'Geen subsidie voor Crossing Border, TodaysArt, Muzee Scheveningen en Zuiderparktheater'

Optreden van de band Dezoriental tijdens Crossing Border
Optreden van de band Dezoriental tijdens Crossing Border © ANP
DEN HAAG - Een aantal gerenommeerde culturele instellingen in Den Haag krijgt zeer waarschijnlijk vanaf 2021 geen subsidie meer van de gemeente. Het gaat daarbij onder meer om het literaire muziekfestival Crossing Border, het kunstfestival TodaysArt, Muzee in Scheveningen, Museum Bredius, het Zuiderparktheater, Cultuuranker DiamantTheater en de dansgezelschappen De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans.
Een adviescommissie die adviseert welke instellingen een meerjarige subsidie van Den Haag moeten krijgen, vindt de kwaliteit of de organisatie van die instellingen zo zwak, dat er geen geld meer naartoe moet gaan.
Opmerkelijke nieuwe initiatieven die wel in aanmerking komen voor subsidie in de periode 2021-2024 zijn: Story Academy, een multicultureel platform dat ruimte wil creëren voor jonge en talentvolle makers, het alternatieve muziekfestival Grauzone, het Haags Theaterhuis, het danscollectief OFFprojects en het kunstenaarscollectief Topaze.

Extra subsidie

Verder valt het op dat veel grote gezelschappen en instellingen, in vergelijking met de vorige periode van 2017-2000, extra subsidie hebben aangevraagd vanwege de Fair Practice Code (eerlijke beloning van medewerkers) maar dat dat verzoek niet wordt gehonoreerd door de commissie. Uitzonderingen daarop zijn het avontuurlijke muziekfestival Rewire en het muziektheatergezelschap Opera2Day. Hun opmerkelijke prestaties van de afgelopen vier jaar wordt beloond met fors meer subsidie, als het aan de commissie ligt.
In totaal dienden 103 instellingen een aanvraag in, waarvan zeventig nu al in het huidige Kunstenplan zitten en dus al geld krijgen. De commissie mocht een bedrag van bijna 56 miljoen euro over de aanvragers verdelen. Er kwam een positief advies over 57 aanvragen. Vijftig over instellingen die al in het huidige Kunstenplan zitten en zeven van nieuwe aanvragers. Maar dit betekent wel dat van twintig culturele instellingen die nu geld krijgen, de geldkraan dichtgaat.

Zorgen om Amare

Over de komst van het nieuwe cultuurpaleis Amare maakt de commissie zich ernstig zorgen. Dat biedt aan de ene kant grote kansen voor de culturele wereld. Maar tegelijkertijd constateert de commissie dat de instellingen die er onderdak krijgen, zoals het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater (NDT) en het Koninklijk Conservatorium nog lang niet voldoende samenwerken.
Nog veel meer zorgen zijn er over het feit dat door de verhuizing naar het nieuwe gebouw, de kosten van de instellingen enorm toenemen, terwijl niet duidelijk is hoe dat moet worden betaald, aldus de adviescommissie. Als dat gebeurt uit het Meerjarenbeleidsplan – zoals nu voor een deel gebeurt – heeft dat flinke gevolgen voor de rest van de culturele wereld. 'Dit gaat rechtstreeks ten koste van het cultuurbudget voor andere beleidsdoelen, zoals het versterken van kleinere instellingen en het maken van ruimte voor onafhankelijke makers en jong talent.'

Procedure Kunstenplan

De gemeente Den Haag bepaalt een keer in de vier jaar waar subsidies voor een langere periode naartoe gaan, zodat de instellingen weten waaraan ze toe zijn. Een aantal deskundigen beoordeelt daarvoor de verzoeken van de organisaties. De speciale Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 overhandigde vanmorgen het advies 'Kracht en Kwetsbaarheid – Op weg naar een verbindende kunstsector in een veranderende stad', aan wethouder Robert van Asten (D66, cultuur).
In juni neemt het Haagse college een besluit over het Kunstenplan. Hierop kunnen de culturele instellingen dan beroep en bezwaar aantekenen en aangepaste plannen indienen. Op 8 september volgt dan een raadsvoorstel, die op 1 oktober wordt besproken in de commissie Samenleving. Een week later, 8 oktober, stelt de gemeenteraad het definitieve Kunstenplan vast.