Haagse gemeenteraad wil per direct een stop op verkamering in heel de stad

Op kamers gaan
Op kamers gaan © ANP
DEN HAAG - Het verkameren van woningen in Den Haag moet per direct worden verboden. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad steunt een voorstel ChristenUnie/SGP, de Haagse VVD, Hart voor Den Haag en GroenLinks daarvoor. 'Het bijna ongelimiteerd opknippen van woningen in kleine hokjes in de vaak al druk bevolkte wijken moet maar eens afgelopen zijn', vinden de partijen.
De politiek maakt zich al langer zorgen over het opsplitsen van woningen in zelfstandige eenheden en het verkameren van huizen. Veel partijen hebben er de afgelopen tijd op gewezen dat hierdoor de leefbaarheid – vooral in de wat oudere wijken – onder druk komt te staan. Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) maakte mede daarom eind maart bekend dat verkamering in tien wijken wordt verboden.
Maar dat gaat de gemeenteraad lang niet ver genoeg. De partijen zijn teleurgesteld in Balster en komen nu met een eigen voorstel: het liefst per direct, maar uiterlijk binnen twee weken, een stop op verkamering in de hele stad. Een van de redenen om de maatregel uit te breiden is dat de partijen bang zijn voor een waterbedeffect. Ze denken dat nu het opknippen van woningen in onzelfstandige eenheden in sommige wijken wordt verboden, het in andere gaat toenemen.

Leefbaarheid

'De bewoners van de Leyenburg zijn weliswaar geholpen en dat is fijn, maar de bewoners van wijken als Bezuidenhout, de Rivierenbuurt en het Zeeheldenkwartier hebben het nakijken, terwijl ook daar de leefbaarheid wordt aangetast door de huidige bijna ongeremde verkamering', aldus de raadsleden Mariëlle Vavier (GroenLinks), Jan Pronk (VVD), William de Blok (Hart voor den Haag) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP).
Afgelopen november dienden GroenLinks, Hart voor Den Haag en ChristenUnie/SGP al een initiatiefvoorstel in, waarin de partijen een flinke aantal praktische voorstellen deden om de problemen als gevolg van verkamering te beperken. Wethouder Balster moet nog altijd op dit plan reageren. Eén van de voorstellen daarin was een verbod op het verkameren van goedkopere, want schaarse woningen. Vavier: 'De wethouder heeft deze maatregel uitgekozen voor een tijdelijk verbod. Maar deze was bedoeld als structurele maatregel als onderdeel van een heel pakket. Dat is natuurlijk een goed begin, maar echt nog niet voldoende.'

Drukbevolkte wijken

William de Blok (Hart voor Den Haag) erkent dat er 'natuurlijk' kamers moeten bijkomen in de stad. 'Maar voeg die toe bij nieuwbouwprojecten. Niet in de vaak oudere en nu al drukbevolkte wijken, waar we betaalbare woningen willen behouden voor Haagse gezinnen én de leefbaarheid willen beschermen', vindt hij.
Grinwis ziet wel dat met de maatregelen die Balster al aankondigde de delen van de stad met de meest ernstige problemen, zoals Leyenburg, worden aangepakt. 'In deze mooie wijk waren de problemen veruit het grootst. Terecht kwamen de bewoners in het geweer tegen het almaar meer opknippen van prima gezinswoningen in talloze kamers met geluidsoverlast, parkeeroverlast en minder sociale samenhang tot gevolg. Doordat de gemeente heel makkelijk vergunningen voor het opknippen van woningen in kamers afgeeft, zonder eisen op bijvoorbeeld het gebied van geluidsisolatie, staat de leefbaarheid in veel wijken onnodig onder druk. En echt niet alleen in de goedkoopste wijken van de stad. Beleggers en huisjesmelkers slaan net zo goed hun slag in de Rivierenbuurt en Bezuidenhout.'

Veel bombarie

Ook VVD'er Jan Pronk spreekt van 'een te beperkte maatregel' van de wethouder die volgens hem ook nog eens 'met veel bombarie' werd gepresenteerd. Het raadslid: 'Het probleem is té groot en kan hiermee niet worden gestopt', stelt hij. 'Gelukkig lijkt er een brede meerderheid in de raad die een totaalverbod wil en die dit stadsbrede probleem ook stadsbreed wil oplossen. Wethouder Balster moet aan de bak voor een leefbare stad.'
De partijen dienen hun voorstel vanavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, in. Dan moet ook blijken of de wethouder iets voor het plan voelt. Als het inderdaad wordt aangenomen, heeft dat geen gevolgen voor mensen die al in een kamer wonen. 'Het gaat om nieuwe vergunningen', aldus Grinwis.