Economische adviseurs Den Haag: stad moet veel geld reserveren om uit deze crisis te komen

DEN HAAG - Het stadsbestuur moet er rekening mee houden dat er veel geld nodig is voor het herstel van de economie na de coronacrisis. Daarom moet er nu alvast een fors bedrag worden gereserveerd. Eventueel moet daarvoor een deel van het geld worden gebruikt dat Den Haag heeft ontvangen voor de aandelen Eneco.

Dat stelt de Economic Board The Hague samen met de de koepels VNO-NCW regio Den Haag, de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, MKB Den Haag en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden in een brief aan het Haags stadsbestuur. 'Het is aan ons allen om er nu zorg voor te dragen dat we hier later gezond op terug kunnen kijken en dat dit niet heeft geresulteerd in blijvend letsel', zeggen de organisaties.

Economic Board The Hague is een onafhankelijke denktank die onder meer het gemeentebestuur adviseert over de economie en probeert die te stimuleren. Volgens de voorzitter, oud-wethouder Henk Kool, werkt het op dit moment in samenwerking met tal van andere partijen aan een gedegen plan voor de economie na de crisis. 'Dat bestaat uit drie delen. We moeten dan noodverbanden gaan leggen. We moeten herstelmaatregelen treffen. En we moeten zorgen dat we er op langere termijn beter uitkomen', zegt Kool in een toelichting op de brief.

Groot litteken

Een probleem, voorziet hij, is het geld dat daarvoor nodig is. De Economic Board The Hague maakte al eerder bezwaar tegen de bezuinigingen op het budget voor economie door het huidige college van burgemeester en wethouders. Dat doet Kool nu opnieuw. 'Met de in het vooruitzicht gestelde economische bezuinigingen, waarbij structureel vijf miljoen euro per jaar wordt gekort én incidentele middelen over een periode van vier jaar zelfs worden teruggebracht tot nul, zal de diepe wond die Covid-19 slaat een heel groot litteken achterlaten. Het is aan ons allen om er nu zorg voor te dragen dat we hier later gezond op kunnen terugkijken en dat dit niet heeft geresulteerd in blijvend letsel', staat in de brief.

De denktank pleit daarom niet alleen voor het terugdraaien van die bezuinigingen, maar voor het beschikbaar stellen van méér geld. 'We vragen niet om ondoordachte beslissingen te nemen, maar om juist nu in tijden van crisis meer middelen vrij te maken voor het herstel en de groei van de Haagse economie. (…) Dit om ervoor te zorgen dat onze stad met al haar inwoners, ondernemers, bedrijven en bezoekers de stad zal blijven waar wij allen zo hard voor hebben gewerkt.'

Reserves uitgeput

Eind april maakt wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) bekend dat de crisis grote gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting. Er is veel geld nodig, terwijl de reserves bijna zijn uitgeput. 'Het piept en kraakt als het gaat om vet op de botten', verklaarde hij toen.

Revis wilde toen nog niet vooruit lopen op de vraag of het stadsbestuur bereid is om de bestaande afspraken over het verdelen van de 675 miljoen die de stad ontving voor de aandelen Eneco los te laten. Maar een aantal partijen in de raad liet al wel weten open te staan voor het openbreken van het coalitieakkoord op dit punt.

Extra impulsen

Ook Economic Board The Hague komt nu met die suggestie. 'We vragen om breder te denken dan de herverdeling, door bijvoorbeeld het aanboren van tijdelijke extra impulsen vanuit de Enecogelden. Als er in de huidige crisis niet gekeken wordt naar het beoogde economiebudget en een heroverweging daarvan kan de volgende crisis al worden uitgetekend. Daarom is het nu tijd om een signaal af te geven en achter onze stad te gaan staan.'

De adviseurs zien de crisis echter wellicht ook als een kans. 'Dit is juist hét moment om voor een reset te gaan en een goed fundament te leggen voor de toekomst van de Haagse economie. Zorg ervoor dat er genoeg werkgelegenheid blijft bestaan, waardoor er minder druk op het sociale uitkeringsstelsel komt te staan. Dat de boemerang straks niet harder terug komt en we gezamenlijk deze klap te boven komen.'

Deel dit artikel: