Den Haag twijfelt aan verbreding snelweg A4

De snelweg A4
De snelweg A4 © Omroep West
DEN HAAG - De gemeente Den Haag zet grote vraagtekens bij de verbreding van de snelweg A4. Eigenlijk zou Den Haag het liefst zien dat het plan in de huidige vorm niet doorgaat. Dat blijkt uit een reactie van de stad op de plannen van het Rijk om de A4 te verbreden tussen de Ketheltunnel bij Rotterdam en de aansluiting met de N14 bij Leidschendam.
Hoewel Den Haag eerst zegt niet 'het hele project ter discussie te willen stellen', staat nog in dezelfde zin dat dit eigenlijk toch wel nodig is. 'Wij willen u toch op deze plaats en midden in de coronacrisis in overweging geven of dit project en deze investering in deze vorm en omvang en op deze termijn doorgang moet blijven vinden', schrijft wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) namens de stad aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hij wijst erop dat Den Haag in het verleden steeds is betrokken bij het maken van de plannen voor de verbreding van de weg. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig omdat de doorstroming van het verkeer 'onder druk staat'.

Ingrepen

Het aantal ingrepen - dat tussen 2026 en 2028 moet worden uitgevoerd - is enorm. Zo worden de parallelbanen tussen de N14 en Plaspoelpolder uitgebreid en worden de hoofdbanen hier aangepakt. Even verderop - tussen Plaspoelpolder en Den Haag-Zuid - wordt de weg verbreed. Hier gebeurt dat in de berm aan de zijkant van de weg. Tussen Den Haag-Zuid en de tunnel wordt de weg verbreed in de middenberm. Verder worden de toe- en afritten aangepakt en veelal uitgebreid. Bovendien worden twee kruisingen op de N14 ongelijkvloers gemaakt.
Den Haag was tot dusver akkoord met al die plannen. Maar dit verandert nu. Want, zegt de wethouder: 'Inmiddels zijn de tijden, zeker recent, veranderd.'

Bezwaren

Den Haag heeft nu bezwaren tegen de plannen, omdat de grenzen aan de groei van het autoverkeer 'steeds meer zichtbaar en voelbaar' worden. Daarom krijgt schoon en efficiënt vervoer in Den Haag voorrang boven de auto. Omdat op de snelwegen rond de stad vooral lokaal en regionaal verkeer rijdt, is dat straks ook op de A4 te merken, voorspelt de wethouder.
Daarnaast zou de coronacrisis 'een radicale wijziging van ons mobiliteitsgedrag' laten zien. Hoewel nu nog moeilijk te voorspellen is wat dat op langere termijn betekent, lijkt het opeens alsof het groeiende spitsverkeer blijvend zou kunnen afnemen, schrijft Van Asten. 'De intensiteit op het hoofdwegennet is momenteel met ongeveer dertig procent afgenomen en de congestie met honderd procent.'

Effecten beperkt

Uit onderzoek naar de gevolgen van het verbreden van de weg zou blijken dat de effecten beperkt zijn, constateert Den Haag ook. Zo blijven 'files voor een deel hardnekkig en aanwezig', ondanks de forse investeringen en verbeteringen. Daar staat tegenover dat de reistijden van automobilisten slechts 'beperkt afnemen'. Dan is er zelfs nog een aantal negatieve gevolgen. Zo leidt de verbreding tot een toename van vijf tot vijftien procent autoverkeer. Ook in de steden rond de A4 gaan meer auto's rijden. Met nadelige gevolgen voor milieu, natuur, landschap en verkeersveiligheid, schetst de wethouder.
Van Asten maakt aan het ministerie duidelijk dat er nog veel meer grote bezwaren aan de verbreding kleven. Zo wordt de barrière tussen de verschillende delen van de stad alleen maar groter. Dus wordt het ook weer lastiger om de wijken die aan de weg grenzen beter bereikbaar te maken. 'Met als gevolg vermindering van de leefkwaliteit voor mens, flora en fauna.'

Prachtig

Verder wekt het Rijk de indruk alsof het er straks prachtig uit komt te zien. In de praktijk gaat dat niet gebeuren en wordt het gewoon een troosteloos stuk asfalt. Van Asten: 'Vandaar dat wij erom vragen om dit stuk snelweg de hofstadallure te geven die het verdient. Immers is de A4 Haaglanden niet enkel een ringweg, maar ook één van de belangrijkste snelwegen van het land.'
Eerder werd al duidelijk dat ook de gemeente Midden-Delfland grote moeite heeft met de verbreding van de A4. Westland is juist voorstander.