Den Haag gaat met 'Actieplan Schone stoep' strijd aan met afval

Een grote berg gedumpt afval op straat
Een grote berg gedumpt afval op straat © John van der Tol
DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur gaat extra gas geven bij één van de grootste ergernissen in de stad: het afval op straat. De voornaamste oorzaak van vervuilde straten wordt volgens het college veroorzaakt door mensen die hun afval naast de container zetten. Daarom gaat Den Haag deze bijplaatsingen proberen terug te dringen.
In het actieplan richten de wethouders Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Hilbert Bredemeijer (CDA) zich op de mensen die hun afval niet in, maar naast de container zetten. 'Het actieplan is opgesteld omdat er toch mensen zijn die, ondanks de reguliere afvalinzameling, hun vuil naast containers blijven zetten', schrijven de wethouders in een brief aan de gemeenteraad.
Volgens de wethouders zetten die mensen hun afval meestal niet naast de containers omdat ze vol zijn. 'Uit monitoring is bekend dat de meeste afvalcontainers niet vol en niet defect zijn op het moment dat bijplaatsingen worden weggehaald', stellen ze. 'Ook bestaat het grootste deel van de bijplaatsingen uit grofvuil.' De aanpak van bijplaatsingen zoals het opruimen daarvan, de communicatie hierover en de handhaving kost de gemeente jaarlijks zeven miljoen euro.

Coronacrisis

Door de coronacrisis is het huisvuil in de stad toegenomen. 'Mensen zijn meer thuis en bestellen veel meer online', zegt wethouder Van Tongeren. 'Dat zorgt voor veertig procent meer afval. Er rijden daarom extra wagens en onze mensen werken extra hard door. Toch zien je als je door de stad fietst nog veel troep op straat. Daarom nemen we nu extra maatregelen om ervoor te zorgen dat onze stad mooi en schoon blijft.'
Wethouder Bredemeijer vindt de vervuilde straten een belediging voor de stad. 'Onze vuilnismannen en - vrouwen halen jaarlijks tonnen afval op en toch is het op sommige plekken een enorme rotzooi', zegt hij. 'Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat bewoners hun huisvuil zo makkelijk mogelijk kwijt kunnen, daar doen we nu een schepje bovenop. Maar Hagenaars hebben ook zelf een verantwoordelijkheid om het dan ook op de juiste wijze te doen. Eenieder die dat niet doet, verpest het voor zijn buurman en buurvrouw. Daar gaan we hard op handhaven.'
De wethouders Bredemeijer (CDA) en Van Tongeren (GroenLinks) willen bijplaatsingen bij afvalcontainers aanpakken

Een greep uit de punten uit het actieplan:

-Vaste ophaaldag grofvuil

Uitleg gemeente: ‘In navolging van andere steden bereiden wij een proef voor waarbij wij grof huisvuil inzamelen op een vaste dag in de week. Deze vaste ophaaldag grofvuil wordt ook uitgevoerd in een wijk met ondergrondse containers, waardoor het bijplaatsen van vuil wordt ontmoedigd.’

- Schoonmaken ORAC’s (ondergrondse afvalcontainers)

Uitleg gemeente: ‘Bewoners geven aan bij te plaatsen omdat ze de ORAC te vies vinden om aan te raken. Wij of de containercoaches zullen de containers vaker schoonmaken, waardoor deze drempel wordt weggenomen.’

-Eenvoudiger melden en het volgen van de afhandeling vergemakkelijken

Uitleg gemeente: ‘Wanneer bewoners makkelijk een melding kunnen doen van bijgeplaatst vuil of van volle containers kan zowel de overlast worden voorkomen en de verstoppingen worden verholpen. Hiervoor komt een nieuw meldingenprocessysteem.’

-Introductie app

Uitleg gemeente: ‘Zodra het meldingenprocessysteem opnieuw is ingericht, wordt het mogelijk om snel en simpel via een app meldingen te doen met betrekking tot vuil in de openbare ruimte. Ook is het dan voor melders mogelijk om meldingen te volgen en te zien waar hij in het proces zit. Hiermee speelt de gemeente in op de behoefte aan verbeterde dienstverlening voor bewoners.’

-Probleemlocaties vaker dan twee keer per week legen

Uitleg gemeente: ‘Op locaties waar vaak wordt bijgeplaatst en als blijkt dat dit te maken heeft met volle of verstopte containers dan worden deze locaties vaker dan twee keer per week geleegd.’

-Inzet wijkambassadeurs

Uitleg gemeente: ‘In de wijken waar de afvalproblematiek het ergst is, zullen speciale wijkambassadeurs ingezet worden. Deze ambassadeurs zijn verbonden aan de wijk en kunnen informatie verstrekken, mensen helpen met het weggooien van hun vuil, grofvuilafspraken helpen maken, containers schoonmaken en zij houden een algemeen oogje in het zeil. Zij versterken het contact.’

-Communicatie in andere talen

Uitleg gemeente: ‘Niet iedereen spreekt even vloeiend Nederlands. Een taalbarrière kan leiden tot ongewenst gedrag wanneer mensen de regels niet kennen of begrijpen.’

-Buiten kantooruren inzetten op zogenaamde 'hotspots'

Uitleg gemeente: ‘De ervaring leert dat de stad vaak buiten kantooruren vervuilt. Bij deze interventie posten handhavers (in burger) wanneer locaties bij herhaling in de avonduren worden vervuild. Zo spreken wij overtreders aan en/of beboeten hen.'