Ondanks versoepeling coronamaatregelen neemt gevoel van angst en stress onder Haagse bevolking toe

Rustige winkelstraat in Den Haag
Rustige winkelstraat in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Wat is de impact van het coronavirus op de samenleving? Nadat dat eerder al in Rotterdam was onderzocht, is dat nu ook gedaan in Den Haag. Ook al worden de maatregelen versoepeld en neemt het aantal ziekenhuisopnamen af, in Den Haag nemen de gevoelens van stress en angst onder de inwoners juist toe. Dat blijkt uit een onderzoek van de Haagse Hogeschool.
De meeste angst en stress ondervinden jongeren (van 18 tot 34 jaar) en mensen met een minimum inkomen. 'Het is een combinatie van stress als gevolg van een economisch kwetsbare positie - tijdelijke contracten en veel baanonzekerheid - maar ook sociaal, opeens vallen bijvoorbeeld evenementen weg. De helft van de jongeren geeft aan dat ze niets hebben om naar uit te kijken. Bij de groep met een laag inkomen speelt de economisch component een grotere rol', legt onderzoekster dr. Katja Rusinovic uit op Radio 1.
'Of de jongerengroep een vergeten groep is? Ik denk wel dat het een vergeten groep is. Zeker als je naar de uitkomsten van dit rapport kijkt. Deze groep scoort zowel op de baan- en inkomensonzekerheid als angst en stress hoog. Daarmee is het wel van belang dat we oog hebben voor deze groep.'
Het rapport 'Berichten uit een stille stad' is een studie uitgevoerd door dr. Katja Rusinovic en dr. Henno Theisens van De Haagse Hogeschool, in samenwerking met Prof. dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. André Krouwel van de Vrije Universiteit en de gemeente Den Haag.
Positieve gevolgen
In het onderzoek werd ook gevraagd naar eventuele positieve gevolgen van het coronavirus. Een derde van de ondervraagden kon geen positief punt benoemen, de overigen wel. 'Er is meer tijd voor het gezin, maar ook de rust en ontspanning werden genoemd', schetst Rusinovic de uitkomst.
'Verder is er een toename van vertrouwen in buurtgenoten en instanties, bijvoorbeeld het RIVM. Ook de bereidwilligheid om anderen te helpen is toegenomen. Bijvoorbeeld bij groepen die aan hebben gegeven het voor de coronacrisis niet te doen en nu wel mensen helpen. Dat zijn positieve aspecten.'
Oplossing
Volgens Rusinovic geeft het rapport goed weer hoe deze groepen geholpen kunnen worden. 'Het gaat om bewustwording, corona treft niet iedere groep hetzelfde. Er is een grote mate van baan- en inkomensonzekerheid. Het rapport heeft allerlei aanknopingspunten voor lokaal beleid. Als straks blijkt dat grote groepen hun baan kwijt zijn. Hoe zorg je dan dat zij weer kunnen re-integreren op de arbeidsmarkt. Maar ook de sociale aspecten, hoe zorg je dat die initiatieven een duurzaam karakter krijgt en er straks na de coronatijd ook nog zijn.'