Straks alleen nog via de hal naar perrons van station Hollands Spoor

DEN HAAG - De perrons van station Den Haag Hollands Spoor zijn in de toekomst alleen nog bereikbaar vanuit de centrale hal. De trappen die naar de fietserstunnel leiden, worden tóch afgesloten. De gemeente, NS en ProRail komen niet op dat besluit terug. Ondanks dat veel partijen in de Haagse gemeenteraad, fietsers en bewoners het graag anders zien. 'Het project is al bijna klaar. We moeten het hierbij laten', aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) donderdagmorgen tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad.

Al enige tijd wordt gewerkt aan de vernieuwing van Hollands Spoor. De bestaande reizigerstunnel in het station zelf wordt doorgetrokken naar de Laakzijde. Daar komt ook een entree tot het station, met daar omheen winkels. Als die nieuwe ingang in gebruik wordt genomen - waarschijnlijk vlak na de zomer - worden de toegangen naar de perrons vanuit de fietserstunnel afgesloten.

Bewoners van beide zijden van het station, fietsers en een groot deel van de Haagse gemeenteraad voelen daar niets voor. Zij wijzen erop dat de perrons daardoor minder goed bereikbaar worden. Een online petitie tegen de plannen kon in korte tijd rekenen op bijna 2000 digitale handtekeningen. 'Die tunnel is voor een groot aantal reizigers de snelste en meest comfortabele route naar de trein', aldus Frank Poppe van de Fietsersbond.

Buitenom

Hij wijst erop dat bewoners van de Schilderswijk, veel trampassagiers, bezoekers van de Megastores én studenten en leerlingen van de opleidingen aan de Laakzijde van het spoor gebruik maken van de toegangen via de fietserstunnel. Poppe: 'Al die mensen moeten straks alsnog buitenom naar de perrons. Dat scheelt misschien maar één of twee minuten, maar het gaat ook om comfort en imago. En met geen van die groepen is tevoren gesproken over dit voornemen.'

De bewoners van de Laakzijde van het station voelen zich door de gang van zaken gepasseerd, vertelt Maarten van Muijen van de bewonersorganisatie. Hij herinnert eraan dat Den Haag ambitieuze plannen heeft voor het gebied rond de grote stations. Er moeten duizenden woningen en veel kantoorruimte bijkomen. Hij ziet de aanpassingen bij het station als een soort test voor hoe serieus de gemeente de inspraak van bewoners neemt. 'Maar er wordt nu niet geluisterd.'

Moeilijk te financieren

Goede bronnen rond het project melden dat gemeente, NS en ProRail destijds afspraken hebben gemaakt over de toegangen. Het project was zeer moeilijk te financieren. Daarom moeten reizigers langs de winkels en horeca worden geleid. Die berichten bereikten ook de Fietsersbond. Poppe: 'Zo moeten dus de investeringen worden terugverdiend. Dat ten koste van de reiziger: de NS als vastgoedontwikkelaar, in plaats van vervoerder.'

ProRail en NS wijzen in een gezamenlijke reactie op de voordelen van het project: 'Met het doortrekken van de reizigerstunnel naar de Laakhavenzijde zorgen we dat het station ook van de andere kant veel beter bereikbaar is voor reizigers, dat er een nieuwe, extra doorgang komt van en naar het centrum én dat er meer levendigheid op het station ontstaat, met winkels en horeca.'

Begrip

Een woordvoerder namens beide bedrijven zegt ook begrip te hebben voor het feit dat niet iedereen blij is met het afsluiten van de opgangen. 'Maar zonder deze afspraak tussen gemeente, ProRail en NS was de nieuwbouw er niet gekomen, omdat het project dan te duur was geworden. Toegang tot de perrons vanuit de fietstunnel zou de doorlopende kosten voor onderhoud, toezicht en dagelijks gebruik aanzienlijk hoger maken, doordat de perrons dan van vier kanten kunnen worden bereikt. Daarvoor zijn mensen, poortjes en camera's nodig. Ook zijn goed florerende winkels voor iedereen van belang om de toegang tot de stations leefbaar en prettig te houden', aldus de zegsman. Die daaraan wel toevoegt de ontwikkelingen in de toekomst in de gaten te houden.

De perrons van Hollands Spoor zijn straks alleen nog bereikbaar via de hal | Foto: ANP

Veel partijen in de raad vinden het afsluiten van de trappen naar de fietstunnel geen goed plan. 'Onverstandig', aldus raadslid Janneke Holman van de PvdA. 'De taferelen op Amsterdam Centraal zijn voor ons een doemscenario', zegt Marieke van Doorn van D66. 'Veel te veel reizigers die staan te dringen bij een klein trapje.'

Coronacrisis

De gemeenteraad wil daarom van wethouder Revis nog inzage in de reizigersstromen. Ook vinden veel partijen dat hij in gesprek moet met de NS over de gevolgen van de coronacrisis. Het CDA wil bijvoorbeeld weten of het niet verstandig is om meerdere toegangen tot perrons te hebben, nu mensen meer afstand moeten bewaren. De wethouder beloofde om daarover in overleg te gaan met NS en ProRail.

Verder biedt Revis weinig hoop op aanpassen van de plannen. Hij zegt dat de gemeenteraad al jaren geleden heeft ingestemd met het doortrekken van de tunnel in het station en de vernieuwing van het gebied aan de achterzijde. 'Het project is nu in een afrondende fase. Dat wordt uitgevoerd binnen de kaders die de raad heeft gesteld.'

Blijvend punt van aandacht

Een woordvoerder van de NS laat nog wel weten dat de toegangen van de fietserstunnel 'een blijvend punt van aandacht zijn'. Mocht het vanwege de veiligheid - bijvoorbeeld in de anderhalve meter samenleving - en vanwege een enorme toename van de reizigersaantallen noodzakelijk zijn, dan kunnen de trappen weer in gebruik worden genomen.

Deel dit artikel: