Scholen zijn blij, maar er staat ze wel een 'monsterklus' te wachten

Leerlingen van basisschool De Horizon
Leerlingen van basisschool De Horizon © Omroep West
REGIO - De aangekondigde openstelling van de middelbare scholen op 2 juni zorgt voor blijdschap bij de scholen, maar ze staan daardoor ook voor een uitdaging. Voor basisscholen vallen een hoop uitdagingen weg. De basisscholen mogen op 8 juni namelijk weer volledig open en dus overheerst de blijdschap.
Omdat de scholen moeten voldoen aan de anderhalve meter-richtlijn, kunnen niet alle leerlingen tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad, die de belangen van de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, zal de aanpassing in het onderwijs veel vragen van de betrokkenen.
Het besluit komt niet geheel onverwachts, dus veel scholen waren al bezig om zich voor te bereiden. 'Voor ons is er eigenlijk weinig nieuws gezegd’, vertelt Henriëtte Boevé, rector van het Haags Montessori Lyceum. Zodoende zijn de voorbereidingen op het weer fysiek naar school gaan al in volle gang. 'Die voorbereidingen zijn ook voor een deel fysiek. We oefenen met docenten de looproutes en het éénrichtingsverkeer', lacht Boevé. Ook wordt de fietsenstalling anders ingericht. 'Dat oefenen is een interessant proces, want je merkt dan wat een gewoontedieren mensen zijn.'

Monsterklus voor roostermaker

De anderhalve meter-regel in acht houden, zorgt ervoor dat niet alle leerlingen naar de middelbare scholen kunnen komen. 'Onze roostermaker is met een monsterklus bezig', zegt Boevé. 'We proberen elke klas anderhalve dag les te geven', legt ze uit. 'Iedere klas krijgt drie lokalen waardoor ze dus anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. In het ene lokaal zit de docent, bij de andere twee klassen staan er onderwijsassistenten voor de klas of eindexamenleerlingen.' Ook wordt er gekeken of er camera's in de klas waar de docent staat, kunnen worden opgehangen. De andere twee klassen kunnen dan op die manier meekijken met een les. 'Zo kunnen we het online-effect een plek in de school geven.'
De praktijk zal uitwijzen hoe werkbaar de situatie op het Haags Montessori Lyceum wordt. 'Daarbij proberen we een open vizier te houden. We gaan proberen niet alles in beton te gieten en blijven de komende tijd goed aan de leerlingen vragen: wat werkt wel en wat niet?'

'Interactie is kern van onderwijs'

Ondanks alle hobbels die genomen moeten worden, is de rector toch vooral blij dat de scholen weer fysiek les mogen geven. 'Een lege school is geen school. Dat is helder. We begrijpen natuurlijk heel goed dat het nodig was, maar de kinderen zijn nu een soort plantjes die te weinig licht hebben gekregen aangezien de sociale processen zijn weggevallen. Dat is een rol die de school ook heeft.'
Voor de VO-raad geldt hetzelfde. Er zijn grote uitdagingen, maar ook blije gezichten. 'Het is een uitdaging om de school en het onderwijs zo in te richten dat anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Het is een uitdaging om naast onderwijs op school ook onderwijs op afstand te verzorgen. En het is een uitdaging voor leerlingen en ouders om zich aan te passen aan deze bijzondere situatie. Maar blijdschap overheerst. De interactie tussen leerling en leraar is immers de kern van het onderwijs.'

Basisscholen blij: 'Extra taken vallen weg'

Bij basisscholen vallen nu juist een hoop van de uitdagingen weg. 'Dit is goed nieuws', zegt Eke Wolters, woordvoerder van De Haagse Scholen, een scholenkoepel met 52 basisscholen in Den Haag. 'We kunnen ons nu weer concentreren op het onderwijs op school en we hoeven ons niet meer druk te maken om de andere taken, zoals het organiseren van noodopvang en onderwijs op afstand.'
Alle basisschoolleerlingen mogen weer fulltime naar school, in volledige klassen. 'We merken dat de kinderen het heel fijn vinden om weer naar school te gaan. Dat persoonlijk contact is heel belangrijk, het is een deel van het onderwijs', zegt Wolters. 'Toen de leerlingen thuis zaten, ging er veel tijd in zitten om iedereen te bereiken. Het is fijn om het schooljaar toch op deze manier af te sluiten.'

Ouders bij basisscholen

Een uitdaging die wel blijft bestaan voor de basisscholen, is het feit dat ouders de kinderen naar school brengen. Die ouders moeten allemaal op afstand blijven van elkaar. 'Hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog uitwerken', zegt Wolters. 'De PO-raad stelt ook nog een protocol op waarin meer richtlijnen voor het onderwijs staan. Dat helpt ons met keuzes maken.' De woordvoerder van de scholenkoepel heeft er alle vertrouwen in dat ook dat wel goed zal komen. 'We hebben de afgelopen week gezien dat ouders en kinderen zich goed aan de regels kunnen houden.'
Ook Vivian de Heer, directeur van Daltonschool Het Prisma in Rijswijk, denkt dat het lastiger zal worden nu alle ouders de kinderen weer tegelijk komen halen en brengen. 'Dat brengt risico’s met zich mee.' Toch is het voor de kinderen goed nieuws. 'Het overgrote deel is blij dat ze weer de structuur en regelmaat hebben die ze een tijd niet hadden', zegt De Heer.

Definitieve beslissing basisscholen volgt nog

Volgens de PO-raad, die de besturen in het primair onderwijs vertegenwoordigt, gaven veel leden sinds de heropening van vorige week aan graag weer volledig aan de slag te willen. 'Natuurlijk zijn er nog zorgen en onzekerheden, maar hier komen we met elkaar uit', zegt voorzitter Rinda den Besten. De situatie rond het coronavirus op basisscholen wordt volgens Den Besten uitgebreid gemonitord. Mede op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het primair onderwijs haar deuren volledig opent. Daarvoor heeft de voorzitter begrip en het geeft de scholen de tijd om zich samen met medewerkers, ouders en opvang voor te bereiden.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat bij haar leden de reactie peilen op het kabinetsbesluit rond het primair onderwijs. 'Het kabinet moet goed monitoren wat de gevolgen zijn van de gedeeltelijke openstelling', zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. 'Het is voor iedereen spannend om te zien wat dit betekent voor de verspreiding van het virus. Met onze enquête willen we kijken hoe het overal verloopt en wat onze leden ervan vinden om de school helemaal te openen.'