'Onderhoud zwakke hefbrug Boskoop had beter gekund en gemoeten'

BOSKOOP - Het provinciebestuur van Zuid-Holland erkent dat het onderhoud van de hefbrug in Boskoop 'beter had gekund en beter had gemoeten'. Dat schrijft het provinciebestuur aan Provinciale Staten in reactie op een onafhankelijk onderzoek naar het beheer en onderhoud van de hefbrug. Het onderzoek is een feitenrelaas dat is opgesteld door ambtenaren van de eigen Eenheid Audit en Advies van de provincie. 'Dat zoiets zolang blijft liggen, is onvoorstelbaar', reageert Floor Vermeulen, de verantwoordelijke gedeputeerde.

Aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge sluiting van de hefbrug op 10 oktober 2019. Het Ingenieursbureau Rotterdam beoordeelde toen de brug als onveilig omdat er in de jaren '90 een aantal noodzakelijke versterkingen niet zijn aangebracht. Omroep West concludeerde vorige maand op basis van eigen onderzoek dat de provincie er al in 2012 op is gewezen dat de identieke hefbruggen van zowel Boskoop als Waddinxveen onveilig waren. Waddinxveen is toen versterkt, Boskoop niet. Dat kwam aan het licht door onderzoek naar roestvorming van de stalen hefbrug, nadat er in Boskoop brokken roest naar beneden waren gekomen.

Bouwtekening van de identieke hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen | Foto: Historisch Genootschap Waddinxveen

'Ik wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren', zegt Vermeulen, die op 10 oktober meteen actie ondernam toen hij na het onderzoek van Rotterdam te horen kreeg dat de situatie onveilig was. 'Ik had wel begrepen dat er wat problemen waren met roest, en ik wist ook dat er een second opinion zou komen. Maar ik ging ervan uit dat we nog tijd hadden. Maar dan hoor je dat de brug onveilig is en meteen dicht moet. Ik heb dat toen ook direct gedaan.'

'Verkeerde afweging'

Op de vraag 'wie er in 2012 heeft zitten slapen door de Boskoopse brug niet te versterken' zegt Vermeulen. 'Er is gewoon een verkeerde afweging gemaakt. Er waren allerlei omstandigheden waardoor je misschien zou kunnen zeggen: het is begrijpelijk, maar het is een hele grote fout geweest. We zijn er in 2012 op gewezen, en toen had er zeker actie genomen moeten worden. Mensen gaan ervan uit dat je als overheid veiligheid garandeert. We moeten hier lessen uit trekken en kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.'

Het ontwerp van de hefbruggen dateert van 1934. Voor beide bruggen is dezelfde bouwtekening gebruikt. Toen de brug in Boskoop in 1990 werd verbreed met voetpaden is de constructie niet versterkt, hoewel het beweegbare hefdeel een kwart zwaarder uitviel. Toen in 2012 dezelfde verbreding in Waddinxveen werd overwogen bleek de constructie te zwak. Daarbij is meerdere keren gesteld dat dat voor beide bruggen gold. Ook was de afspraak met de provincie dat versterkingen in de kop van de heftorens bij beide bruggen moest gebeuren.

Verbeterpunten

De Eenheid Audit en Advies (EAA) deed onderzoek naar de gang van zaken. De EEA is binnen de provincie Zuid-Holland belast met de auditfunctie, het controleren van de organisatie. De EEA draagt, volgens de eigen website, 'als onpartijdige en zo onafhankelijk mogelijke eenheid bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de provincie.' De Auditcommissie is een belangrijke opdrachtgever met als voorzitter de Commissaris van de Koning.

De EEA komt met een aantal verbeterpunten voor onder meer de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie, die het beheer en onderhoud van de provinciale bruggen uitvoert. Een daarvan is dat de bruggen voortaan als geheel moeten worden geïnspecteerd in plaats van onderdelen afzonderlijk. Ook moet de informatievoorziening en archivering verbeterd worden. De provincie herkent deze verbeterpunten en is ermee aan de slag.

Leren

Vermeulen: '2012 is lang geleden, en het punt is dat er veel mensen van toen op een andere plek zitten. Er komt geen aanpak waarbij ik zeg: alle mensen van de Dienst Beheer Infrastructuur moeten aan de kant en we gaan er allemaal nieuwe mensen neerzetten. Wel gaan we mensen ernaast zetten, zodat we kunnen leren.'

LEES OOK: Reconstructie: Hoe de provincie 30 jaar lang gebreken aan de hefbrug in Boskoop niet aanpakt

Meer over dit onderwerp:
BOSKOOP HEFBRUG PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Deel dit artikel: