Iedereen met corona-klachten in Haaglanden kan per 1 juni worden getest

Bij de test gaat een wattenstaafje diep de neus in
Bij de test gaat een wattenstaafje diep de neus in © Omroep West
DEN HAAG - Iedereen in de regio Haaglanden die corona-klachten heeft, kan zich per 1 juni laten testen, schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag in een brief aan de gemeenteraad over de laatste stand van zaken over de coronacrisis. De uitslag van de test is binnen 24 uur bekend. Op dit moment kunnen mensen die in het onderwijs en kinderopvang werken én gastouders zich ook al laten testen. Mantelzorgers kunnen dat vanaf 18 mei laten doen.
'De hoeveelheid uitgevoerde testen in de veiligheidsregio Haaglanden is één van de grootste in heel Nederland en zal de komende weken nog flink uitgebreid worden naar uiteindelijk 2.000 per dag. Voor deze groei worden de komende weken nieuwe testlocaties ingericht en wordt menskracht aangetrokken', schrijft Remkes.
Eerder deze week verklaarde minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid) al dat het streven is om iedereen die klachten heeft in juni te kunnen testen. Voor mensen die in Haaglanden wonen kan dat dus direct al aan het begin van volgende maand.
De gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer vormen samen de veiligheidsregio Haaglanden.

Versoepeling

Door de versoepeling van de maatregelen kunnen kinderopvang en basisonderwijs volgende week weer open. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de besturen van de scholen en opvang. De meeste scholen in Den Haag beginnen weer op 12 of 13 mei. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijstijd en de buitenschoolse opvang voor de tijden daarvoor en daarna.
De afspraak is dat de scholen zelf beslissen hoe ze hun tijd inrichten, maar het dringende advies is om hele dagen les te geven aan halve groepen. Dit, aldus de gemeente, om het aantal 'verplaatsingen' te beperken. Ook zou dit schema beter aansluiten bij de opvang. Scholen voor speciaal basisonderwijs mogen wel alle leerlingen tegelijk lesgeven omdat het aantal leerlingen per groep beperkt is.

Meer verkeer

Het openen van de scholen leidt wel weer tot meer verkeer, is de verwachting. Daarom moeten maatregelen worden getroffen, vindt de gemeente. Maar liefst 64 gebieden rond scholen worden veiliger gemaakt. Het gaat daarbij vooral om plekken in het Centrum, Escamp en Scheveningen.
Zo worden parkeerplaatsen bij een aantal scholen omgevormd tot parkeerplekken voor fietsen. Verder worden wegen ingericht als eenrichtingsverkeer of omgevormd tot ‘schoolstraat’. Dat betekent in de praktijk dat die tijdens haal- en brengtijden van kinderen dichtgaan voor gemotoriseerd verkeer.

Licht vaker op groen

Op veertuig kruispunten gaat het licht vaker en extra op groen voor fietsers en voetgangers, zodat die sneller kunnen oversteken en beter afstand van elkaar kunnen houden. Het gaat daarbij onder meer om het Erasmusplein, Vaillantlaan/Hoefkade, Loosduinseweg/Regentesselaan en Spui/Amsterdamse Veerkade.
Aan het begin van de crisis waren er grote zorgen over leerlingen van scholen waarmee geen contact was geweest. Aanvankelijk waren er zelfs 400 leerlingen 'kwijt'. De scholen konden toen geen contact krijgen met de ouders omdat die de telefoon niet opnamen. En wellicht ook omdat sommige kinderen mogelijk met de ouders mee terug waren naar het land van herkomst, zoals Polen of Bulgarije. Op dit moment zijn er nog steeds 53 leerlingen zoek. Daarbij klinkt ook een waarschuwing: de basisscholen gaan na 11 mei weer op de gewone wijze het verzuim bijhouden.

Waarschuwingen

Remkes meldt ook dat tussen 17 april en 1 mei achttien waarschuwingen zijn gegeven aan ondernemers omdat die zich niet aan de regels hielden. In zes gevallen werd een boete opgelegd. Een aantal jongeren in Escamp kreeg een brief van de burgemeester, met een waarschuwing omdat ze overlast veroorzaakten.
Inmiddels hebben al 13.500 kleine zelfstandigen, zoals ZZP’ers, zich bij de gemeente gemeld omdat ze gebruik willen maken van de speciale regeling die voor hen in het leven is geroepen. Volgens de gemeente gaat de afhandeling daarvan nu sneller. Er zouden al 7000 voorschotten zijn vertrekt, binnenkort volgt een tweede groep uitbetalingen.

Troep

De laatste tijd verschijnen ook steeds meer berichten over troep op straat. Remkes stelt dat nu het uiterste wordt gedaan om de rotzooi aan te pakken. 'De capaciteit voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en het opruimen van zwerfafval is maximaal opgeschaald teneinde het hoofd te bieden aan de nog steeds grote volumes aangeboden huisvuil, grofvuil, tuinafval en bouw- en sloopafval.'
Het stadsbestuur zegt zich er bewust van te zijn dat er veel van de inwoners en ondernemers in de stad wordt gevraagd. 'We zien dat de impact van de maatregelen groot is. Bijvoorbeeld voor Haagse economie en hierdoor ook in sociaal opzicht voor vele inwoners. Een tweede coronagolf zal deze gevolgen echter nog groter maken. Het devies is en blijft dientengevolge: houd vol. Samen kunnen we het aan.'