'Ongebruikelijke oplossingen nodig bij aanpak tekort aan agenten'

© Pieter Kuijpers / Omroep West
DEN HAAG - Agenten naar Den Haag lokken door ze bijvoorbeeld voorrang op een woning te geven, het vaker gebruiken van cameratoezicht en drones, het werven van politievrijwilligers door middel van campagnes en het enthousiast maken van scholieren voor doorstroming van het middelbaar onderwijs naar de politieacademie. Hart voor Den Haag pleit vandaag tijdens een debat met burgemeester Johan Remkes over de veiligheid in de stad opnieuw voor een reeks aan maatregelen die ervoor moet zorgen dat de druk op de politie afneemt én er meer agenten bijkomen.
De grootste partij in Den Haag hoopt daarmee Remkes te stimuleren om iets meer ambitie te tonen bij de aanpak van de capaciteitsproblemen bij de politie. De partij, zeggen raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar, is 'not amused' over het wat zij noemen 'lakse handelen' van de burgemeester ten aanzien van het 'schreeuwende personeelstekort' bij de politie.
De raadsleden zien met zorg de laatste gemeentelijke cijfers over de criminaliteit. Het aantal geregistreerde misdrijven nam vorig jaar met zeven procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De aangiftebereidheid is laag en veertig procent van de Hagenaars voelt zich wel eens onveilig. Volgens Hart voor Den Haag is er een rechtstreeks verband tussen die cijfers en het tekort aan politiemensen.

Schaarse capaciteit

De Mos en Dubbelaar dienden al eerder een plan in met tal van maatregelen om ervoor te zorgen dat er meer agenten bijkomen en dat de huidige schaarse capaciteit beter wordt benut. 'Helaas zijn geen van de voorstellen omgezet in beleid', constateren zij. Vandaar dat ze het stuk vanavond opnieuw ter bespreking aanbieden.
Daarin stellen ze ook voor om handhavers bepaalde politietaken te laten overnemen. Om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden moet verder worden onderzocht in hoeverre agenten én handhavers (tijdelijk) verschoven kunnen worden van rustige plekken in de stad naar risicogebieden.

Preventie

Een ander voorstel is het in dienst nemen van oud-agenten voor patrouilles en preventie van woninginbraak. De gemeente Amstelveen zet al enige tijd een dergelijk anti-inbraakteam in. Sindsdien is het aantal woninginbraken en auto-inbraken met respectievelijk 35 procent en 46 procent gedaald.
Ook wil Hart voor Den Haag een Haagse psycholance, een ambulance voor verwarde personen. Daarmee wordt de politie ontlast doordat zorgprofessionals zich bezig houden met de opvang van verwarde personen. De Mos en Dubbelaar: 'In Drenthe is het aantal politieritten voor mensen met verward gedrag vorig jaar met 47 procent gedaald door inzet van de psycholance, hetgeen ten goede komt aan zowel de zorgpatiënten als de politiecapaciteit.'

Onaanvaardbaar

De raadsleden wijzen erop dat Den Haag een tekort heeft van 400 agenten. 'Dit leidt ertoe dat er te weinig toezicht op straat is, dat de aanrijtijden van de politie onaanvaardbaar toenemen en dat wijkagenten hun eigenlijke werk niet kunnen doen omdat zij worden ingezet bij het afhandelen van meldingen', stellen ze. 'Deze noodsituatie vraagt ons om out of the box of ongebruikelijke oplossingen aan te dragen die partijpolitiek overstijgen.'