Den Haag bouwt 25.000 woningen naast de grens; Leidschendam-Voorburg voelt zich gepasseerd

Impressie station Den Haag Laan van NOI in de toekomst. | Afbeelding gemeente Den Haag
Impressie station Den Haag Laan van NOI in de toekomst. | Afbeelding gemeente Den Haag
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De gemeente Leidschendam-Voorburg voelt zich gepasseerd omdat Den Haag bij het maken van plannen voor de bouw van tienduizenden woningen, te weinig rekening houdt met de buren.
Dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg aan de collega's in Den Haag heeft gestuurd. Wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) van die gemeente roept Den Haag onder meer op de bewoners van Leidschendam-Voorburg beter te informeren en mee te laten denken over de plannen. 'Wij willen voorkomen dat inwoners van Leidschendam-Voorburg pas achteraf betrokken worden bij de ontwikkelingen, ook al liggen ze aan de andere kant van de gemeentegrens.'
Den Haag heeft ambitieuze plannen voor het gebied tussen de drie grote stations. Dat wordt in de gemeentelijke nota's het Central Innovation District (CID) genoemd. Hier wil de stad in de toekomst de bouw concentreren. De bedoeling is dat hier 25.000 woningen bijkomen voor 50.000 nieuwe inwoners. Ook ziet de gemeente hier plek voor nog eens 500.000 vierkante meter aan kantoorruimte.

Groeien

Al die woningen en kantoren komen dus vlakbij Leidschendam-Voorburg. Die gemeente begrijpt die keuze prima, staat in de brief aan Den Haag. De buren onderschrijven dat de regio moet groeien en ook dat het gebied tussen de drie stations in Den Haag een logische keuze is.
Maar er leven daar ook bezwaren. Zo moet een deel van de woningen en kantoren rond station Laan v NOI komen. Zo staat in schetsen van Den Haag dat er ook aan de 'Voorburgse kant' van het spoor, op grond die nu nog van de NS is, woningen of kantoren moeten komen. Het gaat daarbij onder meer om een groenstrook langs de Van Alphenstraat. Rouwendal stelt nu dat de gemeente Leidschendam-Voorburg daarover graag meedenkt en roept ook op de bewoners van zijn gemeente daarbij te betrekken.

Luchtkwaliteit

Meer onverkwikkelijk vinden de buren het echter dat in het Milieueffectrapport niet éénmaal de effecten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn opgenomen. Dit terwijl de verwachting is dat het bouwen door Den Haag gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit bij de buren en daar ook kan leiden tot water- en geluidsoverlast. 'De effecten van verdere verdichting in de stad Den Haag houden niet op bij de gemeentegrens. Het Milieueffectrapport is daarmee wat ons betreft onvolledig', aldus burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg. Daarom moet dat rapport worden aangevuld, stelt het college.
Verder mist Leidschendam-Voorburg nog de uitwerking van de plannen voor de Binckhorst, terwijl dat deel van het CID vlak naast die gemeente ligt. Bovendien wijst Rouwendal erop dat de stikstof-regels wel eens een streep door een deel van de ambities van Den Haag zouden kunnen zetten. Als Den Haag maximaal zou willen bouwen, betekent dat in ieder geval dat andere gemeenten in Haaglanden vrijwel niets meer zouden kunnen doen.

Aanpassingen

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) die verantwoordelijk is voor de plannen laat weten dat de inspraakperiode die nu loopt is bedoeld voor reacties als deze. 'Op basis daarvan kijken we of de plannen aanpassing behoeven. Er zijn al meerdere participatiebijeenkomsten geweest met inwoners van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Op reguliere basis spreek ik wethouder Rouwendal en ik weet dat we hun zorgen kunnen wegnemen.'
De buren tegen Den Haag: 'De toekomstige ontwikkelingen in CID hebben invloed op Leidschendam-Voorburg. Wij zullen dit dossier daarom met veel interesse blijven volgen.'