Benoeming nieuwe directeur Haags literatuurfestival roept vragen op: ook lid van adviescommissie

DEN HAAG - Writers Unlimited heeft Ellen Walraven benoemd als nieuwe artistiek directeur van het Haagse literatuurfestival. De benoeming roept vragen op over de onafhankelijkheid van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, waarvan zij ook deel uitmaakt. Een van de meest in het oog springende adviezen was de afwijzing van de aanvraag van een ander literatuurfestival: Crossing Border.

Tegenover de afwijzing van Crossing Border staat de honorering van de aanvraag van Writers Unlimited. De aanvraag werd twee weken geleden toegekend met een bedrag van 250.000 euro per jaar. Ruim 35.000 minder dan aangevraagd, maar wel bijna 25.000 meer dan in de periode van 2017-2020 werd toegekend.

Opmerkelijk aan het advies is de forse kritiek op beide organisaties. Vier jaar geleden drong de adviescommissie ook al uitdrukkelijk aan op samenwerking en afstemming tussen de twee grote literaire festivals in Den Haag. Maar omdat daar geen sprake van zou zijn ziet de commissie zich 'gezien de beperkte financiële kaders van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, en de zeer scherpe afwegingen die zij ten aanzien van andere aanvragen heeft moeten maken, genoodzaakt om te kiezen voor het blijvend ondersteunen van een van beide literaire festivals.'

Belangenverstrengeling

Daarbij is dus de keuze gevallen op Writers Unlimited, ten koste van het nationaal en internationaal hoog aangescheven Crossing Border. Met de aanstelling van een lid van de Adviescommissie als nieuwe directeur van Writers Unlimited lijkt er sprake van belangenverstrengeling en heeft Ellen Walraven op z’n minst de schijn tegen. De Adviescommissie geeft namelijk advies over het verlenen van subsidies aan kunst en cultuur gerelateerde organisaties.

In een reactie in het NRC bestrijdt voorzitter Johannes Leertouwer van de adviescommissie dat er sprake is van belangenverstrengeling. Walraven zou in februari de adviescommissie op de hoogte hebben gesteld van haar sollicitatie en zou om die reden niet betrokken zijn geweest bij het advies over de literaire organisaties: 'Ik snap dat het voor de buitenwereld raar overkomt, maar het advies is op een volstrekt integere wijze tot stand gekomen.'

Ruime ervaring

Waarom de adviescommissie in het meerjarenplan niet is ingegaan op de sollicitatie van Walraven kan Leertouwer niet beantwoorden: 'Navraag leert mij dat het reglement voorschrijft dat commissieleden die worden benaderd over de inhoud van het advies of een besluit, dienen te verwijzen naar de gemeente.'

Walraven volgt Ton van de Langkruis op, die per 1 april 2020 na 25 jaar is vertrokken. De 53-jarige directeur heeft ruime ervaring in de cultuur. Zij was onder andere algemeen en artistiek directeur van de Rotterdamse Schouwburg en artistiek directeur Theater Rotterdam, dramaturg/programmamaker bij Toneelgroep Amsterdam, algemeen en artistiek directeur van De Balie in Amsterdam, lid en medeoprichter van toneelgezelschap 't Barre Land.