen alles om de functie van haar man georganiseerd en stond ze naast hem als dat verwacht werd.
Van 1985 tot 2002 was mevrouw Houdijk- van den Hondel bestuurslid bij de stichting Media overleg van kerken in Rijnland (Moker). Dit was op de regionale zender een informatief programma over het kerkelijke leven in Rijnland. Mevrouw Houdijk- van den Hondel was o.a. verantwoordelijk voor het contact met Holland Centraal.
Van 2014 tot heden is Decoranda mantelzorger van haar echtgenoot, eerst thuis. Dit bracht haar steeds meer in de rol van 24 uurs verzorger. Tot het laatst heeft ze geprobeerd haar man thuis te houden, totdat het echt niet meer ging. Nu ondersteunt ze bij de zorg voor haar echtgenoot in het verpleeghuis waar hij verblijft. De bijzondere en maatschappelijke inzet van mevrouw Houdijk- van den Hondel is dat ze via Stichting Eva optreedt als ambassadeur en ervaringsdeskundige voor de mantelzorg. Zij informeert andere mantelzorgers over cursussen en andere ondersteuningsmogelijkheden. Ze heeft o.a. mee gedacht in wat zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van een dementie vriendelijk Zoeterwoude. Mevrouw Houdijk- van den Hondel is altijd bereid om vanuit haar eigen achtergrond bij te dragen bij andere mantelzorgers aan de bewustwording dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. Ze stimuleert andere mantelzorgers om die hulp aan te nemen. Ze draagt dit uit tijdens bijeenkomsten, staat de pers te woord of werkt mee aan projecten rondom de dag van de mantelzorg met als doel om de empowerment bij mantelzorgers te vergroten.
Mevrouw Houdijk- van den Hondel was vanaf 1950 tot 1970 leidster bij de padvinderij Gouda. Zij is begonnen als lid van de padvinderij en in de jaren is zij gegroeid in functie. Zij was aanwezig voor alle hand- en spandiensten en was mede betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse kamp en had een coördinerende rol bij overlegmomenten.
Van 1954 tot 1980 was mevrouw Houdijk- van den Hondel voorzitter van de jongeren KVP (Jongerenvereniging) te Gouda (voorloper van het CDA). Mevrouw Houdijk- van den Hondel zat vanaf 1960 tot 1980 in de Vrouwen Advies Commissie in Gouda. Het doel van deze commissie was de vrouwen bewust maken van rechten, plichten (start van de emancipatie)
Van 1953 tot 1990 was Decoranda vrijwilligster bij de H. Joseph kerk te Gouda waar zij alle hand-en spandiensten voor deed.
Mevrouw Houdijk- van den Hondel was van 1985 tot 2005 lid van de medezeggenschapsraad en ouderraad van de Bonaventura Scholengemeenschap te Leiden. Zij was betrokken bij veelzijdige ondersteuning in alle voorkomende gevallen op scholen zowel bij bestuur als leerlingen.
Vanaf 2012 tot heden is mevrouw Houdijk- van den Hondel bestuurslid bij Tafeltje Dekje in Zoeterwoude. Zij is verantwoordelijk voor de inschrijving van nieuwe klanten en het aanbrengen van wijzigingen in de klantenlijst en distributielijst. Mevrouw is het aanspreekpunt voor het geven van informatie over Tafeltje Dekje en doet dit met veel liefde en passie.
Van 1975 tot heden is mevrouw Houdijk- van den Hondel lid van het CDA te Zoeterwoude. Na het pensioen van haar man in 1997 is zij de afdelingsvergaderingen gaan bijwonen. Ze is een betrokken lid voor wie de waarden van het CDA hoog in het vaandel staan. Ze is meedenkend met de afdeling en kritisch als er aan die waarden wordt getornd. Zoeterwoude is een buffer tussen steden. Dus “Houd de polders groen en ga er vooral niet in bouwen”. Daar maakt Decoranda zich sterk voor. Daar pleit ze ook voor en doet dat niet alleen op lokaal niveau maar ook in de regio draagt ze deze boodschap uit. Ze bezoekt regiovergaderingen en houdt toekomstplannen in de regio goed in de gaten. Op die manier heeft ze van 1997-2014 bijgedragen aan de vorming van het partijprogramma van Zoeterwoude.
Mevrouw Houdijk- van den Hondel heeft de mogelijkheden die er waren om als zus, moeder, vrijwilliger en mantelzorger van toegevoegde waarde te zijn altijd vervuld met een combinatie van liefde, organiseren en “kom op, de schouders er onder”. Dat verdient speciale waardering.
De heer H.J. Lichtendonk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Lichtendonk is sinds 1971 bestuurslid van het Cantate Domino Kerkkoor. Hij is erg actief. Hij was tot 1983 bestuurslid met als portefeuille de bibliotheek waarbij het verantwoordelijk was voor de muziek. De bibliothecaris zorgt ervoor dat ieder koorlid en iedere solist en/of begeleider op tijd in het bezit is van de benodigde muziek. De portefeuille omvat ook het verzorgen van het archief.
Na 1983 bleef de heer Lichtendonk ook nog actief. Bescheiden als hij is, was dit vooral op de achtergrond, maar daarom niet minder onmisbaar. Achter de schermen was de heer Lichtendonk bijzonder actief op het financiële vlak. Hij heeft al menig penningmeester begeleid. Hij verzorgt de jaarlijkse rekening en verantwoording, balans en begroting en werkt nieuwe penningmeesters met een eindeloos geduld in. Hij heeft voor hen een digitaal boekhoudkundig programma ontwikkeld, inclusief grootboek en balans. Ook zorgt hij er jaarlijks met de penningmeesters voor dat de financiële administratie dusdanig op orde is dat de kascommissie zonder enige moeite haar werk kan doen. Ook op sociaal gebied is Decorandus binnen het koor actief. Hij brengt de dirigente, die afhankelijk is van het openbaar vervoer, met de auto naar het station in Leiden.
Sinds de oprichting in 1975 tot 2019 was de heer Lichtendonk onderdeel van de blazersgroep Suetana Musica. Hij heeft altijd een actieve rol gehad tot april 2019 hij vanwege gezondheidsproblemen genoodzaakt was om hiermee te stoppen. Tot die tijd bespeelde hij de trombone, was de contactpersoon en penningmeester van Suetana Musica en was aanwezig bij de voorbereidingen van zondagdiensten in de NH Kerk waar Suetana Musica speelt.
Van 2000 tot heden is de heer Lichtendonk organist tijdens kerkdiensten in de NH Dorpskerk te Zoeterwoude. Hij is aanwezig bij de dienstvoorbereidingen, oefent veel voor de kerkdiensten. Ook speelt de heer Lichtendonk speciale concerten tijdens open dagen. Het kerkelijke leven wordt door hem ondersteund en verrijkt.
Decorandus is sinds 2006 voorzitter van de orgelcommissie Dorpskerk Zoeterwoude. Onder zijn leiding is in 2006 de orgelcommissie opgericht met het doel een onderhouds- c.q. restauratieplan voor het (toenmalige) Franssenorgel in de Dorpskerk te maken. Decorandus legde contacten met overheidsinstanties en was initiator van de aanschaf van het historische Van Dam orgel. Hij sprak met kerkrentmeesters het plan door met betrekking tot o.a. vergunning, aankoop en uitvoeringstraject, orgelmakers en geldwerving. Hij nam het initiatief tot overbrengen van gedemonteerd en restaureren van het orgel. Tot slot was Decorandus zeer betrokken bij het plaatsen in de kerk. Tot op heden houdt de heer Lichtendonk de technische aspecten scherp in het oog en zet er acties op tot onderhoud en verbetering.
Als de heer Lichtendonk zijn schouders en enthousiasme niet onder dit enorme project had gezet, was het nooit zo van de grond gekomen. Resultaat: Zoeterwoude heeft nu een schitterend Van Dam orgel, waar de hele gemeente van kan genieten, dankzij de heer Lichtendonk.
Van 2013 tot heden is de heer Lichtendonk voorzitter en contactpersoon van de commissie orgelconcerten van het Van Dam Orgel.
De heer Lichtendonk stelt in 2013 een orgelconcertcommissie samen die jaarlijks 3 tot 4 orgelconcerten organiseert. De concerten hebben zeer goede naam bij orgelliefhebbers en zeker bij goede organisten uit binnen- en buitenland. Hij legt de contacten, beluistert hun spel op voorhand bij een andere gelegenheid. Hij wordt in dit alles bijgestaan door zijn vrouw Gitta. Voor de bekendheid van het orgel heeft hij een overzichtelijke website gemaakt. De orgelconcerten zijn o.l.v. de heer Lichtendonk financieel zelfstandig en zichzelf onderhoudend. De financiën worden door hem op een zeer nauwkeurige en betrouwbare wijze beheerd. Het orgel en de Dorpskerk hebben mede door enorme inspanning van de heer Lichtendonk bekendheid gekregen. Historisch en cultureel gezien is het orgel een grote aanwinst voor Zoeterwoude.
In januari 2020 heeft hij zijn functie overgedragen maar blijft gelukkig actief als raadgever en voor werkzaamheden op de achtergrond. Het altijd onbetaalde vrijwilligerswerk van de heer Lichtendonk, bijna professioneel, heeft als kern het orgel als monumentaal instrument en het orgelspel. Het is bijzonder dat hij zijn aanvankelijke liefhebberij orgelspelen tot een zodanig hoog niveau heeft gebracht, dat op cultureel en historisch gebied de Dorpskerk met het Van Dam orgel inmiddels een grote bekendheid geniet. Het dorp Zoeterwoude mag trots zijn op deze inwoner.
De heer J. Versteegh - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Naast zijn drukke werkzaamheden als managing partner van TeekensKarstens Advocaten Notarissen te Leiden heeft de heer Versteegh zich gedurende vele jaren ingezet voor het algemeen belang van het bedrijfsleven in Noord- en Zuid-Holland en in het bijzonder in de regio Rijnland.
De heer Versteegh is van 2002 tot 2006 Diaken geweest van de “Gemeente rond de Dorpskerk”. In die jaren was hij tevens voorzitter van de diakenen. Belangrijke gebeurtenissen uit zijn diaconale periode zijn: samenvoeging van de diaconie en de zendingscommissie en de contacten met de diaconale Bakkerij te Leiden. Ook de bestuurlijke participatie in het Sociaal Fonds mag niet onvermeld blijven. In deze vier jaar is veel tot stand gekomen, wat hem als vrijwilliger vele uren heeft gekost.
Na 2006 tot op de dag van vandaag verleent hij hand en spandiensten voor de diaconie in de vorm van de diaconale ambtelijke vertegenwoordiging tijdens kerkdiensten. Dit onder het motto: “eens diaken, altijd diaken”. Naast zijn diaconale periode kan de kerk altijd een beroep doen op zijn juridische kwaliteiten, waar diverse malen dankbaar gebruik van is gemaakt.
Vanaf 2007 tot 2010 is de heer Versteegh bestuurslid geweest van Stichting voor Openbaar Onderwijs Regio Alphen aan de Rijn (Sopora), het schoolbestuur van de toen openbare school “Corbulo” in Zoeterwoude-dorp. Hij bezocht daar de (maandelijkse) vergaderingen. Omdat hij primair onderwijs niet eerder kende moest hij de informatie hierover eigen maken. Daaraan werden door de heer Versteegh heel wat vrije uurtjes besteed. De heer Versteegh heeft dat ongeveer drie jaar met grote inzet gedaan.
In december 2010 is de heer Versteegh verkozen tot machtigste persoon in de Leidse Ondernemerswereld. De ranglijst is samengesteld door het tijdschrift LeideninfoBusiness, naar een idee van Quote. Het verschil is dat LeideninfoBusiness de Leidenaars niet op hun vermogen rangschikt, maar op hun betrokkenheid bij de lokale zakenwereld.
De heer Versteegh is mede oprichter van de TeekensKarstens Challenge Foundation. opgericht in 2009. De TeekensKartstens Challenge Foundation stelt zich ten doel het ondersteunen van organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit. Te denken valt aan thema’s als gezondheid, sportiviteit en sociale cohesie. Jaarlijks kiest de TK Challenge Foundation meerdere goede doelen uit waaraan een substantieel bedrag zal worden toegekend en waarmee campagne wordt gevoerd om dat bedrag bij elkaar te krijgen.
De heer Versteegh schrijft vanaf 2009 een column in het tijdschrift Rijnstreek Business een regionaal zakenmagazine. Hij heeft dit altijd met veel plezier gedaan en heeft in augustus 2019 zijn laatste column voor dit tijdschrift geschreven. In de afgelopen tien jaar zijn dat meer dan 100 columns geweest.
Vanaf 2008 tot eind 2017 was de heer Versteegh penningmeester en lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de werkgeversvereniging VNO-NCW West. In deze functies heeft hij een belangrijke rol vervuld bij de professionalisering van deze werkgeversvereniging
In de regio Rijnland heeft de heer Versteegh zich als voorzitter van VNO-NCW Rijnland de afgelopen tien jaar ingespannen voor de economische ontwikkeling van de regio. Mede dankzij zijn inzet is de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de regio gegroeid. Als boegbeeld van VNO-NCW Rijnland gaf hij leiding aan zijn regio, onderhield contacten met overheden en leidde de kringbijeenkomsten met de leden.
Hij heeft zich in het bijzonder ingespannen voor de totstandkoming van de Economische Agenda 071 en de bijbehorende samenwerking tussen gemeenten, voor overeenstemming over het bedrijfsterreinenbeleid. Jarenlang heeft hij namens het bedrijfsleven bij gemeenten en de Provincie Zuid-Holland gepleit voor aanleg van de Rijnlandroute. Vanaf 2012 was hij Ambassadeur Mobiliteit in het kader van het programma “Beter Benutten” Leiden.
Gedurende 10 jaar was de heer Versteegh de dag na Prinsjesdag organisator en discussieleider van het traditionele Miljoenenontbijt voor ondernemers en politici in de regio Rijnland.
De heer Versteegh was en is een groot pleitbezorger van regionale samenwerking tussen de ondernemersorganisaties in Rijnland. Als voorzitter van VNO-NCW Rijnland heeft hij 10 jaar deelgenomen aan het platform Bedrijfsleven Rijnland. Het is vooral aan zijn inzet te danken dat het platform Bedrijfsleven Rijnland en VNO-NCW Rijnland per 1 januari 2018 zijn samengegaan en nu de krachten hebben gebundeld. Sinds die datum is de heer Versteegh voorzitter van VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland.
Het werk is onbezoldigd en vraagt veel vrije tijd en inzet. VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland vertegenwoordigt 90% van de private werkgelegenheid in de regio en heeft daarom een belangrijke functie. De heer Versteegh is als bestuurder en voorzitter een belangrijke drijvende kracht van het platform VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland.
De heer Versteegh heeft zich in al zijn functies voor organisaties van ondernemers doen kennen als een persoon met brede visie en kennis van zaken. Zijn betrokkenheid vertaalt zich steeds in grote persoonlijke inzet, geheel belangeloos en steeds werkend aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.
[object Object]