Scharminkels of niet, bomen langs de Haagse Mient worden gekapt

© Archief
DEN HAAG - Vormen de bomen langs de Mient in Den Haag een groene tunnel of zijn het scharminkels die uit hun lijden verlost moeten worden? De meningen over de staat van de bomen verschillen sterk in de Haagse gemeenteraad. Hoe dan ook, de kogel is door de kerk. De herinrichting van de Mient gaat door en dat betekent dat er 156 bomen gekapt gaan worden. Dat heeft de gemeenteraad besloten.
De Mient krijgt een opknapbeurt en dat is hard nodig. Daarover is de gemeenteraad het eens. Met de herinrichting van de Mient wordt direct een oude belofte ingelost: het oplossen van het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt. Aanvankelijk was het plan om langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort extra parkeerplekken aan te leggen, maar daar kwam een storm van kritiek op omdat hiervoor bijna tweehonderd bomen moesten wijken. Vervolgens zijn samen met de Denktank Parkeerproblemen Vruchtenbuurt elders in de wijk mogelijkheden gevonden, waaronder langs De Mient.
Bij de Mient komen zeventig extra parkeerplekken. Maar hiervoor moeten dus 156 bomen verdwijnen. Volgens het college kunnen deze bomen niet behouden blijven omdat de meeste in slechte staat verkeren. Ook staan sommige bomen boven het riool. Dat riool moet vervangen worden dus die bomen moeten sowieso weg, zegt de gemeente.

Noodzaak onduidelijk

Oppositiepartij de Haagse Stadspartij (HSP) vindt de kap van de bomen onbegrijpelijk. 'We zouden bomen alleen kappen als het aantoonbaar niet anders kan', zei HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller. 'Maar de noodzaak voor de extra parkeerplekken wordt niet onderbouwd.'
Dat vindt ook collegepartij GroenLinks. 'Een deel van de bomen moet wijken voor parkeerplaatsen waarvan de noodzaak onduidelijk is', zei Maarten De Vuyst van GroenLinks. 'Aan de kant van de begraafplaats zijn parkeerplaatsen die nooit worden gebruikt.'

Ereschuld

D66-raadslid Marieke van Doorn wees erop dat er al in 2017 afspraken zijn gemaakt met de bewoners van de Vruchtenbuurt om de parkeerdruk in de wijk te verlichten. 'Zij bestempelen de afspraken als een ereschuld en dat neem ik graag over', zei Van Doorn. 'Bovendien wordt de Mient mooier.'
Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP vindt dat de werkzaamheden snel moeten beginnen. Hij vroeg zich af of Wijsmuller geen 'irrationele liefde' heeft voor de bomen langs de Mient. 'Het zijn scharminkels', zei Grinwis. 'Haal ze uit hun lijden. Die sprietjes zijn veertig jaar geleden geplant. Als ze er dan nog zo uitzien, dan is er iets niet pluis.' Wijsmuller noemde de Mient juist een groene tunnel. 'En iedere boom is er een.'

Beter onderzoek

De Vuyst van GroenLinks vindt dat het college beter onderzoek moet doen naar de noodzaak van de extra parkeerplekken. Het college wil van de gehele Vruchtenbuurt één betaald parkeergebied maken als de extra parkeerplaatsen zijn toegevoegd. Nu zijn er nog verschillende parkeerregelingen. Door de samenvoeging van de parkeerregelingen zouden er meer parkeerplekken nodig zijn.
De Vuyst betwijfelt dat en wil dat het college wacht met het kappen van de bomen, tot de parkeerregelingen zijn samengevoegd. 'Laat het college eerst bewijzen dat er een parkeertekort ontstaat door de samenvoeging', zei De Vuyst. 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.'

Vertraging

Maar wethouder Robert van Asten (D66) vindt het niet nodig. 'De plekken bij de parkeerplaats zijn niet aantrekkelijk', zei hij. 'Ze zijn smal en ze zien er niet goed uit. Een onderzoek zal daar geen verandering in brengen. De plaatsen zullen onaantrekkelijk blijven. Bovendien zal een onderzoek zorgen voor een vertraging van een of twee jaar.'
Een meerderheid van de gemeenteraad sloot zich daarbij aan. Collegepartij GroenLinks stemde tegen het voorstel. Begin 2021 beginnen de werkzaamheden.